ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ผู้ผลิตรายใหญ่กับเมนู Plant Based Meat โรงงาน|ผลิต|ทำแบรนด์|สร้างแบรนด์|อาหาร|กึ่ง|สำเร็จ

มูลค่าตลาดอาหารวีแกน/มังสวิรัติที่สำคัญในตลาดโลกปี 2561 อยู่ใน 4 ตลาดหลัก ได้แก่ ตลาด
อาหารมังสวิรัติในประเทศอินเดีย ตลาดอาหารวีแกน/มังสวิรัติในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และตลาด

อาหารเจในประเทศจีน ซึ่งแต่ละตลาดมีมูลค่าตลาดที่ประมาณการจากผลคูณค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหาร

เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในตลาดนั้นๆ คูณกับจำนวนประชากรในกลุ่มผู้บริโภคชาววีแกน มังสวิรัติ หรือทานอาหารเจ (แล้วแต่ประเทศ) จำแนกออกเป็น 2 ตลาด คือ

  • ตลาดอาหารที่มาจากพืชและประชากรส่วนใหญ่ในตลาดมีความเชื่อทางศาสนาประกอบด้วย 2 ตลาดใหญ่ คือ ตลาดอาหารมังสวิรัติในประเทศอินเดีย มีมูลค่าตลาด 160,000ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2557-2561 ในอัตราร้อยละ 9 ส่วนในประเทศจีนเป็นตลาดอาหารเจเป็นหลัก มีมูลค่าตลาด 63,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
  • ตลาดอาหารที่มาจากพืชและประชากรส่วนใหญ่ไม่มีความเชื่อเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริโภค ประกอบด้วย 2 ตลาดใหญ่ คือ ตลาดสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยทั้งสองตลาดมีกลุ่มคนบริโภคอาหารมังสวิรัติและวีแกนอยู่รวมกัน ซึ่งตลาดสหภาพยุโรปมีมูลค่าตลาด 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2557-2561 ในอัตราร้อยละ 13 ส่วนตลาดสหรัฐฯ มีมูลค่าตลาด 83,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 68 ต่อปีในช่วง 5ปีที่ผ่านมา

รับซื้อ ผัก ผลไม้ สมุนไพร เนื้อสัตว์ ผลผลิตทางการเกษตร Business Matching โรงงาน ผลิต OEM วิสาหกิจชุมชน SME กลุ่ม แปรรูป อาหาร ผลผลิตการเกษตร
    ขนม ขนมกรอกขาย ขนมกระป๋อง ขนมกระป๋องฝาดึงราคาส่ง ขนมกระสอบ ขนมกำไรดี ขนมขายง่าย ขนมขายร้านกาแฟ ขนมปังปี๊บ ใกล้ฉัน ขนมปิ๊บ ขนมปิ๊บราคาส่ง ขนมราคาส่ง ขนมอร่อย ขนมแท่ง ขนมโอท็อป ขายขนมรายได้ดี ขายขนมออนไลน์ ขายส่ง ขายส่งขนม ขายส่งขนมกระสอบ ขายส่งขนมปิ๊บ ขายส่งขนมป๋อง ตลาดมหาชัย ตลาดมหานาค ตลาดไท ทะเลแห้ง ปังปี๊บ ราคาส่ง ใกล้ ฉัน ปังปี๊บ แม็คโคร ราคา ปี๊บราคาส่ง ปี๊บ ราคาส่ง ตลาดไท ผลิต ราคาส่ง รายได้เสริม ร้านขนมปี๊บ ร้านของฝาก ร้านขายขนมปี๊บ ร้านขายส่งขนม สมุทรปราการ สมุทรสาคร อาชีพเสริม อาหารทะเล อาหารแห้ง แปรรูป โรงงาน โรงงานผลิต