ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก แอปเปิ้ล ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ แอปเปิ้ล

การส่งออก ผลไม้ แอปเปิ้ล มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) แอปเปิ้ล
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) –
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Apple
ชื่อวิทยาศาสตร์ Malus domestica Borkh.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FP 0226
ASEAN STANDARD ASEAN Stan 12 : 2009
ข้อมูลทั่วไป แอปเปิ้ล มีลักษณะรูปทรงกลม มีร่องบุ๋มที่ขั้ว และก้นผล หรือกลมแบนเล็กน้อย ผลมีสีหลายสี เช่น สีแดงอม ชมพู สีชมพู สีแดง สีเขียว สีเหลือง ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ขนาดผลประมาณ 5-12 เซนติเมตร เปลือกบางมาก ประมาณ 0.1-0.2 มิลลิเมตร เปลือกกับเนื้อผลติดกัน เนื้อผลมีความหนามาก เนื้อมีสีเหลืองนวล เนื้อกรอบ ให้ รสหวานอมเปรี้ยว ส่วนตรงกลางผลเป็นที่อยู่ของเมล็ด มีลักษณะเป็นโพรงอากาศ 3-5 โพรง และมีเมล็ดแทรก อยู่ 5-10 เมล็ด/ผล
วิธีการเลือกซื้อแอปเปิ้ล ให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกซื้อแอปเปิ้ลที่ผิวเรียบสวย ไม่มีร่องรอยถลอกหรือขูดขีด เมื่อ กดเบา ๆ เนื้อจะต้องแน่นและมีกลิ่นหอม สังเกตที่ขั้วของผลแอปเปิ้ลจะต้องดูสด ไม่เหี่ยวแห้ง
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
แอปเปิ้ล ควรเก็บเกี่ยวหลังจากออกดอก 5-6 เดือน หลังเก็บเกี่ยวนํามาบรรจุหีบห่อ และเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิใกล้ 0 องศาเซลเซียส แต่หากเก็บรักษาผลผลิตต่ํากว่าอุณหภูมิดังกล่าวจะทําให้เกิดอาการสะท้านหนาวภัณฑ์และขนาดส าหรั
ขนาด/พันธุ์
แอปเปิ้ล นิวซีแลนด์ เบอร์ 70/ 80/ 90/ 100/ 110/ 120/ 138/ 150
แอปเปิ้ลกาล่า จีน – กล่อง 100 – 125 ลูก/ 163 – 180 ลูก/ 198– 216 ลูก/ กล่อง 72 ลูก/ กล่อง 88 ลูก
แอปเปิ้ลกาล่า ชิลี-กล่อง 113 ลูก/ กล่อง 175 ลูก/ กล่อง 198 ลูก
แอปเปิ้ลกาล่า เซาท์แอฟริกา/นิวซีแลนด์ – กล่อง 100 -120 ลูก/ กล่อง 125 -150 ลูก/ กล่อง 163 -180 ลูก/ กล่อง 198 – 216 ลูก
แอปเปิ้ลกาล่า ฝรั่งเศส/อเมริกา – กล่อง 100 -120 ลูก/ กล่อง 125 -150 ลูก/ กล่อง 163 -180 ลูก/ กล่อง 198 – 216 ลูก
แอปเปิ้ล กาล่าเบอร์ 70/ 80/ 90/ 100/ 110/ 120/ 138/ 150
แอปเปิ้ลเขียว จีน – กล่อง 63 – 88 ลูก/ กล่อง 110 -120 ลูก/ กล่อง 136 -150 ลูก /กล่อง 163 ลูก
แอปเปิ้ล เขียว จีน เบอร์ 70/ 80/ 90/ 100/ 110/ 120/ 138/ 150
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ห่อ ด้วยโฟมตาข่ายและฟิล์ม แล้วบรรจุใส่กล่องกระดาษ