Thailand Commodities ครัวไทยสู่ครัวโลก

PROBIOTIC FOOD การพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ของโพรไบโอติก

โพรไบโอติกเป็นคำที่เราคุ้นหูกันมานาน เพราะผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจำนวนมากในท้องตลาดมีการนำโพรไบโอติกมาเป็นส่วนประกอบอย่างเช่นนมเปรี้ยว โยเกิร์ต หรือน้ำผลไม้ที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์โพรไบโอติก ที่อุดมด้วยเชื้อจุลินทรีย์มีชีวิตซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายแม้ว่าจะได้รับความนิยมอยู่แล้ว แต่อุตสาหกรรมอาหารโพรไบโอติกก็ยังพบปัญหาเรื่องจำนวนจุลินทรีย์ที่มักลดลงไปในระหว่างที่เดินทางมาถึงลำไส้ เพราะต้องเจอกับสภาพความเป็นกรดที่รุนแรงในกระเพาะอาหารจนจุลินทรีย์เหลือไม่มากพอที่จะทำหน้าที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสมดุลให้กับระบบทางเดินอาหารได้

ด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า “การใช้พาหนะห่อหุ้มนำส่ง” (Protective Delivery Vehicle) เพื่อช่วยนำส่งจุลินทรีย์มีชีวิตทั้งหมดให้มาถึงเป้าหมายได้อย่างปลอดภัย โดยพาหนะที่นำมาห่อหุ้มจุลินทรีย์นี้ทำจากวัสดุโพลิเมอร์ชนิดพิเศษที่ย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์(Biopolymer) และสามารถทนต่อสภาพกรดในกระเพาะอาหาร จึงช่วยปกป้องจุลินทรีย์ขณะที่ผ่านเข้าไปในกระเพาะอาหารได้ และเมื่อเข้ามาถึงลำไส้ซึ่งเป็นอวัยวะเป้าหมาย โพลิเมอร์ที่ห่อหุ้มก็จะสลายตัวไปพร้อมกับปล่อยจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมดออกมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากโพลิเมอร์ชนิดพิเศษนี้จะมีประโยชน์กับอุตสาหกรรมอาหารโพรไบโอติกแล้วนักวิจัยยังคาดว่าโพลิเมอร์ดังกล่าวยังนำไปประยุกต์ใช้ในทางคลินิกได้อีกด้วยเช่น ช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมในลำไส้ เพื่อรักษาโครงสร้างและสภาวะของกระดูกให้มีสุขภาพที่ดี หรือนำมาใช้ห่อหุ้มตัวยาที่มีความเสถียรต่ำ ซึ่งมักจะสลายตัวก่อนส่งไปถึงลำไส้ เป็นต้น เท่ากับว่าการพัฒนาโพรไบโอติกนั้นช่วยเอื้อประโยชน์ให้ทั้งแวดวงอาหารและยาไปในตัว