ขนมไทย

ขนมกล้วย steamed banana cake ขนมไทย ขนมโบราณ ทำขนม ผลิตขนม ขายส่งชนม CREATED A RECIPE Thai Desserts โรงงาน ทำแบรนด์ ขายส่ง

ขนมกล้วย หรือเข้าหนมกล้วย เป็นขนมซึ่งชาวล้านนานิยมทำรับประทาน โดยใช้แป้งข้าวเจ้าและกล้วยน้ำว้าเป็นส่วนผสมหลัก