ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก อินทผาลัม ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ อินทผาลัม

การส่งออก ผลไม้ อินทผาลัม มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) อินทผาลัม
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) –
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Date Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phoenix dactylifera L.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FT 0295
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป อินทผลัม มีลักษณะรูปทรง ผลทรงกลมรี ยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร ออกเป็นช่อรสหวานฉ่ํา สามารถรับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสุก โดยผลอินทผาลัมสดจะมีสีเหลืองไปจนถึงสีส้ม และเมื่อ แก่จัดผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลถึงน้ําตาลเข้ม (ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์)
วิธีการเลือกซื้ออินทผลัม ให้ได้คุณภาพดี คือ มีรสชาติหวานกรอบ เนื้อมาก เมล็ดเล็ก
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
อินทผลัม ควรเก็บเกี่ยวหลังจากเพาะปลูกประมาณ 2-4 ปี หลังการเก็บเกี่ยวผลอินผาลัมที่ผลสุกแก่แล้ว ควรเก็บไว้ที่ อุณหภูมิประมาณ 8 องศาเซลเซียส จะสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 1 ปี
ขนาด/พันธุ์
 อินทผลัม อเมริกา – กล่อง 5 ก.ก.
 อินทผลัม อินโดนีเซีย – กล่อง 5 ก.ก.
 อินทผลัม อิสราเอล – กล่อง 250 กรัม.
 อินทผลัม อิสราเอล – กล่อง 5 ก.ก.
 อินทผลัม อียิปต์ – กล่อง 5 ก.ก.
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุลงในกล่องกระดาษ น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.