business matching platform จับคู่ธุรกิจ

เปิดร้านกาแฟ หวานเย็น ร้านอาหาร ก๋วยเตี๋ยว ขายส่ง ผงชง ผงชา น้ำชงเข้มข้น นมเหนียว เครื่องหวานเย็น แก้ว ถุง กระดาษ พลาสติก

280-282 อาคาร สำนักงาน ทิพย์กรุ๊ป ห้อง 280101 ถ. กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 062 614 4425

รายการเครื่องดื่ม มีบริการส่งฟรีระยะทาง 2 กิโลเมตร กรณีสั่งซื้อ 10 ออเดอร์ขึ้นไป ไม่ใส่น้ำตาลใช้สารทดแทนความหวาน (ลดหวานลดโรค)

 • น้ำชง ชาดำเย็น ขนาด 16ออนส์ ราคา 19บาท
 • น้ำชง ชาไทยใส่นม ขนาด 16ออนส์ ราคา 19บาท
 • น้ำชง ชาเนสทีใส่นม ขนาด 16ออนส์ ราคา 19บาท
 • น้ำชง โกโก้ใส่นม ขนาด 16ออนส์ ราคา 19บาท
 • น้ำชง โอวัลตินใส่นม ขนาด 16ออนส์ ราคา 19บาท
 • น้ำชง ชาเขียวใส่นม ขนาด 16ออนส์ ราคา 19บาท
 • น้ำชง ชาเขียวใส่นม ขนาด 20ออนส์ ราคา 25บาท
 • น้ำชง ชาเนสทีใส่นม ขนาด 20ออนส์ ราคา 25บาท
 • น้ำชง โกโก้ใส่นม ขนาด 20ออนส์ ราคา 25บาท
 • น้ำชง ชาไทยใส่นม ขนาด 20ออนส์ ราคา 25บาท
 • น้ำชง โอวัลตินใส่นม ขนาด 20ออนส์ ราคา 25บาท
 • น้ำชง ชาดำเย็น ขนาด 20ออนส์ ราคา 25บาท
 • น้ำชง ชาเขียวใส่นม ถุงกระดาษ ราคา 35บาท
 • น้ำชง ชาเนสทีใส่นม ถุงกระดาษ ราคา 35บาท
 • น้ำชง โกโก้ใส่นม ถุงกระดาษ ราคา 35บาท
 • น้ำชง ชาไทยใส่นม ถุงกระดาษ ราคา 35บาท
 • น้ำชง โอวัลตินใส่นม ถุงกระดาษ ราคา 35บาท
 • น้ำชง ชาดำเย็น ถุงกระดาษ ราคา 30 บาท

รายการเครื่องดื่ม น่ำชง นมเหนียว มีบริการส่งฟรีระยะทาง 2 กิโลเมตร กรณีสั่งซื้อ 10 ออเดอร์ขึ้นไป ไม่ใส่น้ำตาลใช้สารทดแทนความหวาน (ลดหวานลดโรค)

 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง ชาดำเย็น ขนาด 16ออนส์ ราคา 29บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง ชาไทยใส่นม ขนาด 16ออนส์ ราคา 29บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง ชาเนสทีใส่นม ขนาด 16ออนส์ ราคา 29บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง โกโก้ใส่นม ขนาด 16ออนส์ ราคา 29บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง โอวัลตินใส่นม ขนาด 16ออนส์ ราคา 29บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง ชาเขียวใส่นม ขนาด 16ออนส์ ราคา 29บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง ชาเขียวใส่นม ขนาด 20ออนส์ ราคา 35บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง ชาเนสทีใส่นม ขนาด 20ออนส์ ราคา 35บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง โกโก้ใส่นม ขนาด 20ออนส์ ราคา 35บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง ชาไทยใส่นม ขนาด 20ออนส์ ราคา 35บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง โอวัลตินใส่นม ขนาด 20ออนส์ ราคา 35บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง ชาเขียวใส่นม ถุงกระดาษ ราคา 45บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง ชาเนสทีใส่นม ถุงกระดาษ ราคา 45บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง โกโก้ใส่นม ถุงกระดาษ ราคา 45บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง ชาไทยใส่นม ถุงกระดาษ ราคา 45บาท
 • นมเหนียว ซอสข้น น้ำชง โอวัลตินใส่นม ถุงกระดาษ ราคา 45บาท

รายการอาหารกึ่งสำเร็จ อาหารปรุงสำเร็จ ราคาเริ่มต้น 3 ถุง 100 บาท มีบริการจัดส่งฟรี

 • ร้านก๋วยจั๊บญวนหมูนุ่ม (ก๋วยเตี๋ยวรวมรสหมูนุ่มล้วน)
 • ร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟหมูนุ่ม (ก๋วยเตี๋ยวรวมรสหมูนุ่มล้วน)
 • ร้านก๋วยจั๊บเยาวราชหมูนุ่ม (ก๋วยเตี๋ยวรวมรสหมูนุ่มล้วน)
 • ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่หมูนุ่ม (ก๋วยเตี๋ยวรวมรสหมูนุ่มล้วน)
 • ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูนุ่ม (ก๋วยเตี๋ยวรวมรสหมูนุ่มล้วน)
 • ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ หมูนุ่ม (ก๋วยเตี๋ยวรวมรสหมูนุ่มล้วน)
 • ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ หมูนุ่ม (ก๋วยเตี๋ยวรวมรสหมูนุ่มล้วน)
 • ร้านก๋วยเตี๋ยวสุกี้ หมูนุ่ม (ก๋วยเตี๋ยวรวมรสหมูนุ่มล้วน)
 • ร้านก๋วยเตี๋ยวผัดไท หมูนุ่ม (ก๋วยเตี๋ยวรวมรสหมูนุ่มล้วน)
 • ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำใส หมูนุ่ม (ก๋วยเตี๋ยวรวมรสหมูนุ่มล้วน)
 • ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ หมูนุ่ม (ก๋วยเตี๋ยวรวมรสหมูนุ่มล้วน)
 • ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ กึ่งสำเร็จ
 • ก๋วยจัํบญวน กึ่งสำเร็จ
 • ก๋วยจั๊บเยาวราชน้ำข้น กึ่งสำเร็จ
 • ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระน้ำข้น กึ่งสำเร็จ
 • ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ กึ่งสำเร็จ
 • ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัว กึ่งสำเร็จ
 • ก๋วยเตี๋ยวสุกี้ กึ่งสำเร็จ
 • ก๋วยเตี๋ยวผัดไท กึ่งสำเร็จ
 • ก๋วยเตี๋ยวเรือ กึ่งสำเร็จ
 • ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสกึ่งสำเร็จ

แก้วพลาสติก น้ำชง ฝาพลาสติก แก้วพลาสติกใสราคาถูก ราคาส่ง แก้วพลาสติกแถว

ราคาอาจมีการปรับลดปรับเพิ่มตามช่วงเวลาและปริมาณการสั่งซื้อ

 • แก้วพลาสติก 16 ออนส์ 1 แถว 100 ใบ 73บาท
 • แก้วพลาสติก 20 ออนส์ แถว 50 ใบ 68 บาท
 • ฝาเรียบ แก้วพลาสติก 16 ออนส์ 1 แถว 50 ฝา 25 บาท
 • ฝาเรียบ แก้วพลาสติก 20 ออนส์ 1 แถว 50 ฝา 25 บาท
 • ถุงพลาสติก ทุกขนาด 55 บาท 1 กิโล
 • ถุงกระดาษ 100 ใบ 125บาท
 • หลอดพลาสติก 1 ห่อ 9 บาท
 • หนังยาง หนังสติ๊ก 500กรัม 65บาท

รายการเครื่อง ขนมหวาน เครื่องหวานเย็น เครื่องน้ำแข็งไส ขายส่ง ราคาเริ่มต้น 25 บาท ราคากรุณาสอบถามเพิ่มเติมเนื่องจากขยับขึ้นลง และปริมาณการสั่งซื้อ (สั่งล่วงหน้า 1-2 วันของสดใหม่ไม่ค้างสต๊อก)

 • แปะก๊วย เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ลูกชิด เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ลอดช่องไทยน้ำเล็ก เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ลอดช่องไทยหัวโต เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • เฉาก๊วยหั่นเต๋า เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • สาคู เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • สลิ่ม เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ลูกตาล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • วุ้นจืด เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • วุ้นมะพร้าว เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ข้าวโพด เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • เส้นรวมมิตร เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • มะพร้าวกะทิ เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • เผือกเชื่อม เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • แตงไทย เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 2000กรัม (2KG)
 • ทับทิมกรอบ เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ทับทิมหัวไม้ขีด เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ทับทิมสยาม เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ลอดช่องสิงค์โปร เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ลอดช่องสิงค์โปรรุ้ง เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • แห้วเชื่อม เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ถั่วซีก เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ถั่วแดงเชื่อม เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • พุทราจีนเชื่อม เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ลูกเดือย เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • เฉาก๊วยก้อน 1.3 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • เฉาก๊วยเส้น 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • แป้งโบ๊กเกี๊ยะ 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • โอทึ้ง 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • แป้งกลม 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • เม็ดบัว ลูกบัว 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • รากบัว 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • เม็ดแมงลัก 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ถั่วดำ 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • มันสัมปะหลังเชื่อม 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ถั่วลิสงคั่ว 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ฟักทองเชื่อม 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • มันเชื่อม 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • มะม่วงเชื่อม 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • มะยมเชื่อม 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • สับปะรดเชื่อม 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • แป้งปะกิม 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ครองแครงรุ้ง 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ขนมด้วง 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • แป้งกรอบ 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • บัวลอยรุ้ง 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ลำไยแห้ง 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • เยลลี่แดง 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ข้าวตอก 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • แบะแช 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • หมี่หวาน 1 กิโล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ข้าวต้มน้ำวุ้น 25 ตัว เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน
 • ข้าวเหนียวดำ เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ข้าวเหนียวมูล เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)
 • ขนมปัง เครื่อง น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมหวาน 1000กรัม (1KG)