สมุนไพร,  สมุนไพรป่า ทำยา

ชา สมุนไพร ยา เกสรบัวหลวง แห้ง แปรรูป ผง โรงงาน|OEM|รับทำ|ผลิต|ทำแบรนด์

เกสรบัวหลวง : Lianxu (莲须)
เกสรบัวหลวง หรือ เหลียนซู คือ เกสรตัวผู้ที่ทําให้แห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Nelumbo
nucifera Gaertn. วงศ์ Nymphaeaceae

ชื่อไทย: เกสรบัวหลวง, เกสรบัว (ทั่วไป); เกสรสัตตบงกช, เกสรสัตตบุษย์ (ภาคกลาง)2
ชื่อจีน: เหลียนซู (จีนกลาง), โหน่ยชิว (จีนแต้จิ๋ว)1
ชื่ออังกฤษ: Lotus Stamen1
ชื่อเครื่องยา: Stamen Nelumbinis1
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว:
เก็บดอกบัวที่บานเต็มที่ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสในฤดูร้อน แยกเอาเฉพาะเกสรตัวผู้ คลุมด้วย
กระดาษ ตากแดดหรือผึ่งให้แห้งในที่ร่ม เก็บรักษาไ้วในที่มีอากาศเย็นและแห้ง มีการระบายอากาศดี1
การเตรียมตัวยาพร้อมใช้:
นําวัตถุดิบสมุนไพรมาคัดแยกเอาสิ่งปนปลอมออก ร่อนเอาฝุ่นและเศษเล็ก ๆ ออก3,4
คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก:
ตัวยาที่มีคุณภาพดี เกสรต้องแห้งและไม่แตกหัก สีเหลืองอ่อน เหนียวนุ่ม มีน้ำหนักเบา3,4
สรรพคุณตามตําราการแพทย์แผนจีน:
เกสรบัวหลวง มีสรรพคุณแก้อาการฝันเปียก เลือดกําเดาไหล ประจําเดือนมามากกว่าปกติ
แก้ระดูขาว และแก้อาการท้องเสีย
สรรพคุณตามตําราการแพทย์แผนไทย:
เกสรบัวหลวง มีกลิ่นหอม รสฝาด สรรพคุณเป็นยาบํารุงหัวใจ ทําให้ชุ่มชื่น บํารุงปอด บํารุง
ตับ บํารุงกําลัง คุมธาตุ แก้ลม บํารุงครรภ์ และแก้ไข้3
ขนาดที่ใช้และวิธีใช้
การแพทย์แผนจีน ใช้ 3-5 กรัม ต้มเอาน้ำดื่มหรือบดเป็นผงรับประทาน1
การแพทย์แผนไทย ใช้เกสรบวหลวงสดหรือแห้งประมาณ 1 หยิบมือชงกับน้ำร้อน 1 แก้ว
(ประมาณ 240 มิลลิลิตร) แช่ทิ้งไ้ว 10-15 นาที ดื่มขณะที่ยังอุ่นอยู่ วันละ 3-4 ครั้ง ๆ ละ 1 แก้ว หรือ
ใช้เกสรบวหลวงแห้ง บดเป็นผง รับประทานครั้งละ 0.5-1 ช้อนชา ชงน้ำร้อนดื่มแก้ลม3
ข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง:

  1. จากการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรของสารสกัด 50% แอลกอฮอลจากเกสรแห้งพบว่า
    ค่า LD
    50 มีค่ามากกว่า 10 กรัม/กิโลกรัม เมื่อให้โดยการป้อนหรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง5
  2. สารสกัดน้ำจากเกสรบัวหลวงสามารถต้านเชื้อ Staphylococcus aureus ได้อย่างอ่อน