smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

เทคโนโลยี เกษตร รถตัดหญ้านั่งขับแบบสองเครื่องยนต์ วางระบบ smart farm IoT เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค organic

รถตัดหญ้านั่งขับแบบสองเครื่องยนต์เป็นรถตัดหญ้าที่มีความคล่องตัวสูง น้ำหนักเบา และประหยัดน้ำมัน เนื่องจากการออกแบบระบบเครื่องยนต์ตัดหญ้าแยกอิสระต่อกัน คือ ชุดเครื่องยนต์ตัดหญ้าจะปรับคันเร่งให้เหมาะสมกับความสูงและปริมาณความหนาแน่นของหญ้า ซึ่งสามารถตัดหญ้าได้สูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนระบบเครื่องยนต์ขับเคลื่อนมีระบบเกียร์เดินหน้าและถอยหลัง 3 เกียร์ ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว สามารถทำความเร็วสูงถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถตัดหญ้าได้ทุกสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะสำหรับพื้นที่สวนผลไม้แบบสวนผสมซึ่งมีพื้นที่แคบ หรือการตัดหญ้าใต้พุ่มไม้ บนพื้นที่ไม่เรียบสูง ๆ ต่ำ ๆ เป็นหลุมเป็นเนินดิน และยังใช้ตัดหญ้าบนสนามทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีชุดต่อพ่วงสำหรับลากจูงอุปกรณ์ทางการเกษตร และลากจูงรถเข็นสำหรับเก็บผลผลิต

หลักการทำงานและจุดเด่น

 •   เป็นรถตัดหญ้านั่งขับแบบสองเครื่องยนต์แบบ 3 ล้อ มีระบบเกียร์เดินหน้าและถอยหลัง 3 เกียร์ประหยัดน้ำมันใช้งานตัดหญ้า 1 ไร่ต่อน้ำมัน1.5 - 2.00 ลิตร
 •   เป็นรถตัดหญ้านั่งขับแบบสองเครื่องยนต์มีล้อหน้า 2 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยล้อหลัง 1 ล้อการทำงานของเครื่องยนต์ขับเคลื่อนและชุดเครื่องยนต์ตัดหญ้าแยกอิสระต่อกัน
 •   สามารถตัดหญ้าได้สูงมากกว่า 1 เมตรชุดเครื่องยนต์ตัดหญ้าจะปรับคันเร่งให้เหมาะสมกับความสูงและปริมาณความหนาแน่นของหญ้า
 •   มีชุดใบมีดออกแบบพิเศษสำหรับตัดถากหญ้าใต้ผิวดิน แบบถอนรากถอนโคน
 •   ปรับระดับตัดหญ้า สูง-ต่ำได้ ด้วยเกลียวหมุน

ราคาเริ่มต้นที่ 55,000 บาท/เครื่องรางวัลเชิดชูเกียรติ (ชมเชย)การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2553

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ นายนเรศ เปาะทองคำ
เลขที่ 14 หมู่ 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160