Thailand Commodities ครัวไทยสู่ครัวโลก

อุตสาหกรรมอาหารไทยอยู่ตรงไหน

เรารู้กันมาโดยตลอดว่า อุตสาหกรรมอาหารไทยเป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนประเทศ แต่เมื่อต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงอีกนานัปการที่จะถาโถมเข้ามา จึงได้เวลากลับมาทบทวนและทำความเข้าใจการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารไทยเพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคต ลึกลงไปกว่านั้นยังจะได้เห็นการทำงานของบรรดานักวิจัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนวิสัยทัศน์ของเหล่านักธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและนวัตกรรม รวมไปถึงเทรนด์อาหารมาแรงในปัจจุบัน ทั้งหมดคือกุญแจที่ไขไปสู่เส้นทางแห่งโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารไทย