ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก ลําไย ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ ลําไย

การส่งออก ผลไม้ ลําไย มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ลําไย
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) เจ๊ะเลอ
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Longan
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dimocarpus longan Lour.
มาตรฐานทั่วไป มกษ.1-2546
มาตรฐานบังคับ มกษ.1004-2557
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FI 0342
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป ลําไย มีลักษณะรูปทรงกลมหรือทรงเบี้ยว ผลสุกมีสีเหลืองหรือสีน้ําตาลอมแดง ผิวเปลือกเรียบหรือ เกือบเรียบ มีตุ่มแบนๆ ปกคลุมที่ผิวเปลือกด้านนอก เปลือกบาง เนื้อหนา เนื้อมีสีขาวคล้ายวุ้น สีขาวขุ่นหรือสีชมพูเรื่อๆ แตกต่างกันไปตามพันธุ์
วิธีการเลือกซื้อลําไยให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกลูกที่เต่ง ผลโต ผิวเกลี้ยง ไม่มีขี้มด ขั้วไม่แห้งมาก ถ้าขั้วแห้งมากแสดงว่าเก็บมานาน รสชาติไม่ค่อยหวาน
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ลําไย ควรเก็บเกี่ยวหลังจากเพาะปลูกไปอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป หลังเก็บเกี่ยวนําลําไยเข้าที่ร่ม ลดอุณหภูมิก่อนการเก็บ รักษาหรือขนส่ง ควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําที่ 2 – 5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 90-95% จะเก็บได้นาน 30-45 วันหรือเก็บที่อุณหภูมิ 5-10 องศาเซลเซียส จะเก็บได้นาน 20-30 วัน
ขนาด/พันธุ
 ลําไยกระโหลก –เบอร์เล็ก/จัมโบ้ (1)/ใหญ่ (2)/กลาง (3)
 ลําไยพวงทอง
 ลําไยสีชมพู/หัว เบอร์จัมโบ้ (1)/ใหญ่ (2)/กลาง (3)
 ลําไยอีดอ – เบอร์เล็ก/จัมโบ้ (1)/ใหญ่ (2)/กลาง (3)
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่ ตะกร้าทรงสี่เหลี่ยม หรือกล่องกระดาษ น้ําหนัก 5-10 ก.ก.