Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ตลาดกลาง สวน ไร่ นา เกษตร ซื้อ ขาย ผลผลิต ผลไม้ ผักสด อินทรีย์ สินค้าเกษตร

Rating
Featured/Unfeatured
Claimed/Unclaimed
thai-hearb006.jpg

ชื่ออื่น ห่าเยืองแหลง เปาะ เปล้าหลวง
ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE

สรรพคุณ/วิธีใช้
เป็นยาอยู่ไฟ เป็นยาแก้อักเสบ ใช้เป็นส่วนผสมของยาอาบยาอบ ยาประคบ แก้ปวดเมื่อย อยู่ไฟหลังคลอดบุตร และผสมมิ่นสล้าง (ไพล) แก้เหน็บชา, ราก แก้น้ำเหลืองเสียรักษาโรคผิวหนัง โรคเรื้อน, เปลือก ลดไข้ แก้ตับอักเสบแก้ปวดข้อ, เปลือกและกระพี้ ช่วยย่อยอาหาร, แก่นและดอกขับพยาธิ, ใบ รักษาโรคผิวหนัง แก้คันตามตัว แก้ฟกชํ้า แก้ลมจุกเสียด, ดอก ขับพยาธิ,เมล็ด เป็นยาถ่าย

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) Smart Farmer ต้นแบบสาขา ทํานา เกษตรผสมผสาน บ้านเลขที่ 83/2 หมู่ที่ 1 บ้านสะพานหินตําบลสะพานหิน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

smartboxiot010.jpg

เซนเซอร์วัดค่า PH เกรดอุตสาหกรรมวัดค่า PH ได้ 0-14

สามารถวัดแช่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อายุใช้งานมากกว่า 1 ปี
ใช้ได้หลากหลายทั้งสระว่ายน้ำ แหล่งน้ำ ปุ๋ยน้ำ การเลี้ยงสัตว์น้ำ
หัววัด ต้องไม่ถูกกระแทกด้วยของแข็ง ห้ามนำไปขูดขีดใดๆ
หากไม่ใช้งาน ให้นำน้ำใส่ในฝาครอบ และครอบหัววัดไว้เสมอ หัววัดแห้ง จะทำให้อายุใช้งานสั้นลง
หากไม่มีการจ่ายไฟเข้า กล่องควบคุม Modela Smart Control เป็นระยะเวลานานๆ ควรถอดสายกล่องแปลงสัญญญาณ Sensor ออก
สามารถใช้วัดร่วมกับ EC เกรดอุตสาหกรรมในแหล่งน้ำเดียวกันได้
การคาลิเบรตดูตาม Video Channel โดยควรคาลิเบรตทุก 3 เดือน
แถมผงเทียบค่ามาตรฐาน ควรคาลิเบรตกับผงเทียบทุก 3 วัน

รับวางระบบควบคุมอัจฉริยะ และจำหน่ายทำแบรนด์กล่องควบคุมอัตโนมัติ สำเร็จรูป
I IoT SMART FACTORY โรงงานอัจฉริยะ โรงงานสมาร์ท
I IoT SMART CITIES เมืองอัจฉริยะ เมืองสมาร์ท
I IoTSMART LOGISTICS ขนส่งอัจฉริยะ ขนส่งสมาร์ท
I IoT SMART AGRICULTURAL เกษตร ฟาร์ม อัจฉริยะ สมาร์ท เกษตร ฟาร์ม
I IoT SMART HEALTH CARE โรงพยาบาล คลินิค อัจฉริยะ สมาร์ท โรงพยาบาล คลินิค
I IoT SMART REAL ESTATE อสังหา ก่อสร้าง คอนโด อัจฉริยะ สมาร์ท อสังหา ก่อสร้าง คอนโด

smartboxiot006.jpg

ลูกลอยไฟฟ้าเล็ก สวิทช์ลูกลอย แนวดิ่ง สเตนเลส ใช้ตรวจสอบระดับน้ำมีหรือไม่มี วาล์วลูกลอยแสตนเลส Floating Valve ความยาว 15 ซม

รับวางระบบควบคุมอัจฉริยะ และจำหน่ายทำแบรนด์กล่องควบคุมอัตโนมัติ สำเร็จรูป
I IoT SMART FACTORY โรงงานอัจฉริยะ โรงงานสมาร์ท
I IoT SMART CITIES เมืองอัจฉริยะ เมืองสมาร์ท
I IoTSMART LOGISTICS ขนส่งอัจฉริยะ ขนส่งสมาร์ท
I IoT SMART AGRICULTURAL เกษตร ฟาร์ม อัจฉริยะ สมาร์ท เกษตร ฟาร์ม
I IoT SMART HEALTH CARE โรงพยาบาล คลินิค อัจฉริยะ สมาร์ท โรงพยาบาล คลินิค
I IoT SMART REAL ESTATE อสังหา ก่อสร้าง คอนโด อัจฉริยะ สมาร์ท อสังหา ก่อสร้าง คอนโด

smartboxiot002.jpg

จอ LCD แสดงข้อความ 20 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 4 แถว เมื่อต่อกับกล่อง Smart Control จะแสดงค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์ Value Sensor ครบทั้ง 4 ตัว

รับวางระบบควบคุมอัจฉริยะ และจำหน่ายทำแบรนด์กล่องควบคุมอัตโนมัติ สำเร็จรูป
I IoT SMART FACTORY โรงงานอัจฉริยะ โรงงานสมาร์ท
I IoT SMART CITIES เมืองอัจฉริยะ เมืองสมาร์ท
I IoTSMART LOGISTICS ขนส่งอัจฉริยะ ขนส่งสมาร์ท
I IoT SMART AGRICULTURAL เกษตร ฟาร์ม อัจฉริยะ สมาร์ท เกษตร ฟาร์ม
I IoT SMART HEALTH CARE โรงพยาบาล คลินิค อัจฉริยะ สมาร์ท โรงพยาบาล คลินิค
I IoT SMART REAL ESTATE อสังหา ก่อสร้าง คอนโด อัจฉริยะ สมาร์ท อสังหา ก่อสร้าง คอนโด

thai-hearb007.jpg

ชื่ออื่น หญ้าวัวเหวอะ ตองแตก ตองแต่ ถ่อนดี ทนดี นองป้อม ลองปอม
ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE

สรรพคุณ/วิธีใช้

ราก ต้มกินแก้ท้องเสีย แก้เจ็บเอว ปวดเมื่อย ทำให้แข็งแรงบำรุงกำลังก่อนฤดูทำนา และแก้ริดสีดวง โดยรากต้มรวมกับเจิ้งเขิงแหลงและเครือก้องแกบ, ยาง รักษาแผลโดนมีดบาด,ใบ ต้มผสมกับห่าเยืองแหลง (เปล้าใหญ่) อาบแม่หลังคลอด ช่วยทำให้มดลูกเข้าอู่เร็ว

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) Smart Farmer ต้นแบบสาขา เกษตรผสมผสาน ที่อยู่บ้านเลขที่ 38/1 หมู่ที่ 5 แขวงศาลาธรรมสพน์เขตทวีวัฒนา กทม.

Solar-Cell005.jpg

การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบันมีการยอมรับใช้งาน 3 ลักษณะ คือ
 การอบแห้งระบบ Passive เป็นระบบที่เครื่องอบแห้งทํางานโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์และกระแสลมที่พัดผ่าน
 การอบแห้งระบบ Active เป็นระบบอบแห้งที่มีเครื่องช่วยให้อากาศไหลเวียนในทิศทางที่ต้องการ เช่น มีพัดลมติดตั้งในระบบเพื่อบังคับให้มีการไหลของอากาศผ่านระบบ
 การอบแห้งระบบ Hybrid เป็นระบบอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และยังต้องอาศัยพลังงานในรูปแบบอื่นๆ ช่วยในเวลาที่มีแสงอาทิตย์ไม่สม่ําเสมอ หรือต้องการให้ผลิตผลทางการเกษตรแห้งเร็วขึ้น

smart-frameiot012.jpg

Arduino UNO R3
บอร์ด arduino uno r3 ราคาถูก เป็นบอร์ดสมองกล เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น มีอุปกรณ์เสริม sensor ต่างๆรองรับมากมาย มี ช่องเสียบ usb สามารถต่อกับ คอมพิวเตอร์ อัพโหลดข้อมูลได้โดยตรง สามารถนำมาเขียนโค๊ดต่างๆลงบอร์ด เพื่อสั่งงานอ่านค่า sensor และ ควบคุม sensor ต่างๆได้ นิยมนำมา โปรเจค ต่างๆ เช่น เปิดปิดไฟผ่านเน็ต ระบบสมองกลในฟาร์ม ระบบรดน้ำต้นไม่อัตโนมัติ ประตูคีย์การ์ด สัญญาณกันขโมย เป็นต้น
รายละเอียด arduino uno r3
ไมโครคอนโทรนเลอร์ ATmega328
แหล่งจ่ายไฟ 5V
ไฟเข้า(แนะนำ) 7-12V
ไฟเข้า (จำกัดไว้ที่) 6-20V
ขาดิจิตอล I/O 14 ขา (6 รองรับเอาต์พุตแบบ PWM)
ขาอะนาล็อกอินพุต 6 ขา
กระแสไฟฟ้า DC ต่อขา I/O 40 mA
กระแสไฟฟ้าออก DC สำหรับขา 3.3V 50 mA
Flash Memory 32 KB (ATmega328)
SRAM 2 KB (ATmega328)
EEPROM 1 KB (ATmega328)
Clock Speed 16 MHz
arduino uno r3 นิยมใช้ร่วมกับ
Arduino UNO R3 acrylic case box กล่องอะคริลิคแบบใส สำหรับ Arduino Uno case
Power Adapter 9V 1A อะแดปเตอร์ 9V กระแส 1A
Power Adapter 9V 2A อะแดปเตอร์ 9V กระแส 2A
Arduino Sensor Shield V5.0
สาย USB V2.0 (Type A To Type B ) ยาว 3เมตร
สาย USB V2.0 (Type A To Type B ) ยาว 5เมตร
สาย USB V2.0 (Type A To Type B ) ยาว 50cm
สาย USB V2.0 (Type A To Type B ) ยาว 10เมตร
สาย USB V2.0 (Type A To Type B ) ยาว 1.5เมตร

Smart Farmer ต้นแบบ นายพีระพัฒน์ ยันต์แดง อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) Smart Farmer ต้นแบบสาขา เกษตรผสมผสาน ที่อยู่บ้านเลขที่ 10/2 หมู่ที่ 2 ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

smartboxiot013.jpg

Water Flow Sensor ทำหน้าที่วัดปริมาณอัตราการไหลของของเหลวผ่านใบพัดของเซนเซอร์

รับวางระบบควบคุมอัจฉริยะ และจำหน่ายทำแบรนด์กล่องควบคุมอัตโนมัติ สำเร็จรูป
I IoT SMART FACTORY โรงงานอัจฉริยะ โรงงานสมาร์ท
I IoT SMART CITIES เมืองอัจฉริยะ เมืองสมาร์ท
I IoTSMART LOGISTICS ขนส่งอัจฉริยะ ขนส่งสมาร์ท
I IoT SMART AGRICULTURAL เกษตร ฟาร์ม อัจฉริยะ สมาร์ท เกษตร ฟาร์ม
I IoT SMART HEALTH CARE โรงพยาบาล คลินิค อัจฉริยะ สมาร์ท โรงพยาบาล คลินิค
I IoT SMART REAL ESTATE อสังหา ก่อสร้าง คอนโด อัจฉริยะ สมาร์ท อสังหา ก่อสร้าง คอนโด

smart-frameiot013.jpg

Arduino 101 เป็นบอร์ด x86 ตัวที่สองที่ Arduino รองรับหลังจาก Intel Galileo (ซึ่งต่างกันมาก เพราะ Galileo เป็นลินุกซ์เพียงแต่แปลงโค้ด Arduino ขึ้นไปรัน) แม้จะบอกว่ารองรับแล้วก็ตามแต่ที่ตัว Arduino เองก็ยังมาพร้อมพับคอมไพล์เลอร์สำหรับชิปตระกูล AVR เป็นหลัก ชิป x86 จะต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพิ่มเติมมาเอง โดยเข้าเมนู Tools > Board > Boards Manager แล้วเลือกติดตั้งโมดูล Intel Curie Boards ซึ่งตอนนี้ยังมีเฉพาะ Arduino 101 เท่านั้น

หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็สามารถคอมไพล์และรันซอฟต์แวร์ Arduino ได้ทันที เช่น ตัวอย่างยอดฮิตอย่างไฟกระพริบก็สามารถรันได้ (LED บนบอร์ด 101 ขนาดเล็กมาก บางคนอาจจะนึกว่าตัด LED ทิ้ง)

ความแตกต่างอย่างหนึ่งคือกระบวนการอัพโหลดซอฟต์แวร์ที่ผมพบว่าต้องกดปุ่ม Master Reset หลังจากสั่งอัพโหลดทุกครั้ง ต่างจากบอร์ด Arduino อื่นที่เคยใช้ ที่มักกดอัพโหลดได้เลย

เซ็นเซอร์ในตัว
จุดเด่นสำคัญของ Arduino 101 คือตัว Curie นั้นมี accelerometer และ gyroscope มาให้ในตัว ทำให้เราสามารถเล่นอะไรกับบอร์ดนี้โดยไม่ต้องติดอุปกรณ์เสริมได้ทันที ไลบรารี CurieIMU เปิดให้เราเข้าถึงเซ็นเซอร์เหล่านี้ได้อย่างน่าสนใจ มันมีตั้งแต่ฟังก์ชั่นง่ายๆ เช่นการดึงค่าจาก accelerometer มาตรงๆ ด้วยฟังก์ชั่น readAccelerometer จากตัวอย่าง Accelerometer ที่ทำให้เราพล็อตกราฟทิศทางของบอร์ดออกมาได้ง่ายๆ (ผมใช้บน Ubuntu 15.10 มีปัญหา serial หลุดๆ ทำให้พล็อตกราฟไม่ได้แม้จะอ่านค่าได้บ้าง อาจจะต้องลองบนวินโดวส์อีกที)

นอกจากนี้ CurieIMU ยังให้ฟังก์ชั่นระดับสูง สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวที่ง่ายๆ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเอง ได้แก่ นับก้าว, ถูกเคาะ (tap), เคาะสองครั้ง (double tab), กระแทก, ตกอิสระ รวมถึงในตัวเซ็นเซอร์ยังมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิมาให้ในตัว ผมเองไม่เคยเห็นอินเทลโฆษณาส่วนนี้ แต่เพิ่งมาเห็นลองเล่นและเห็นในไลบรารี

เซ็นเซอร์ในตัวเช่นนี้และไลบรารีระดับสูงที่ให้มา ทำให้เราสามารถเล่นอะไรกับ Arduino 101 ได้โดยไม่ต้องติดเซ็นเซอร์เพิ่มแม้แต่น้อย เช่นการทำเครื่องนับก้าว, เซ็นเซอร์เอาไว้ดูว่าของที่เราส่งไปไกลๆ กระแทกหรือถูกโยนกี่ครั้ง ฯลฯ ในแง่การศึกษาเราน่าจะใช้ Arduino 101 สอนเด็กๆ ได้หลายบทให้เข้าถึงเซ็นเซอร์พื้นฐานโดยยังไม่ต้องต่อวงจรเลย

อีกจุดเด่นของ Arduino 101 คือมันมี Bluetooth LE มาในตัวทำให้ สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้โดยง่าย เอกสารของ Arduino เองแนะนำให้ติดตั้งแอปพลิเคชั่น เช่น nRF Toolbox for BLE และ nRF Master Control Panel เพื่อเล่นกับ Bluetooth LE บนตัว Arduino 101 ได้โดยไม่ต้องพัฒนาแอปพลิเคชั่นเอง ฟังก์ชั่นการทำงานพื้นๆ เช่นการเปิดปิดไฟบนบอร์ด Arduino 101 ผ่าน Master Control ยังดูยุ่งยากเล็กน้อย (ต้องเลือกชนิดข้อมูลที่จะส่งกลับเอง) แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ยากเกินไปนัก การพัฒนาแอปพลิเคชั่นระดับสูงขึ้นเช่นเซ็นเซอร์หัวใจก็มีตัวอย่างให้จากทาง Arduino แม้จะเป็นตัวอย่างหลอกๆ
Technical specifications

Microcontroller
Intel Curie

Operating Voltage
3.3V (5V tolerant I/O)

Input Voltage (recommended)
7-12V

Input Voltage (limit)
7-17V

Digital I/O Pins
14 (of which 4 provide PWM output)

PWM Digital I/O Pins
4

Analog Input Pins
6

DC Current per I/O Pin
4 mA

Flash Memory for Bootloader
196 kB

SRAM
24 kB

Clock Speed
32MHz

Features
Bluetooth LE, 6-axis accelerometer/gyro

Length
68.6 mm

Width
53.4 mm

Weight
34 gr.

thai-hearb008.jpg

ชื่อวงศ์ ANNONACEAE

สรรพคุณ/วิธีใช้

เปลือก อมไว้ในปาก แก้ปวดฟัน

Smart Farmer ต้นแบบ นางชลอ อิ่มบ่อย อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) Smart Farmer ต้นแบบสาขา ทํานา ที่อยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ 5 ตําบลไทรน้อย อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

smartboxiot004.jpg

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เซนเซอร์ความชื้นอากาศ อุปกรณ์ AI I IoT Smart Box สมาร์ทฟาร์ม ระบบสั่งการ ระบบควบคุม เมืองอัจริยะ

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศ (โดนฝนไม่ได้) วัดอุณหภูมิได้ -40 ถึง 80 องศา เหมาะวัดอุณหภูมิและความชื้นในตัวเดียว (ออก 2 ค่า) ใช้งานง่าย

รับวางระบบควบคุมอัจฉริยะ และจำหน่ายทำแบรนด์กล่องควบคุมอัตโนมัติ สำเร็จรูป
I IoT SMART FACTORY โรงงานอัจฉริยะ โรงงานสมาร์ท
I IoT SMART CITIES เมืองอัจฉริยะ เมืองสมาร์ท
I IoTSMART LOGISTICS ขนส่งอัจฉริยะ ขนส่งสมาร์ท
I IoT SMART AGRICULTURAL เกษตร ฟาร์ม อัจฉริยะ สมาร์ท เกษตร ฟาร์ม
I IoT SMART HEALTH CARE โรงพยาบาล คลินิค อัจฉริยะ สมาร์ท โรงพยาบาล คลินิค
I IoT SMART REAL ESTATE อสังหา ก่อสร้าง คอนโด อัจฉริยะ สมาร์ท อสังหา ก่อสร้าง คอนโด

smartboxiot011.jpg

เซนเซอร์วัดค่า EC เกรดห้อง LAB สามารถวัดค่า EC ได้ 0-10mS/cm

รับวางระบบควบคุมอัจฉริยะ และจำหน่ายทำแบรนด์กล่องควบคุมอัตโนมัติ สำเร็จรูป
I IoT SMART FACTORY โรงงานอัจฉริยะ โรงงานสมาร์ท
I IoT SMART CITIES เมืองอัจฉริยะ เมืองสมาร์ท
I IoTSMART LOGISTICS ขนส่งอัจฉริยะ ขนส่งสมาร์ท
I IoT SMART AGRICULTURAL เกษตร ฟาร์ม อัจฉริยะ สมาร์ท เกษตร ฟาร์ม
I IoT SMART HEALTH CARE โรงพยาบาล คลินิค อัจฉริยะ สมาร์ท โรงพยาบาล คลินิค
I IoT SMART REAL ESTATE อสังหา ก่อสร้าง คอนโด อัจฉริยะ สมาร์ท อสังหา ก่อสร้าง คอนโด

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) Smart Farmer ต้นแบบสาขา การทํานา(ข้าวหอมนิล) ที่อยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านใหม่อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

Solar-Cell003.jpg

เซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid system) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสําหรับทํางานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม และเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม และไฟฟ้าพลังน้ํา เป็นต้น โดยรูปแบบ ระบบจะขึ้นอยู่กับการออกแบบตามวัตถุประสงค์โครงการเป็นกรณีเฉพาะ

smartboxiot005.jpg

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบกันน้ำ วัดติดลบได้ถึง -40 องศา – 125 องศา เหมาะวัดความเย็น เหมาะวัดในน้ำ (กันน้ำ) ต่อสายยาวได้

รับวางระบบควบคุมอัจฉริยะ และจำหน่ายทำแบรนด์กล่องควบคุมอัตโนมัติ สำเร็จรูป
I IoT SMART FACTORY โรงงานอัจฉริยะ โรงงานสมาร์ท
I IoT SMART CITIES เมืองอัจฉริยะ เมืองสมาร์ท
I IoTSMART LOGISTICS ขนส่งอัจฉริยะ ขนส่งสมาร์ท
I IoT SMART AGRICULTURAL เกษตร ฟาร์ม อัจฉริยะ สมาร์ท เกษตร ฟาร์ม
I IoT SMART HEALTH CARE โรงพยาบาล คลินิค อัจฉริยะ สมาร์ท โรงพยาบาล คลินิค
I IoT SMART REAL ESTATE อสังหา ก่อสร้าง คอนโด อัจฉริยะ สมาร์ท อสังหา ก่อสร้าง คอนโด

Smart Farmer ต้นแบบ นายนพคุณ โพธิ์อ่อน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) Smart Farmer ต้นแบบสาขา เกษตรผสมผสาน ที่อยู่บ้านเลขที่ 10/6 หมู่ที่ 4 แขวงลําต้อยติ่ง เขตหนองจอก กทม.

Showing 1 - 20 of 47 results
ปลูก|ผัก|ผลไม้|เกษตร|เศรษฐกิจ|พอเพียง ราคา|ซื้อ|ขาย|สินค้า|ผลผลิต|เกษตร|ผัก|ผลไม้|ตลาด สด|รับ|จ่าย|ราคาถูก
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors