โรงงาน OEM ผลิต สร้าง ทำ แบรนด์ รับทำ อาหารสำเร็จ

ชา สมุนไพร ยา กระวาน แห้ง แปรรูป ผง โรงงาน|OEM|รับทำ|ผลิต|ทำแบรนด์

กระวาน : Doukou (豆蔻)

กระวาน หรือ โต้วโค้ว คือ ผลสุกของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Amomum kravanh Pierre
ex Gagnep. หรือ A. compactum Soland ex Maton วงศZingiberaceae1

ชื่อไทย: กระวาน (จันทบุรี, ปัตตานี); ปล้าก้อ (ปัตตานี); กระวานขาว, กระวานโพธิสัตว์(ภาคกลาง)

ชื่อจีน: โต้วโค้ว (จีนกลาง), เต่าโข่ว (จีนแต้จิ๋ว)
ชื่ออังกฤษ: Round Cardamon Fruit1
ชื่อเครื่องยา: Fructus Amomi Rotundus1
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหลังการเก็บเกี่ยว:
เก็บเกี่ยวผลสุกระหว่างฤดูร้อนกบฤด้วยใบไม่ร่วง แยกสิ่งที่ปะปนมาออก ตากแดดหรือทําให้แห้งที่
อุณหภูมิต่ํา เก็บรักษาผลแห้งในกระสอบป่านหรือถุงพลาสติก เก็บไว้ในที่มีอากาศเย็นและแห้ง มีการระบายอากาศดี

การเตรียมตัวยาพร้อมใช้:
การเตรียมตัวยาพร้อมใช้มี3 วิธีดังนี้
วิธีที่ 1 ผลกระวาน เตรียมโดยนําวัตถุดิบสมนไพรมาคัดเอาสิ่งปนปลอมและเปลือกผลทิ้ง ร่อนเอาเศษเล็ก ๆ ออก ทุบให้แตกก่อนใช้

ิธีที่ 2 เนื้อผลกระวาน เตรียมโดยนําตัวยาที่ได้จากวิธีที่ 1 มากะเทาะเอาเปลือกผลออก ใช้เฉพาะส่วนเนื้อผล ทุบให้แตกก่อนใช้

วิธีที่3 เปลือกผลกระวาน เตรียมโดยนำเปลือกผลที่ได้จากวิธีที่ 2มาใช้โดยทุบให้แตกก่อนใช้

คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก:
ตัวยาที่มีคุณภาพดีผลต้องมีขนาดใหญ่ มีเนื้อมาก เปลือกผลบางและไม่แตก สีขาวสะอาดกลิ่นหอมฉุน3-5สรรพคุณตามตําราการแพทย์

แผนจีน:
ผลกระวาน รสเผ็ด อุ่น มีฤทธิ์สลายความชื้น ทําให้ชี่หมุนเวียน แก้อาการจุกเสียด แน่นลิ้นปี่
เบื่ออาหาร และมีฤทธิ์ให้ความอบอุ่นแก่กระเพาะอาหารและลําไส้แก้อาเจียน1
เนื้อผลกระวาน รสเผ็ดเย็น มีกลิ่นหอม มีสรรพคุณเหมือนผลกระวาน
เปลือกผลกระวาน รสเผ็ด มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ มีสรรพคุณเหมือนผลกระวาน แต่คุณสมบัติอุ่น
น้อยมาก และฤทธิ์ของยาอ่อนมากเช่นกัน

สรรพคุณตามตําราการแพทย์แผนไทย:
ผลกระวาน รสเผ็ดร้อนหอม ใช้แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และแน่นจุกเสียด เป็นยาขับเสมหะ บํารุงธาตุกระจายเลือดและลมให้ซ่าน ผสมยาถ่ายอื่น ๆ ป้องกันไม่ให้จุกเสียดและไซ้ท้อง
ขนาดที่ใช้และวิธีใช้:การแพทย์แผนจีน ใช้3-6 กรัม ต้มเอาน้ำดื่ม (ถาต้มกับยาอื่นควรใส่ทีหลัง)
การแพทย์แผนไทย ใช้ผลแก่จัดบดเป็นผงรับประทานครั้งละ 1.5-3 ช้อนชา (1-2 กรัม) ชง
กับน้ำอุ่น หรือนํามาแช่ในแอลกอฮอลได้น้ำยาสีแดง รับประทานบํารุงธาตุ แก้ธาตุพิการ อาหารไม่ย่อย
ท้องอืดท้องเฟ้อ

ข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง:

 1. ผลแกของกระวานประกอบด้วยน้ำมันหอมระเหย 5-9% ซึ่งมีสารสําคัญคือ borneol,camphor, 1,8-cineole, linalool, pinene เป็นต้น มีฤทธิ์ขับลม ลดการบีบตัวของลําไส้จากการทดลองพบว่ามีความปลอดภัยและไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์
 2. สารสกัดเอทานอลและสารสกัดคลอโรฟอร์ม มีฤทธิ์ต้านเชื้อรา Microsporum gypsicum, Trichophyton rubrum, Epiderphyton floccosum, Candida albicansและ Cryptococcusneoformans11
 3. การทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดด้วย 40% เอทานอล น้ำเหล้าจากเมล็ดกระวานใน
  หนูถีบจักร โดยป้อนสารสกัดเข้มข้นเทียบเท่า 0.5 กรัมผงกระวาน/มิลลลิตร ในขนาด 1, 2 และ 10
  มิลลิลิตร/น้ำหนกตัว แก่หนูถีบจักรไม่พบอาการพิษ และทดสอบพิษกึ่งเฉียบพลันโดยให้ในขนาด 2
  มิลลิกรัม/กิโลกรัม แก่หนูขาวเพศผู้เป็นเวลา 14 วัน พบว่าไม่ทําให้สัตว์ทดลองตาย ส่วนพษเฉียบพลัน
  ของน้ำมันหอมระเหยเมื่อให้ทางปากแก่หนูถีบจักร มีค้า LD50 เท่ากับ 2.52 และ 2.65 กรัม/กิโลกรัม ใน
  เพศผู้และเพศเมียตามลําดับ อาการพิษที่พบเมื่อให้ในขนาดสิ่งคู่มือ น้ำลายฟูมปาก ชักเกร็ง หายใจ
  กระตุก หยุดหายใจและตายในที่สุดและยังพบว่าเมื่อให้สารสกัดผลแห้งด้วยแอลกอฮอล์ในขนาด 2 มิลลิลิตร/กิโลกรัม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ไม่พบพิษ