smart farm เกษตรอัจฉริยะ,  อุปกรณ์ เทคโนโลยี เกษตร IoT

เทคโนโลยี เกษตร เครื่องย่อยวิเศษ วางระบบ smart farm IoT เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิค organic

เครื่องย่อยวิเศษ (High Pressure Digester)

เครื่องย่อยวิเศษ หรือ เครื่อง High Pressure Digester เป็นเครื่องย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ที่ใช้ความร้อนหรือปราศจากความร้อนก็ได้กลั่นหรือสกัดจากพืชในเครื่องเดียวกันภายในถังสเตนเลสภายในถังมีใบพัดกวนที่สามารถปรับความเร็วรอบเพื่อให้วัสดุอินทรีย์ได้รับความร้อนและความดันอย่างทั่วถึง เกิดเป็นระบบไฮโดรไลซิสทำให้เพิ่มการย่อยสลายอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ทำการพัฒนาระบบการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและสกัดน้ำหมักที่มีประสิทธิภาพเข้าไปอีกด้วย

คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง

• มีฟังก์ชันการทำงานที่สามารถตอบสนองการทำงานได้หลายรูปแบบ
• สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องไปใช้งานยังพื้นที่เป้าหมายได้สะดวก
• สามารถทำการแยกเมล็ดออกจากเยื่อหุ้มเมล็ดโดยใช้ความดัน และไม่ทำให้เมล็ดเกิดความเสียหาย
• การย่อยสลายด้วยแรงดันที่อุณหภูมิห้องเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่ต้องการย่อยอาหารให้มีขนาดเล็ก
• สามารถรักษาคุณภาพของอาหารได้โดยไม่ผ่านความร้อนซึ่งเป็นกระบวนการที่จำเป็นในอุตสาหกรรมการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ให้มีขนาดที่เล็กลง เพื่อใช้เป็นวัสดุดิบตั้งต้น
• สามารถกลั่นน้ำมันหอมระเหย โดยใช้ความร้อนกับระบบ Hot Oil และทำการควบแน่นด้วยถังควบแน่น เพื่อให้ง่ายต่อการผลิตและกลั่นน้ำมันหอมระเหย อีกทั้งการเพิ่มความดันเข้าไปในระบบ ทำให้น้ำมันหอมระเหยมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น
• ตัวถังเป็นแบบทรงกระบอกแนวนอน มีฝาแบบ Quick release ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร 1 ช่อง
• ขนาดภายในของถังมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 350 มม. ยาว 500 มม. และหนา 9 มม. ทำด้วยสเตนเลสสตีล ความจุ 30 ลิตร
• มอเตอร์กวนขนาด 1 แรงม้า พร้อมชุดเกียร์ทด ความเร็วรอบสูงสุด 100 รอบ/นาที
• สภาวะการทำงาน : ความดันสูงสุด 18 บาร์ อุณหภูมิสูงสุด200 องศาเซลเซียส
• ระบบให้ความร้อนโดยตรง ใช้เชื้อเพลิงในการผลิตที่หาซื้อได้ง่าย คือ แก๊ส LPG และควบคุมอุณหภูมิแบบ digital
• เซนเซอร์วัดอุณหภูมิชนิด Thermo couple type Kจำนวน 1 ชุด
• เกจวัดความดันแบบบรูดอง จำนวน 1 ตัว
• วาล์วระบายความดันอัตโนมัติ (Release valve)เพื่อป้องกันความดันเกินพิกัด

ราคาเริ่มต้นที่ 5,000,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต้ โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าประจำปีงบประมาณ 2554

พัฒนาโดย : อ.พิมพ์วลัญช์ สุตะโคตร
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ร่วมกับ :ห้างหุ้นส่วนจำกัด สแตรทิจิกเอ็นจิเนียร์ริ่ง เลขที่ 6/26 หมู่ 9 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160