การส่งออก หัวผักกาด มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) หัวผักกาด
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) ไชเท้า หัวผักกาดขาว ผักกาดจีน
ผักขี้หูด ผักเปิ๊กหัว ไหล่ฮก จี๋ซ้ง
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) White Radish
ชื่อวิทยาศาสตร์ Raphanus sativus var. sativus
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VR 0494
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป หัวผักกาด เป็นพืชบริโภคหัว มีลักษณะทรงกลมรูปทรงกระบอก หรือ รูปกรวยยาว หรือรูปทรงอื่นๆ ตามสายพันธุ์หัวมีสีขาวจนถึงสีแดง เป็นส่วนที่นํามาประกอบอาหาร ส่วนปลายของรากหรือหัวมี รากฝอยขนาดเล็กแทงดิ่งลงด้านล่าง
วิธีการเลือกซื้อหัวผักกาดได้คุณภาพดี คือ เลือกหัวที่ไม่งอ ขนาดกลางยังอ่อนๆ มีผิวเรียบ ไม่มีรูหรือ รอยไชของหนอนหรือแมลง ไม่เน่าเสีย
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ผักกาดหัว ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 40–50 วัน สําหรับพันธุ์เบา และประมาณ 70–90 วัน สําหรับพันธุ์หนัก
ชนิด
 หัวผักกาด
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ บรรจุลงในถุงพลาสติกใส
 บรรจุในถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกห่อด้วยโฟม ตาข่ายหรือฟิล์มแบบแยกแต่ละชิ้น แล้วบรรจุลงในกล่องกระดาษ
 บรรจุในกล่องกระดาษ น้ําหนัก 5 ถึง 10 ก.ก.

รับซื้อ ผัก ผลไม้ สมุนไพร เนื้อสัตว์ ผลผลิตทางการเกษตร Business Matching โรงงาน ผลิต OEM วิสาหกิจชุมชน SME กลุ่ม แปรรูป อาหาร ผลผลิตการเกษตร
    ขนม ขนมกรอกขาย ขนมกระป๋อง ขนมกระป๋องฝาดึงราคาส่ง ขนมกระสอบ ขนมกำไรดี ขนมขายง่าย ขนมขายร้านกาแฟ ขนมปังปี๊บ ใกล้ฉัน ขนมปิ๊บ ขนมปิ๊บราคาส่ง ขนมราคาส่ง ขนมอร่อย ขนมแท่ง ขนมโอท็อป ขายขนมรายได้ดี ขายขนมออนไลน์ ขายส่ง ขายส่งขนม ขายส่งขนมกระสอบ ขายส่งขนมปิ๊บ ขายส่งขนมป๋อง ตลาดมหาชัย ตลาดมหานาค ตลาดไท ทะเลแห้ง ปังปี๊บ ราคาส่ง ใกล้ ฉัน ปังปี๊บ แม็คโคร ราคา ปี๊บราคาส่ง ปี๊บ ราคาส่ง ตลาดไท ผลิต ราคาส่ง รายได้เสริม ร้านขนมปี๊บ ร้านของฝาก ร้านขายขนมปี๊บ ร้านขายส่งขนม สมุทรปราการ สมุทรสาคร อาชีพเสริม อาหารทะเล อาหารแห้ง แปรรูป โรงงาน โรงงานผลิต