สถานการณ์ทางการตลาดและแนวโน้มการเติบโตผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนของไทย

ภาพที่ 2.21 จำนวนผลิตภัณฑ์วีแกนที่วางจำหน่ายในประเทศไทย ปี 2558 – 2561

ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดเป็นอาหารวีแกน (Vegan) ออกวางจำหน่ายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 470
ผลิตภัณฑ์ในช่วง 4 ปีหลัง โดยมีปริมาณผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 14.5 ต่อปี โดยในปี 2561 มีจำนวนผลิตภัณฑ์วีแกน (Vegan) ออกใหม่วางจำหน่ายในตลาด 174 ผลิตภัณฑ์ มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.2 เมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า

รูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารวีแกน (Vegan) ที่จำหน่ายในประเทศไทยโดยมากเป็นผลิตภัณฑ์ขนมธัญพืช
อบกรอบ ร้อยละ 19.5 รองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง (16.7%) ผลิตภัณฑ์ซอสและเครื่องปรุงรส(15.8%) ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (6.3%) และเครื่องดื่มน้ำผลไม้ (5.4%) ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีมะพร้าว ถั่วเหลือง และธัญพืชมาเป็นส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์

ในด้านการส่งออกอาหารวีแกนของไทยนั้น ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกสินค้ารับจ้างผลิตภายใต้
แบรนด์ของผู้นำเข้า โดยมีตลาดใหญ่อยู่ในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร โดยมีสินค้าที่ประเทศคู่ค้าทั้งสองนำเข้าจากไทยมีรายละเอียด8 สรุปได้ดังนี้

1) บริษัท Uptons’s Naturals ในนครชิคาโก เป็นผู้ประกอบการรายแรกในสหรัฐฯที่นำเสนออาหารมังสวิรัติพร้อมรับประทาน (ready to eat Vegan) โดยในปี 2558บริษัท ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยมังสวิรัติสำเร็จรูป (Vegan Thai Kit Meals)โดยใช้เนื้อขนุนเป็นวัตถุดิบทดแทนเนื้อสัตว์เป็นรายแรกของสหรัฐฯ และสินค้าทั้งหมดผลิตในประเทศไทย อาหารในกลุ่มโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์อย่างขนุนเป็นอาหารยอดนิยมลำดับต้นๆ ในสหรัฐฯ ประจำปี 2560 ผู้เชี่ยวชาญวงการอาหารสหรัฐฯ ให้ความเห็นว่า
ขนุนจะถูกนำมาใช้ทดแทนเนื้อสัตว์เนื่องจากขนุนเป็นแหล่งคุณค่าอาหารสำคัญ ได้แก่ไฟเบอร์ โปรตีน โปตัสเซียม แคลเซียม และธาตุเหล็ก อีกทั้งไม่มีคลอเรสเตอรอลนอกจากนี้ ขนุนยังมีต้นทุนต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่นำมาทดแทนเนื้อสัตว์ ดังนั้นการนำเนื้อขนุนมาเป็นส่วนประกอบอาหารทดแทนเนื้อสัตว์จึงมีความเหมาะสมที่สุด
2) ห้าง Trader Joe’s เป็นผู้ประกอบการรายล่าสุดที่นำเสนอเมนู Vegan Thai Kit Mealsแบบแช่แข็ง (Yellow Jackfruit Curry with Jasmine Rice) นำเข้าสินค้าจากประเทศไทยมาจำหน่ายแข่งขันในตลาดอาหารวีแกนที่กำลังเติบโตในสหรัฐฯ ผู้ประกอบรายอื่นๆที่จำหน่าย Jackfruit Meal ในปัจจุบัน ได้แก่ บริษัท The Jackfruit Company นำเข้าสินค้าจากอินเดีย บริษัท Edward & Sons Co. นำเข้าสินค้าจากศรีลังกา และบริษัท Mavuno Harvest นำเข้าสินค้าจากแอฟริกา
3) ห้างค้าปลีกในสหราชอาณาจักรที่นำเข้าสินค้าวีแกนจากไทย เช่น Meridian Foods, The Co-operative Group, Tesco, Marks & Spencer เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องแกงสำเร็จรูป

ภาพที่ 2.24 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์วีแกนของไทยที่วางจำหน่ายในสหราชอาณาจักร

ปัจจุบันผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายอาหารในสหรัฐฯ และยุโรปหลายรายเล็งเห็น
ช่องทางและโอกาสขยายตลาดการค้าเข้าสู่กลุ่มผู้บริโภควีแกน และพร้อมที่จะนำเสนอสินค้าอาหารวีแกนและอาหารมังสวิรัติที่หลากหลายเข้าสู่ตลาดมากขึ้น จึงนับเป็นการสร้างโอกาสที่จะขยายตลาดสินค้าอาหารวีแกนและอาหารมังสวิรัติของไทยไปยังตลาดดังกล่าว โดยประเทศไทยมีวัตถุดิบต่างๆ จำนวนมากและมีคุณค่าทาง โภชนาการ สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้

ตลาดสด โรงงาน ผลิต ขาย รับทำ เนื้อสัตว์ จาก พืช ผัก เทียม Plant Based Meat Food เนื้อ ปลอม
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors