การเก็บ รักษา ผัก ผลไม้

การเก็บรักษา ผัก ผลไม้ ส้มโอ การเก็บผลไม้ ผลไม้อินทรีย์

ดัชนีการเก็บเกี่ยว

อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของส้มโอ คือ ประมาณ 6.5-7.5 เดือน หลังดอกบานทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการของตลาดและระยะเวลาขนส่งหรือเก็บรักษา ส้มโอแก่จะมีต่อมน้ำมันที่ก้นผลห่างและผิวมีนวล ส้มโอที่เก็บเกี่ยวแก่เกินไป ไส้และกลีบจะแตกเนื้อฟ่าม และร่วนเหมือนเมล็ดข้าวสาร

อุณหภูมิและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการเก็บรักษา

อุณหภูมิ*
(องศาเซลเซียส)
ระยะเวลาเก็บรักษา
(สัปดาห์)
หมายเหตุ
51ส้มโอจะแสดงอาการสะท้านหนาวเมื่อเก็บรักษา
นานขึ้น โดยผิวจะเปลี่ยนเป็นจุดสีน้ำตาลและขยาย
ขนาดมากขึ้นตามความรุนแรงและอายุการเก็บ
รักษา
105-6
13-158
301-2
* ความชื้นสัมพัทธ์ 85-95%

ส้มโอส่งออกจะผ่านการล้างทำความสะอาดและเคลือบผิว เพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำระหว่างการขนส่งและการวางจำหน่าย สำหรับการบรรจุส้มโอจะบรรจุในกล่องกระดาษลูกฟูก โดยเรียงเพียงหนึ่งหรือสองชั้น และมีกระดาษลูกฟูกคั่นระหว่างผลหรือชั้น ทั้งนี้ขึ้นกับความต้องการของตลาด