การส่งออก ผลไม้ อ้อยเคี้ยว อ้อยเคี้ยว มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) อ้อยเคี้ยว
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) –
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sugar Cane
ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum L.
มาตรฐานทั่วไป มกษ.5902-2553
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 GS 0659
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป อ้อยเคี้ยว มีลักษณะรูปทรงเป็นปล้องมีรูปร่างทรงกระบอกค่อนข้างยาว มีร่องเหนือตา ตามีรูปร่างกลม มีวงเจริญสีเหลืองและนูน ข้อคอดเล็กน้อย
วิธีการเลือกซื้ออ้อยเคี้ยว ให้ได้คุณภาพดี คือ มีลําสีเขียวอมเหลืองหรือมีลําสีเหลืองเข้ม
ชนิด
 อ้อยเคี้ยวแบบแท่ง
 อ้อยเคี้ยวแบบหันเป็นแว่น
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุลงในถุงตาข่ายหรือมัดกําแล้วบรรจุใส่ถุงกระสอบ
 บรรจุใส่ถุงพลาสติกหรือถุงตาข่าย น้ําหนัก 1 หรือ 3 หรือ 5 ก.ก.
 มัดกํา น้ําหนัก 10 หรือ 20 ก.ก. แล้วใส่ถุงกระสอบ สําหรับขายส่งภายในต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่ซองพลาสติกและปิดผนึกแบบสูญญากาศ หรือบรรจุใส่กระป๋อง แล้วบรรจุใส่กล่องกระดาษ
 บรรจุบรรจุใส่ซองพลาสติกและปิดผนึกแบบ สูญญากาศ น้ําหนัก 200 หรือ 500 ก.ก. แล้วบรรจุใส่กล่อง น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
 บรรจุกระป๋อง น้ําหนัก 20 ออนซ์ (oz) หรือ 565 ก.ก.
 ตัดเป็นท่อนขนาดประมาณ 50 ซ.ม. แล้วบรรจุ ใส่กล่อง น้ําหนัก 10 ก.ก.

รับซื้อ ผัก ผลไม้ สมุนไพร เนื้อสัตว์ ผลผลิตทางการเกษตร Business Matching โรงงาน ผลิต OEM วิสาหกิจชุมชน SME กลุ่ม แปรรูป อาหาร ผลผลิตการเกษตร
    ขนม ขนมกรอกขาย ขนมกระป๋อง ขนมกระป๋องฝาดึงราคาส่ง ขนมกระสอบ ขนมกำไรดี ขนมขายง่าย ขนมขายร้านกาแฟ ขนมปังปี๊บ ใกล้ฉัน ขนมปิ๊บ ขนมปิ๊บราคาส่ง ขนมราคาส่ง ขนมอร่อย ขนมแท่ง ขนมโอท็อป ขายขนมรายได้ดี ขายขนมออนไลน์ ขายส่ง ขายส่งขนม ขายส่งขนมกระสอบ ขายส่งขนมปิ๊บ ขายส่งขนมป๋อง ตลาดมหาชัย ตลาดมหานาค ตลาดไท ทะเลแห้ง ปังปี๊บ ราคาส่ง ใกล้ ฉัน ปังปี๊บ แม็คโคร ราคา ปี๊บราคาส่ง ปี๊บ ราคาส่ง ตลาดไท ผลิต ราคาส่ง รายได้เสริม ร้านขนมปี๊บ ร้านของฝาก ร้านขายขนมปี๊บ ร้านขายส่งขนม สมุทรปราการ สมุทรสาคร อาชีพเสริม อาหารทะเล อาหารแห้ง แปรรูป โรงงาน โรงงานผลิต