business matching platform จับคู่ธุรกิจ

กระจายรายได้ วิสาหกิจชุมชน เพิ่มยอดขาย

#กระจายรายได้สู่ชุมชน#จ้างงาน#วิสาหกิจชุมชน#ลดการผูกขาดของนายทุน

1.ฟรีเว็บไซต์ ค้นหาติด Google

2.มีลูกค้าในมือ ตามหาวิสาหกิจที่พร้อมรับงานทำออเดอร์

3.ส่งข้อมูลวิสาหกิจผ่านไลน์ ไม่ต้องทำเว็บไซต์เอง

4.สำหรับกลุ่มสินค้าที่ยอดขายดีมีบริการออกแบบทำแคตตาล๊อคสิ่งพิมพ์ฟรี

หากคุณมีสักยภาพแต่ทำตลาดไม่เป็นให้ฟินฟรุ๊ตช่วยคุณ