โรงงาน OEM ผลิต สร้าง ทำ แบรนด์ รับทำ อาหารสำเร็จ

โรงงาน ผลิต ส่งออก อาหาร ดอง กระเทียม หัว ดอง หมัก ผัก ผลไม้ สมุนไพร แปรรูป เครื่องเทศ เครื่องปรุง |ผลิต|ทำ|สร้าง|แบรนด์|ค้าขาย|ทุนต่ำ|เปิดร้าน

ผลิต สินค้า กระเทียมดอง (หัว) อาหาร แปรรูป เพื่อการส่งออก ลงทุนต่ำ คุณภาพสูง รวมจบครบที่เรา โรงงาน ผลิต ส่งออก อาหาร ดอง |ผลิต|ทำ|สร้าง|แบรนด์|ค้าขาย|ทุนต่ำ|เปิดร้าน ขายปลีก ขายส่ง รับซื้อ กระเทียม ตลาดกลางขายสินค้าการเกษตร EEC อุสาหกรรมอาหาร ประเทศไทย เพื่อการส่งออก

00:00 Minced Garlic กระเทียมบด Thailand Export Foods industrials Factory|OEM|industry
00:07 Pickled Garlic กระเทียมดอง Thailand Export Foods industrials Factory|OEM|industry
00:14 Pickled Ginger ขิงดองแผ่น Thailand Export Foods industrials Factory|OEM|industry
00:21 Minced Ginger ขิงบด Thailand Export Foods industrials Factory|OEM|industry
00:28 Minced Coriander ผักชีบด Thailand Export Foods industrials Factory|OEM|industry
00:35 Ground Fresh Chilli with Garlic พริกบดกระเทียมดอง Thailand Export Foods industrials Factory|OEM|industry
00:42 Ground Fresh Chilli-Sambal Oelek พริกบดดอง Thailand Export Foods industrials Factory|OEM|industry
00:49 Pickled Whole Chilli-Sambal Oelek พริกแห้งบดดอง Thailand Export Foods industrials Factory|OEM|industry
00:56 Pickled Green Chilli Thailand Export Foods industrials Factory|OEM|industry
01:03 Pickled Green and Red Chilli Thailand Export Foods industrials Factory|OEM|industry