กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนที่สำคัญ ในตลาดโลก โรงงาน|ผลิต|ทำแบรนด์|สร้างแบรนด์|อาหาร|กึ่ง|สำเร็จ

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนเกือบทุกกลุ่มเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยมี 9 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ประกอบด้วย

1) สแน็คบาร์/ซีเรียลบาร์/เอ็นเนอร์จีบาร์ (Snack/Cereal/Energy Bars) เป็นกลุ่มสินค้าอาหารวีแกนที่มีสัดส่วนสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดโลกสูงที่สุดที่ร้อยละ 5.7 ของจำนวนสินค้าอาหารวีแกนทั้งหมดในปี 2561 และมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ร้อยละ 30.6
2) ซอสและเครื่องปรุงอาหาร (sauce/Seasonings) เป็นกลุ่มสินค้าอาหารวีแกนที่มีสัดส่วน สินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดโลกร้อยละ 5.1 และมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ร้อยละ 25.8โดยเป็นกลุ่มที่พบเห็นสินค้าไทยปรากฎในตลาดมากที่สุด ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการไทยรับจ้างผลิต (OEM) ให้กับแบรนด์ต่างชาติ
3) วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Vitamins & Dietary Supplements) เป็นกลุ่ม สินค้าอาหารวีแกนที่มีสัดส่วนสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดโลกร้อยละ 4.5 และมีอัตราขยายตัว เฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ร้อยละ 42.5
4) เครื่องดื่มนมจากพืช (Plant Based Drinks/Dairy Alternatives) เป็นกลุ่มสินค้าอาหาร วีแกนที่มีสัดส่วนสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดโลกร้อยละ 4.2 และมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ร้อยละ 25.4
5) อาหารโปรตีนพืชทดแทนเนื้อสัตว์ (Meat Substitutes) หรือเนื้อสังเคราะห์ เป็นกลุ่ม สินค้าอาหารวีแกนที่มีสัดส่วนสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดโลกร้อยละ 4.0 และมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ร้อยละ 32.3
6) พาสต้า (pasta) เป็นกลุ่มสินค้าอาหารวีแกนที่มีสัดส่วนสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดโลกร้อยละ 2.9 และมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ร้อยละ 41.4
7) น้ำผักผลไม้ (Juice) เป็นกลุ่มสินค้าอาหารวีแกนที่มีสัดส่วนสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดโลกร้อยละ 2.8 และมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ร้อยละ 44.7
8) ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร (Meal Replacement) เป็นกลุ่มสินค้าอาหารวีแกนที่มีสัดส่วนสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดโลกร้อยละ 2.7 และมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ร้อยละ 57.1
9) ขนมขบเคี้ยวจากผลไม้ (fruit Snacks) เป็นกลุ่มสินค้าอาหารวีแกนที่มีสัดส่วนสินค้าใหม่ ที่ออกสู่ตลาดโลกร้อยละ 2.7 และมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ร้อยละ 34.0

รับซื้อ ผัก ผลไม้ สมุนไพร เนื้อสัตว์ ผลผลิตทางการเกษตร Business Matching โรงงาน ผลิต OEM วิสาหกิจชุมชน SME กลุ่ม แปรรูป อาหาร ผลผลิตการเกษตร
    ขนม ขนมกรอกขาย ขนมกระป๋อง ขนมกระป๋องฝาดึงราคาส่ง ขนมกระสอบ ขนมกำไรดี ขนมขายง่าย ขนมขายร้านกาแฟ ขนมปังปี๊บ ใกล้ฉัน ขนมปิ๊บ ขนมปิ๊บราคาส่ง ขนมราคาส่ง ขนมอร่อย ขนมแท่ง ขนมโอท็อป ขายขนมรายได้ดี ขายขนมออนไลน์ ขายส่ง ขายส่งขนม ขายส่งขนมกระสอบ ขายส่งขนมปิ๊บ ขายส่งขนมป๋อง ตลาดมหาชัย ตลาดมหานาค ตลาดไท ทะเลแห้ง ปังปี๊บ ราคาส่ง ใกล้ ฉัน ปังปี๊บ แม็คโคร ราคา ปี๊บราคาส่ง ปี๊บ ราคาส่ง ตลาดไท ผลิต ราคาส่ง รายได้เสริม ร้านขนมปี๊บ ร้านของฝาก ร้านขายขนมปี๊บ ร้านขายส่งขนม สมุทรปราการ สมุทรสาคร อาชีพเสริม อาหารทะเล อาหารแห้ง แปรรูป โรงงาน โรงงานผลิต