ขาย รับ ซื้อ ส่งออก แอปเปิ้ล ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ แอปเปิ้ล

การส่งออก ผลไม้ แอปเปิ้ล มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) แอปเปิ้ล
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) –
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Apple
ชื่อวิทยาศาสตร์ Malus domestica Borkh.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FP 0226
ASEAN STANDARD ASEAN Stan 12 : 2009
ข้อมูลทั่วไป แอปเปิ้ล มีลักษณะรูปทรงกลม มีร่องบุ๋มที่ขั้ว และก้นผล หรือกลมแบนเล็กน้อย ผลมีสีหลายสี เช่น สีแดงอม ชมพู สีชมพู สีแดง สีเขียว สีเหลือง ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ขนาดผลประมาณ 5-12 เซนติเมตร เปลือกบางมาก ประมาณ 0.1-0.2 มิลลิเมตร เปลือกกับเนื้อผลติดกัน เนื้อผลมีความหนามาก เนื้อมีสีเหลืองนวล เนื้อกรอบ ให้ รสหวานอมเปรี้ยว ส่วนตรงกลางผลเป็นที่อยู่ของเมล็ด มีลักษณะเป็นโพรงอากาศ 3-5 โพรง และมีเมล็ดแทรก อยู่ 5-10 เมล็ด/ผล
วิธีการเลือกซื้อแอปเปิ้ล ให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกซื้อแอปเปิ้ลที่ผิวเรียบสวย ไม่มีร่องรอยถลอกหรือขูดขีด เมื่อ กดเบา ๆ เนื้อจะต้องแน่นและมีกลิ่นหอม สังเกตที่ขั้วของผลแอปเปิ้ลจะต้องดูสด ไม่เหี่ยวแห้ง
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
แอปเปิ้ล ควรเก็บเกี่ยวหลังจากออกดอก 5-6 เดือน หลังเก็บเกี่ยวนํามาบรรจุหีบห่อ และเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิใกล้ 0 องศาเซลเซียส แต่หากเก็บรักษาผลผลิตต่ํากว่าอุณหภูมิดังกล่าวจะทําให้เกิดอาการสะท้านหนาวภัณฑ์และขนาดส าหรั
ขนาด/พันธุ์
แอปเปิ้ล นิวซีแลนด์ เบอร์ 70/ 80/ 90/ 100/ 110/ 120/ 138/ 150
แอปเปิ้ลกาล่า จีน – กล่อง 100 – 125 ลูก/ 163 – 180 ลูก/ 198– 216 ลูก/ กล่อง 72 ลูก/ กล่อง 88 ลูก
แอปเปิ้ลกาล่า ชิลี-กล่อง 113 ลูก/ กล่อง 175 ลูก/ กล่อง 198 ลูก
แอปเปิ้ลกาล่า เซาท์แอฟริกา/นิวซีแลนด์ – กล่อง 100 -120 ลูก/ กล่อง 125 -150 ลูก/ กล่อง 163 -180 ลูก/ กล่อง 198 – 216 ลูก
แอปเปิ้ลกาล่า ฝรั่งเศส/อเมริกา – กล่อง 100 -120 ลูก/ กล่อง 125 -150 ลูก/ กล่อง 163 -180 ลูก/ กล่อง 198 – 216 ลูก
แอปเปิ้ล กาล่าเบอร์ 70/ 80/ 90/ 100/ 110/ 120/ 138/ 150
แอปเปิ้ลเขียว จีน – กล่อง 63 – 88 ลูก/ กล่อง 110 -120 ลูก/ กล่อง 136 -150 ลูก /กล่อง 163 ลูก
แอปเปิ้ล เขียว จีน เบอร์ 70/ 80/ 90/ 100/ 110/ 120/ 138/ 150
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ห่อ ด้วยโฟมตาข่ายและฟิล์ม แล้วบรรจุใส่กล่องกระดาษ

ตลาดสด โรงงาน ผลิต ขาย รับทำ เนื้อสัตว์ จาก พืช ผัก เทียม Plant Based Meat Food เนื้อ ปลอม