ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก แตงโม ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ แตงโม

การส่งออก ผลไม้ แตงโม มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) แตงโม
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) หมากโม แตงอุลิต ผลอุลิต
มะเต้า อุลัก แต่เต้าส่า
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Watermelon
ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrullus lanatus
มาตรฐานทั่วไป มกษ.20-2555
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VC 0432
ASEAN STANDARD ASEAN Stan 11 : 2008
ข้อมูลทั่วไป แตงโม มีลักษณะรูปทรงกลม และยาวรี ขนาดผลใหญ่ น้ําหนักประมาณ 0.5-5 กิโลกรัม เปลือกผลเรียบ มีหลายสี ทั้งสีเขียวทั่วไป สีเขียวแกมเหลือง สีเหลืองหรือมีลายประ ส่วนเนื้อด้านในมีทั้งสีแดง และสีเหลือง เนื้อฉ่ําน้ํา และมีเมล็ดแทรกจํานวนมาก
วิธีการเลือกซื้อแตงโมให้ได้คุณภาพดี คือ ใช้นิ้วเคาะ หรือดีดดูบริเวณเปลือกแตงโมกลางลูก ถ้าแตงโมสุกกําลังรับประทานจะมีเสียงหนักแน่น แสดงว่ามีน้ําหนักมากไส้ไม่ล้ม และสังเกตดูลูกที่เปลือกสวยไม่ช้ํา
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
แตงโม พันธุ์เบา ที่รู้จักกันโดยทั่วๆไป คือ พันธุ์ชูการ์เบบี้ ควรเก็บเกี่ยวหลังจากเพาะปลูกไปอย่างน้อย 65 วัน นับจากวันงอก ส่วนพันธุ์หนัก คือ พันธุ์ชาร์ลสตันเกร ควรเก็บเกี่ยวหลังจากเพาะปลูกไปอย่างน้อย 85 วัน นับจากวันงอก ควรเก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 5–10 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาได้นาน 2–3 สัปดาห์
บรรจุภัณฑ์และขนาดส าหรับตลาดกลาง
บรรจุภัณฑ์ ขนาด/พันธุ์
 แตงโมกินนรี – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 แตงโมแคนาดา – เบอร์กลาง/ใหญ่
 แตงโมจินตหรา – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 แตงโมซอนญ่า – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 แตงโมไดอาน่า – เบอร์กลาง/ใหญ่
 แตงโมตอปิโด – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 แตงโมน้ําผึ้ง(เนื้อเหลือง) – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 แตงโมสวีทโกล – เบอร์กลาง/ใหญ่
 แตงฮามิกัว จีน (แตงธิเบต)

  • ขนาดเล็ก 1.3-1.6 ก.ก./ลูก ขนาดกลาง 1.7-2.0 ก.ก./ลูก ขนาดใหญ่ 2.1-2.4 ก.ก./ลูก ราคาค้าส่ง อย่างน้อย 20 ลูก

บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ บรรจุใส่ถุงกลาสติก
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก จํานวน 2 หรือ 4 หรือ 6 ต่อ ถุง สําหรับส่งออกต่างประเทศ ห่อด้วยโฟมตาข่ายและบรรจุ ใส่กล่องกระดาษ
 บรรจุใส่กล่อง จํานวน 4 หรือ 6 หรือ 9 ชิ้นต่อ กล่อง