ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ผู้ผลิตรายใหญ่กับเมนู Plant Based Meat โรงงาน|ผลิต|ทำแบรนด์|สร้างแบรนด์|อาหาร|กึ่ง|สำเร็จ

มูลค่าตลาดอาหารวีแกน/มังสวิรัติที่สำคัญในตลาดโลกปี 2561 อยู่ใน 4 ตลาดหลัก ได้แก่ ตลาด
อาหารมังสวิรัติในประเทศอินเดีย ตลาดอาหารวีแกน/มังสวิรัติในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และตลาด

อาหารเจในประเทศจีน ซึ่งแต่ละตลาดมีมูลค่าตลาดที่ประมาณการจากผลคูณค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหาร

เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในตลาดนั้นๆ คูณกับจำนวนประชากรในกลุ่มผู้บริโภคชาววีแกน มังสวิรัติ หรือทานอาหารเจ (แล้วแต่ประเทศ) จำแนกออกเป็น 2 ตลาด คือ

  • ตลาดอาหารที่มาจากพืชและประชากรส่วนใหญ่ในตลาดมีความเชื่อทางศาสนาประกอบด้วย 2 ตลาดใหญ่ คือ ตลาดอาหารมังสวิรัติในประเทศอินเดีย มีมูลค่าตลาด 160,000ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2557-2561 ในอัตราร้อยละ 9 ส่วนในประเทศจีนเป็นตลาดอาหารเจเป็นหลัก มีมูลค่าตลาด 63,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
  • ตลาดอาหารที่มาจากพืชและประชากรส่วนใหญ่ไม่มีความเชื่อเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริโภค ประกอบด้วย 2 ตลาดใหญ่ คือ ตลาดสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยทั้งสองตลาดมีกลุ่มคนบริโภคอาหารมังสวิรัติและวีแกนอยู่รวมกัน ซึ่งตลาดสหภาพยุโรปมีมูลค่าตลาด 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2557-2561 ในอัตราร้อยละ 13 ส่วนตลาดสหรัฐฯ มีมูลค่าตลาด 83,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 68 ต่อปีในช่วง 5ปีที่ผ่านมา
ตลาดสด โรงงาน ผลิต ขาย รับทำ เนื้อสัตว์ จาก พืช ผัก เทียม Plant Based Meat Food เนื้อ ปลอม
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors