โรงงาน OEM ผลิต สร้าง ทำ แบรนด์ รับทำ อาหารสำเร็จ

ชา สมุนไพร ยา กิ่งอบเชยจีน แห้ง แปรรูป ผง โรงงาน|OEM|รับทำ|ผลิต|ทำแบรนด์

กิ่งอบเชยจีน : Guizhi (桂枝)
กิ่งอบเชยจีน หรือ กุ้ยจือ คือ กิ่งอ่อนแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cinnamomum cassia Presl วงศ์ Lauraceae1

ชื่อไทย: กิ่งอบเชยจีน
ชื่อจีน: กุ้ยจือ (จีนกลาง), กุ้ยกี(จีนแต้จิ๋ว)
ชื่ออังกฤษ: Cassia Twig
ชื่อเครื่องยา: Ramulus Cinnamomi1
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว:
เก็บเกี่ยวกิ่งอ่อนในฤดูใบไม้ผลและฤดูร้อน แยกเอาใบออก ตากแดดให้แห้ง เก็บรักษาไว้ในสถานที่มีอากาศเย็นและแห้ง มีการระบายอากาศดี

การเตรียมตัวยาพร้อมใช้:การเตรียมตัวยาพร้อมใช้มี2 วิธีดังนี้
วิธีที่ 1 กิ่งอบเชยจีน เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้ มาล้างด้วยน้ำสะอาด แช่น้ำสักครู่เพื่อให้อ่อนนุ่ม หั่นเป็นแว่นหนา ๆ และนําไปทําให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง
วิธีที่ 2 กิ่งอบเชยจีนผัดน้ำผึ้ง เตรียมโดยนำน้ำผึ้งบริสุทธิ์มาเจือจางด้วยน้ำต้มในปริมาณที่เหมาะสม ใส่ตัวยาที่ได้จาก
วิธีที่ 1 แล้วคลุกให้เข้ากันหมักไว้สักครู่เพื่อให้น้ำผึ้งซึมเข้าในตัวยา จากนั้นนําไปผัดในกระทะโดยใช้ระดับไฟปานกลาง ผัดจนกระทั่งมีสีเหลืองเข้มและไม่เหนียวติดมือ นําออกจากเตา แล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็น (ใช้น้ำผึ้งบริสุทธิ์15 กิโลกรัม ต่อตัวยา 100 กิโลกรัม)

คุณภาพของตัวยาจากลักษณพภายนอก:
ตัวยาที่มีคุณภาพดีหน้าตัดมีสีขาวอมเหลือง แข็ง เหนียว และเปราะ
สรรพคุณตามตําราการแพทย์แผนจีน:
กิ่งอบเชยจีน รสเผ็ดอมหวาน อุ่น มีฤทธิ์ขับเหงื่อ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ให้ความอบอุ่น ช่วยให้
เลือดหมุนเวียน เสริมหยาง ปรับชี่ สรรพคุณแก้หวัดจากการกระทบความเย็น แก้ปวดจากการกระทบ
ความเย็น เลือดคั่ง ขับเสมหะ ความชื้นและของเหลวตกค้าง แก้ใจสั่นหัวใจอ่อน
กิ่งอบเชยจีนผัดน้ำผึ้ง รสเผ็ดจะลดลง มีฤทธิ์บำรุงและให้ความอบอุ่นแก่ส่วนกลางของร่างกาย
(ตั้งแต่สะดือขึ้นไปถึงลิ้นปี่ ได้แก่ กระเพาะอาหาร ตับ ถุงน้ำดีและม้าม) และมีฤทธิ์สลายความเย็น ระงับ
ปวด ใช้เป็นยาบํารุงสําหรับสตรีหลังคลอดแล้วร่างกายอ่อนแอ

ขนาดที่ใช้และวิธีใช้:
การแพทย์แผนจีน ใช้ 3-9 กรัม ต้มเอาน้ำดื่ม
ข้อห้ามใช้ข้อควรระวัง และอาการข้างเคียง:
การแพทย์แผนจีน ระมัดระวังในการใช้ในผู้ป่วยที่ร้อนในมาก ตกเลือดง่าย

ข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง:

 1. สารสกัดน้ำมีฤทธิ์ลดไข้และระบายความร้อนอยางอ่อน ๆ ในหนูถีบจักรและกระต่าย เมื่อใช้ร่วมกับหมาหวงจะเพิ่มฤทธิ์ขับเหงื่อของหมาหวงให้แรงขึ้นในหนูขาวสารสกัดขนาดเทียบเท่าผงยา 0.01-0.2 กรัม มีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดในหลอดทดลอง สารสกัดน้ำยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสบางชนืด
 2. โดยทั่วไปกิ่งอบเชยจีนมักไม่ใช้เดี่ยว ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนประกอบในตํารับยาต่าง ๆ เช่น ยา
  รักษาอาการไข้หวัดจากการกระทบลมเย็นภายนอก โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก อาการหอบ
  เนื่องจากหลอดลมอักเสบ เป็นต้น
 3. การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยฉีดสารสกัดน้ำที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยเข้าช่องท้องหนูถีบจักรพบว่าขนาดของสารสกัดที่ทําให้หนูถีบจักรตายหมด ตายร้อยละ 50 (LD50) และไม่มีตัวใดตาย เมื่อให้สารสกัดในวลากลางวัน มีค่าเท่ากับ 1,400, 624.7 และ 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ
  แต่เมื่อให้สารสกัดใเวลากลางคืนมีค่าเท่ากับ 1,600, 773.6 และ 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ
  แสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาของวันมีผลต่อการออกฤทธิ์ของสารสกัด