เปิดร้านกาแฟ หวานเย็น ร้านอาหาร ก๋วยเตี๋ยว ขายส่ง ผงชง ผงชา น้ำชงเข้มข้น นมเหนียว เครื่องหวานเย็น แก้ว ถุง กระดาษ พลาสติก

280-282 อาคาร สำนักงาน ทิพย์กรุ๊ป ห้อง 280101 ถ. กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 062 614 4425

รายการเครื่องดื่ม มีบริการส่งฟรีระยะทาง 2 กิโลเมตร กรณีสั่งซื้อ 10 ออเดอร์ขึ้นไป ไม่ใส่น้ำตาลใช้สารทดแทนความหวาน (ลดหวานลดโรค)

 • น้ำชง ชาดำเย็น ขนาด 16ออนส์ ราคา 19บาท
 • น้ำชง ชาไทยใส่นม ขนาด 16ออนส์ ราคา 19บาท
 • น้ำชง ชาเนสทีใส่นม ขนาด 16ออนส์ ราคา 19บาท
 • น้ำชง โกโก้ใส่นม ขนาด 16ออนส์ ราคา 19บาท
 • น้ำชง โอวัลตินใส่นม ขนาด 16ออนส์ ราคา 19บาท
 • น้ำชง ชาเขียวใส่นม ขนาด 16ออนส์ ราคา 19บาท
 • น้ำชง ชาเขียวใส่นม ขนาด 20ออนส์ ราคา 25บาท
 • น้ำชง ชาเนสทีใส่นม ขนาด 20ออนส์ ราคา 25บาท
 • น้ำชง โกโก้ใส่นม ขนาด 20ออนส์ ราคา 25บาท
 • น้ำชง ชาไทยใส่นม ขนาด 20ออนส์ ราคา 25บาท
 • น้ำชง โอวัลตินใส่นม ขนาด 20ออนส์ ราคา 25บาท
 • น้ำชง ชาดำเย็น ขนาด 20ออนส์ ราคา 25บาท
 • น้ำชง ชาเขียวใส่นม ถุงกระดาษ ราคา 35บาท
 • น้ำชง ชาเนสทีใส่นม ถุงกระดาษ ราคา 35บาท
 • น้ำชง โกโก้ใส่นม ถุงกระดาษ ราคา 35บาท
 • น้ำชง ชาไทยใส่นม ถุงกระดาษ ราคา 35บาท
 • น้ำชง โอวัลตินใส่นม ถุงกระดาษ ราคา 35บาท
 • น้ำชง ชาดำเย็น ถุงกระดาษ ราคา 30 บาท

รายการเครื่องดื่ม น่ำชง นมเหนียว มีบริการส่งฟรีระยะทาง 2 กิโลเมตร กรณีสั่งซื้อ 10 ออเดอร์ขึ้นไป ไม่ใส่น้ำตาลใช้สารทดแทนความหวาน (ลดหวานลดโรค)

 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง ชาดำเย็น ขนาด 16ออนส์ ราคา 29บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง ชาไทยใส่นม ขนาด 16ออนส์ ราคา 29บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง ชาเนสทีใส่นม ขนาด 16ออนส์ ราคา 29บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง โกโก้ใส่นม ขนาด 16ออนส์ ราคา 29บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง โอวัลตินใส่นม ขนาด 16ออนส์ ราคา 29บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง ชาเขียวใส่นม ขนาด 16ออนส์ ราคา 29บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง ชาเขียวใส่นม ขนาด 20ออนส์ ราคา 35บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง ชาเนสทีใส่นม ขนาด 20ออนส์ ราคา 35บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง โกโก้ใส่นม ขนาด 20ออนส์ ราคา 35บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง ชาไทยใส่นม ขนาด 20ออนส์ ราคา 35บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง โอวัลตินใส่นม ขนาด 20ออนส์ ราคา 35บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง ชาเขียวใส่นม ถุงกระดาษ ราคา 45บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง ชาเนสทีใส่นม ถุงกระดาษ ราคา 45บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง โกโก้ใส่นม ถุงกระดาษ ราคา 45บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง ชาไทยใส่นม ถุงกระดาษ ราคา 45บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง โอวัลตินใส่นม ถุงกระดาษ ราคา 45บาท

รายการอาหารกึ่งสำเร็จ อาหารปรุงสำเร็จ ราคาเริ่มต้น 3 ถุง 100 บาท มีบริการจัดส่งฟรี

 • ร้านก๋วยจั๊บญวนหมูนุ่ม (ก๋วยเตี๋ยวรวมรสหมูนุ่มล้วน)
 • ร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟหมูนุ่ม (ก๋วยเตี๋ยวรวมรสหมูนุ่มล้วน)
 • ร้านก๋วยจั๊บเยาวราชหมูนุ่ม (ก๋วยเตี๋ยวรวมรสหมูนุ่มล้วน)
 • ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่หมูนุ่ม (ก๋วยเตี๋ยวรวมรสหมูนุ่มล้วน)
 • ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูนุ่ม (ก๋วยเตี๋ยวรวมรสหมูนุ่มล้วน)
 • ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ หมูนุ่ม (ก๋วยเตี๋ยวรวมรสหมูนุ่มล้วน)
 • ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ หมูนุ่ม (ก๋วยเตี๋ยวรวมรสหมูนุ่มล้วน)
 • ร้านก๋วยเตี๋ยวสุกี้ หมูนุ่ม (ก๋วยเตี๋ยวรวมรสหมูนุ่มล้วน)
 • ร้านก๋วยเตี๋ยวผัดไท หมูนุ่ม (ก๋วยเตี๋ยวรวมรสหมูนุ่มล้วน)
 • ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำใส หมูนุ่ม (ก๋วยเตี๋ยวรวมรสหมูนุ่มล้วน)
 • ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ หมูนุ่ม (ก๋วยเตี๋ยวรวมรสหมูนุ่มล้วน)
 • ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ กึ่งสำเร็จ
 • ก๋วยจัํบญวน กึ่งสำเร็จ
 • ก๋วยจั๊บเยาวราชน้ำข้น กึ่งสำเร็จ
 • ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระน้ำข้น กึ่งสำเร็จ
 • ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ กึ่งสำเร็จ
 • ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัว กึ่งสำเร็จ
 • ก๋วยเตี๋ยวสุกี้ กึ่งสำเร็จ
 • ก๋วยเตี๋ยวผัดไท กึ่งสำเร็จ
 • ก๋วยเตี๋ยวเรือ กึ่งสำเร็จ
 • ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสกึ่งสำเร็จ

แก้วพลาสติก น้ำชง ฝาพลาสติก แก้วพลาสติกใสราคาถูก ราคาส่ง แก้วพลาสติกแถว

ราคาอาจมีการปรับลดปรับเพิ่มตามช่วงเวลาและปริมาณการสั่งซื้อ

 • แก้วพลาสติก 16 ออนส์ 1 แถว 100 ใบ 73บาท
 • แก้วพลาสติก 20 ออนส์ แถว 50 ใบ 68 บาท
 • ฝาเรียบ แก้วพลาสติก 16 ออนส์ 1 แถว 50 ฝา 25 บาท
 • ฝาเรียบ แก้วพลาสติก 20 ออนส์ 1 แถว 50 ฝา 25 บาท
 • ถุงพลาสติก ทุกขนาด 55 บาท 1 กิโล
 • ถุงกระดาษ 100 ใบ 125บาท
 • หลอดพลาสติก 1 ห่อ 9 บาท
 • หนังยาง หนังสติ๊ก 500กรัม 65บาท

รายการเครื่อง ขนมหวาน เครื่องหวานเย็น เครื่องน้ำแข็งไส ขายส่ง ราคาเริ่มต้น 25 บาท ราคากรุณาสอบถามเพิ่มเติมเนื่องจากขยับขึ้นลง และปริมาณการสั่งซื้อ (สั่งล่วงหน้า 1-2 วันของสดใหม่ไม่ค้างสต๊อก)

 • แปะก๊วย เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ลูกชิด เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ลอดช่องไทยน้ำเล็ก เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ลอดช่องไทยหัวโต เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • เฉาก๊วยหั่นเต๋า เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • สาคู เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • สลิ่ม เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ลูกตาล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • วุ้นจืด เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • วุ้นมะพร้าว เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ข้าวโพด เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • เส้นรวมมิตร เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • มะพร้าวกะทิ เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • เผือกเชื่อม เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • แตงไทย เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 2000กรัม (2KG)
 • ทับทิมกรอบ เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ทับทิมหัวไม้ขีด เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ทับทิมสยาม เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ลอดช่องสิงค์โปร เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ลอดช่องสิงค์โปรรุ้ง เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • แห้วเชื่อม เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ถั่วซีก เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ถั่วแดงเชื่อม เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • พุทราจีนเชื่อม เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ลูกเดือย เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • เฉาก๊วยก้อน 1.3 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • เฉาก๊วยเส้น 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • แป้งโบ๊กเกี๊ยะ 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • โอทึ้ง 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • แป้งกลม 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • เม็ดบัว ลูกบัว 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • รากบัว 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • เม็ดแมงลัก 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ถั่วดำ 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • มันสัมปะหลังเชื่อม 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ถั่วลิสงคั่ว 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ฟักทองเชื่อม 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • มันเชื่อม 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • มะม่วงเชื่อม 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • มะยมเชื่อม 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • สับปะรดเชื่อม 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • แป้งปะกิม 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ครองแครงรุ้ง 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ขนมด้วง 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • แป้งกรอบ 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • บัวลอยรุ้ง 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ลำไยแห้ง 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • เยลลี่แดง 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ข้าวตอก 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • แบะแช 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • หมี่หวาน 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ข้าวต้มน้ำวุ้น 25 ตัว เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน
 • ข้าวเหนียวดำ เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ข้าวเหนียวมูล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ขนมปัง เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)

รับซื้อ ผัก ผลไม้ สมุนไพร เนื้อสัตว์ ผลผลิตทางการเกษตร Business Matching โรงงาน ผลิต OEM วิสาหกิจชุมชน SME กลุ่ม แปรรูป อาหาร ผลผลิตการเกษตร
  ขนม ขนมกรอกขาย ขนมกระป๋อง ขนมกระป๋องฝาดึงราคาส่ง ขนมกระสอบ ขนมกำไรดี ขนมขายง่าย ขนมขายร้านกาแฟ ขนมปังปี๊บ ใกล้ฉัน ขนมปิ๊บ ขนมปิ๊บราคาส่ง ขนมราคาส่ง ขนมอร่อย ขนมแท่ง ขนมโอท็อป ขายขนมรายได้ดี ขายขนมออนไลน์ ขายส่ง ขายส่งขนม ขายส่งขนมกระสอบ ขายส่งขนมปิ๊บ ขายส่งขนมป๋อง ตลาดมหาชัย ตลาดมหานาค ตลาดไท ทะเลแห้ง ปังปี๊บ ราคาส่ง ใกล้ ฉัน ปังปี๊บ แม็คโคร ราคา ปี๊บราคาส่ง ปี๊บ ราคาส่ง ตลาดไท ผลิต ราคาส่ง รายได้เสริม ร้านขนมปี๊บ ร้านของฝาก ร้านขายขนมปี๊บ ร้านขายส่งขนม สมุทรปราการ สมุทรสาคร อาชีพเสริม อาหารทะเล อาหารแห้ง แปรรูป โรงงาน โรงงานผลิต