ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก สาลี่ ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ สาลี่

การส่งออก ผลไม้ สาลี่ มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) สาลี่
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) แพร์
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Chinese pear
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pyrus pyrifolia (Burm. f.)
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FP 0230
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป สาลี่ มีลักษณะรูปทรงผลค่อนข้างกลม มีเนื้อกรอบ สีขาว มีกลิ่นหอม รสชาติหวานฉ่ํา
วิธีการเลือกซื้อสาลี่ให้ได้คุณภาพดี คือ ควรเลือกผลที่ไม่มีรอยช้ําหรือถลอก มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ และยังมีขั้วผลติดอยู่
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
สาลี่ ควรเก็บเกี่ยวหลังจากเพาะปลูกประมาณ 3 ปีขึ้นไป หลังจากปลิดผลแล้วต้องมีการห่อผลด้วยกระดาษทึบแสง เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ เพื่อให้ผลมีผิวและสีสวย นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันการทําลายผลโดยแมลงต่างๆ
ขนาด/พันธุ์
 สาลี่ ญี่ปุ่น – กล่อง18 -32 ลูก
 สาลี่ก้านยาว จีน
 สาลี่ทอง จีน – กล่อง 16 – 48 ลูก
 สาลี่น้ําผึ้ง จีน – กล่อง 24 – 54 ลูก
 สาลี่เป็ด จีน – กล่อง 80 – 96 ลูก
 สาลี่มงกุฏ จีน – กล่อง 20 – 45 ลูก
 สาลี่สีทอง
 สาลี่หยก จีน – กล่อง 16 – 32 ลูก
 สาลี่หอม
 สาลี่หิมะ เกาหลี – กล่อง 16 – 24 ลูก
 สาลี่หิมะ จีน – กล่อง 14 – 32 ลูก
 สาลี่หิมะ ญี่ปุ่น กล่อง 16 ลูก
 สาลี่ฮ่องเต้ จีน – คละ
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศและส่งออก ต่างประเทศ ถูกห่อด้วยโฟมตาข่ายและฟิล์ม แล้ว บรรจุใส่กล่องกระดาษ จํานวน 9-50 ลูกต่อกล่อง