ซื้อ ผัก,  เนื้อสัตว์จากพืช ผัก Plant Based Meat,  โรงงาน OEM ผลิต สร้าง ทำ แบรนด์ รับทำ อาหารสำเร็จ

สถานการณ์ทางการตลาดและแนวโน้มการเติบโตผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนของไทย

ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดเป็นอาหารวีแกน (Vegan) ออกวางจำหน่ายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 470
ผลิตภัณฑ์ในช่วง 4 ปีหลัง โดยมีปริมาณผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 14.5 ต่อปี โดยในปี 2561 มีจำนวนผลิตภัณฑ์วีแกน (Vegan) ออกใหม่วางจำหน่ายในตลาด 174 ผลิตภัณฑ์ มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.2 เมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า

รูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารวีแกน (Vegan) ที่จำหน่ายในประเทศไทยโดยมากเป็นผลิตภัณฑ์ขนมธัญพืช
อบกรอบ ร้อยละ 19.5 รองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง (16.7%) ผลิตภัณฑ์ซอสและเครื่องปรุงรส(15.8%) ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (6.3%) และเครื่องดื่มน้ำผลไม้ (5.4%) ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีมะพร้าว ถั่วเหลือง และธัญพืชมาเป็นส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์

ในด้านการส่งออกอาหารวีแกนของไทยนั้น ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกสินค้ารับจ้างผลิตภายใต้
แบรนด์ของผู้นำเข้า โดยมีตลาดใหญ่อยู่ในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร โดยมีสินค้าที่ประเทศคู่ค้าทั้งสองนำเข้าจากไทยมีรายละเอียด8 สรุปได้ดังนี้

1) บริษัท Uptons’s Naturals ในนครชิคาโก เป็นผู้ประกอบการรายแรกในสหรัฐฯที่นำเสนออาหารมังสวิรัติพร้อมรับประทาน (ready to eat Vegan) โดยในปี 2558บริษัท ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยมังสวิรัติสำเร็จรูป (Vegan Thai Kit Meals)โดยใช้เนื้อขนุนเป็นวัตถุดิบทดแทนเนื้อสัตว์เป็นรายแรกของสหรัฐฯ และสินค้าทั้งหมดผลิตในประเทศไทย อาหารในกลุ่มโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์อย่างขนุนเป็นอาหารยอดนิยมลำดับต้นๆ ในสหรัฐฯ ประจำปี 2560 ผู้เชี่ยวชาญวงการอาหารสหรัฐฯ ให้ความเห็นว่า
ขนุนจะถูกนำมาใช้ทดแทนเนื้อสัตว์เนื่องจากขนุนเป็นแหล่งคุณค่าอาหารสำคัญ ได้แก่ไฟเบอร์ โปรตีน โปตัสเซียม แคลเซียม และธาตุเหล็ก อีกทั้งไม่มีคลอเรสเตอรอลนอกจากนี้ ขนุนยังมีต้นทุนต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่นำมาทดแทนเนื้อสัตว์ ดังนั้นการนำเนื้อขนุนมาเป็นส่วนประกอบอาหารทดแทนเนื้อสัตว์จึงมีความเหมาะสมที่สุด
2) ห้าง Trader Joe’s เป็นผู้ประกอบการรายล่าสุดที่นำเสนอเมนู Vegan Thai Kit Mealsแบบแช่แข็ง (Yellow Jackfruit Curry with Jasmine Rice) นำเข้าสินค้าจากประเทศไทยมาจำหน่ายแข่งขันในตลาดอาหารวีแกนที่กำลังเติบโตในสหรัฐฯ ผู้ประกอบรายอื่นๆที่จำหน่าย Jackfruit Meal ในปัจจุบัน ได้แก่ บริษัท The Jackfruit Company นำเข้าสินค้าจากอินเดีย บริษัท Edward & Sons Co. นำเข้าสินค้าจากศรีลังกา และบริษัท Mavuno Harvest นำเข้าสินค้าจากแอฟริกา
3) ห้างค้าปลีกในสหราชอาณาจักรที่นำเข้าสินค้าวีแกนจากไทย เช่น Meridian Foods, The Co-operative Group, Tesco, Marks & Spencer เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องแกงสำเร็จรูป

ภาพที่ 2.24 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์วีแกนของไทยที่วางจำหน่ายในสหราชอาณาจักร

ปัจจุบันผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายอาหารในสหรัฐฯ และยุโรปหลายรายเล็งเห็น
ช่องทางและโอกาสขยายตลาดการค้าเข้าสู่กลุ่มผู้บริโภควีแกน และพร้อมที่จะนำเสนอสินค้าอาหารวีแกนและอาหารมังสวิรัติที่หลากหลายเข้าสู่ตลาดมากขึ้น จึงนับเป็นการสร้างโอกาสที่จะขยายตลาดสินค้าอาหารวีแกนและอาหารมังสวิรัติของไทยไปยังตลาดดังกล่าว โดยประเทศไทยมีวัตถุดิบต่างๆ จำนวนมากและมีคุณค่าทาง โภชนาการ สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้