เนื้อสัตว์จากพืช ผัก Plant Based Meat,  โรงงาน OEM ผลิต สร้าง ทำ แบรนด์ รับทำ อาหารสำเร็จ

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนที่สำคัญ ในตลาดโลก โรงงาน|ผลิต|ทำแบรนด์|สร้างแบรนด์|อาหาร|กึ่ง|สำเร็จ

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนเกือบทุกกลุ่มเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยมี 9 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษ ประกอบด้วย

1) สแน็คบาร์/ซีเรียลบาร์/เอ็นเนอร์จีบาร์ (Snack/Cereal/Energy Bars) เป็นกลุ่มสินค้าอาหารวีแกนที่มีสัดส่วนสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดโลกสูงที่สุดที่ร้อยละ 5.7 ของจำนวนสินค้าอาหารวีแกนทั้งหมดในปี 2561 และมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ร้อยละ 30.6
2) ซอสและเครื่องปรุงอาหาร (sauce/Seasonings) เป็นกลุ่มสินค้าอาหารวีแกนที่มีสัดส่วน สินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดโลกร้อยละ 5.1 และมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ร้อยละ 25.8โดยเป็นกลุ่มที่พบเห็นสินค้าไทยปรากฎในตลาดมากที่สุด ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการไทยรับจ้างผลิต (OEM) ให้กับแบรนด์ต่างชาติ
3) วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Vitamins & Dietary Supplements) เป็นกลุ่ม สินค้าอาหารวีแกนที่มีสัดส่วนสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดโลกร้อยละ 4.5 และมีอัตราขยายตัว เฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ร้อยละ 42.5
4) เครื่องดื่มนมจากพืช (Plant Based Drinks/Dairy Alternatives) เป็นกลุ่มสินค้าอาหาร วีแกนที่มีสัดส่วนสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดโลกร้อยละ 4.2 และมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ร้อยละ 25.4
5) อาหารโปรตีนพืชทดแทนเนื้อสัตว์ (Meat Substitutes) หรือเนื้อสังเคราะห์ เป็นกลุ่ม สินค้าอาหารวีแกนที่มีสัดส่วนสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดโลกร้อยละ 4.0 และมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ร้อยละ 32.3
6) พาสต้า (pasta) เป็นกลุ่มสินค้าอาหารวีแกนที่มีสัดส่วนสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดโลกร้อยละ 2.9 และมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ร้อยละ 41.4
7) น้ำผักผลไม้ (Juice) เป็นกลุ่มสินค้าอาหารวีแกนที่มีสัดส่วนสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดโลกร้อยละ 2.8 และมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ร้อยละ 44.7
8) ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร (Meal Replacement) เป็นกลุ่มสินค้าอาหารวีแกนที่มีสัดส่วนสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดโลกร้อยละ 2.7 และมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ร้อยละ 57.1
9) ขนมขบเคี้ยวจากผลไม้ (fruit Snacks) เป็นกลุ่มสินค้าอาหารวีแกนที่มีสัดส่วนสินค้าใหม่ ที่ออกสู่ตลาดโลกร้อยละ 2.7 และมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ร้อยละ 34.0