การเก็บ รักษา ผัก ผลไม้

การเก็บรักษา ผลไม้ ผัก เห็ดนางรม การเก็บผัก ผักอินทรีย์

ดัชนีการเก็บเกี่ยว

ดอกเห็ดนางรมที่เหมาะแก่การเก็บ คือ ในช่วงที่ดอกเห็ดไม่บานจนเกินไปขอบหมวกไม่แตก ไม่ฉีกขาด ขอบดอกยังงุ้มอยู่ ถ้าหมวกดอกบานมากจนขอบของหมวกม้วนขึ้น แสดงว่าดอกเห็ดแก่เกินไป การเก็บเกี่ยวใช้วิธีการจับดอกเห็ดขยับเล็กน้อยแล้วดึงออก ดอกเห็ดจะหลุดจากวัสดุเพาะ

อุณหภูมิและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ในการเก็บรักษา

อุณหภูมิ*
(องศาเซลเซียส)
ระยะเวลาเก็บรักษา
(วัน)
หมายเหตุ
8-104บรรจุถาดโฟมหุ้มด้วยฟิล์มโพลีเอทธิลีนเจาะรู
* ความชื้นสัมพัทธ์ 90-95%

บรรจุภัณฑ์สำหรับเห็ดนางรม คือ บรรจุถาดโฟมหุ้มด้วยฟิล์มพลาสติกโพลีเอทธิลีน (polyethylene) เจาะรู