การเก็บ รักษา ผัก ผลไม้

การเก็บรักษา ผลไม้ ผัก กะเพรา การเก็บผัก ผักอินทรีย์

ดัชนีการเก็บเกี่ยว

กะเพราสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 30-35 วันหลังปลูก โดยใช้มีดคมๆ ตัดลำต้นหรือกิ่งห่างจากยอดลงมาประมาณ 10-15 เซนติเมตร (กรณีที่ยังไม่มีผู้รับซื้อ เกษตรกรสามารถชะลอการเก็บเกี่ยวออกไปได้โดยการเด็ดยอดที่มีดอกทิ้ง) หลังจากตัดลำต้นแล้วกะเพราจะแตกยอดและกิ่งก้านออกมาใหม่ การเก็บเกี่ยวสามารถทำได้ทุก 15 วัน ไปตลอดระยะเวลา 7-8 เดือน หลังจากนั้นผลผลิตจะลดลงเรื่อยๆ จึงควรทำการถอนทิ้งเพื่อปลูกใหม่

อุณหภูมิและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการเก็บรักษา

อุณหภูมิ*
(องศาเซลเซียส)
ระยะเวลาเก็บรักษา
(วัน)
หมายเหตุ
54เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลานานขึ้น กะเพราจะแสดง
อาการสะท้านหนาว คือ ใบจะเกิดจุดสีน้ำตาล เป็น
จุดฉ่ำน้ำ ใบร่วง เนื้อเยื่อตาย และเน่าเสีย
109บรรจุถุงโพลีโพรพิลีนเจาะรู
1214บรรจุถุงโพลีโพรพิลีนเจาะรู
139บรรจุถุงโลวเดนซิตี้โพลีเอทธิลีน
1312บรรจุถุงโลวเดนซิตี้โพลีเอทธิลีนและมีตัวดูดซับเอทธิลีน
* ความชื้นสัมพัทธ์ 95-100%

บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยรักษาคุณภาพกะเพรา ได้แก่ ถุงโพลีโพรพิลีน(polypropylene) เจาะรู หรือถุงโลวเดนซิตี้โพลีเอทธิลีน (low density polyethylene)