เกษตรอินทรีย์ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

คู่มือ เกษตร ผัก ผลไม้ อินทรีย์ การสร้างโรงงานในฟาร์ม วางระบบ smart farmer ออร์แกนิค organic

การสร้างโรงงานในฟาร์ม

จากที่เล่าในบทที่ 1 ว่าผมตัดสินในผลิตน้ํายาซักผ้าและสบู่จากน้ํามันที่สกัดจาก พืช ซึ่งมีประโยชน์ต่อการปรับสภาพแหล่งน้ําให้ดีขึ้น ดังนั้น สิ่งที่ผมคิดว่าต้องทําให้ได้ก็ คือ การสร้างโรงงานในฟาร์ม

ตอนแรกโรงงานเป็นเพียงห้องเล็ก ๆ 2 ห้อง แต่ละห้องมีพื้นที่ 50 ตารางเมตร ห้องแรกใช้ผลิตน้ํายาล้างจานสูตรธรรมชาติ น้ํายาซักผ้าสูตรธรรมชาติ และสบู่โอลีฟออยล์ ส่วนอีกห้องใช้ผลิตผงผักโมโรเฮยะ แยมปลอดสารเคมี และชาสมุนไพรออร์แกนิก สินค้าเหล่านี้วางจําหน่ายตามซุปเปอร์มาร์ เกตและห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เมื่อมีคนเข้าใจว่าดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างไร ลูกค้า ที่สนใจผลิตภัณฑ์ก็มีมากขึ้น

ในตอนนั้น เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกหรือสินค้าที่ทําจากวัตถุดิบ ธรรมชาติกับสินค้าทั่วไปตามท้องตลาดแล้ว ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจต่อสินค้าออร์แกนิ กน้อยมาก ทั้งสินค้ายังมีราคาแพงและหาซื้อยาก ลูกค้ากลุ่มแรก ๆ จึงเป็นแม่บ้านชาวญี่ปุ่น ที่ย้ายตามสามีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่

ปีต่อมา ฮาร์โมนี้ไลฟ์เริ่มผลิตบะหมี่ผักที่ทําจากผงผักโมโรเฮยะออร์แกนิก ตอน นั้นชาวไทยยังไม่มีใครรู้จักผักโมโรเฮยะเลย การจําหน่ายจึงเป็นไปอย่างยากลําบาก ผม ตัดสินใจขยายโรงงานให้ใหญ่ขึ้น และเริ่มผลิตสินค้าจากผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร การมี โรงงานมีข้อดีเพราะทําให้ประกอบธุรกิจได้หลากหลาย ซึ่งผมจะเล่าถึงในโอกาสต่อไป