ขาย ต้นไม้ พันธุ์ พืชไร่,  ขาย พืชไร่,  ซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ พืชไร่,  ซื้อ พืชไร่,  รับซื้อ พืชไร่,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ พืชไร่,  ราคา พืชไร่,  ส่งออก พืชไร่

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก เผือก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต พืชไร่ เผือก

การส่งออก พืชไร่ เผือก มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ เผือก
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) –
ชื่อ Taro
ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia esculenta (L.)
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VR 0505
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป เผือก มีลักษณะรูปทรงกลมยาว หัวทรงกระบอก และเรียวยาว ส่วนเปลือกหัวมีหลายสีอาทิ สีน้ําตาล สีดํา และมักเกิดสะเก็ดเป็นชั้นตามแนวขวางของหัว ส่วนเนื้อด้านในมีลักษณะเป็นแป้งดิบสีขาว หรือสีขาวนวล และมีลายประสีม่วง
วิธีการเลือกซื้อเผือก ให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกที่มีน้ําหนักมาก เนื้อแน่น ผิวเรียบ
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
เผือก ควรเก็บเกี่ยวหลังจากเพาะปลูกประมาณ 7 เดือนขึ้นไป หลังเก็บเกี่ยวลอกกาบแห้งๆ ออกให้หมด ตัดราก และโคนใบออก ให้เหลือเพียงหัวเผือก และนําไปล้างน้ําให้สะอาด เก็บรักษา โดยเก็บในที่ร่มได้นาน 4-6 เดือน แต่หากเก็บในห้องเย็น ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส จะเก็บได้นาน 6-8 เดือน
พันธุ์
 เผือกพื้นเมือง
 เผือกหอม
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศบรรจุใส่ถุงพลาสติกใส หรือถุงกระสอบ หรือ กล่องกระดาษ
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5-10 ก.ก.
 บรรจุใส่กล่อง น้ําหนัก 10-15 ก.ก.
 บรรจุใส่ถุงกระสอบ น้ําหนัก 10-30 ก.ก.