ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต เกาลัด

การส่งออก เกาลัด มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) เกาลัด
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) ลูกกอ เท็งท้อ
หงอนไก่ใบใหญ่
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Chestnuts
ชื่อวิทยาศาสตร์ Castanea spp.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 TN 0664
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป เกาลัด เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ ผลมีรูปกลม และค่อนข้างแบน ผลอ่อนมีเปลือกสีเขียว ผลสุกมีสีแดง หรือสีแสด เปลือกผลมีทั้งชนิดเรียบ และชนิดที่มีหนาม อาจเป็นหนามห่างๆ หรือเป็นขนนุ่มคล้าย กํามะหยี่ขนาดเล็กปกคลุม ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ เมื่อผลแก่จะปริแตกออกด้านข้าง ด้านในผลมีเมล็ด 1-3 เมล็ด มีลักษณะทรงกลมหรือแบนเล็กน้อย เปลือกเมล็ดสีน้ําตาลอมดําหรือสีดํา เปลือกค่อนข้างหนา และแข็ง ด้านในเมล็ดเป็นเนื้อสีขาวอมเหลือง เมื่อถูกความร้อนจะเป็นสีเหลืองนวลหรือเหลืองเข้ม
วิธีการเลือกซื้อเกาลัดให้ได้คุณภาพดีคือ มีสีเปลือกน้ําตาลแกมแดงหรือน้ําตาลดํา เมล็ดไม่ลีบหรือฝ่อ หรือสามารถคัดได้โดยการนําเกาลัดมาลอยในน้ํา ถ้าลอยน้ําแสดงว่าไม่มีคุณภาพ เมล็ดกลวงข้างใน
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
เกาลัด ควรเก็บเกี่ยวหลังจากเพาะปลูกประมาณ 3-4 ปี โดยใช้การสอยเก็บผลเกาลัดแทนการปล่อยให้ร่วงลงพื้นดิน หรือ หากปล่อยให้ร่วงก่อน ต้องเก็บผลที่ร่วงภายใน 1-2 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเน่าเสียและความชื้นสูง แล้วนํามาทําความ สะอาดและผึ่งในที่ร่มให้แห้งประมาณ 1 วัน ใส่ถุงตาข่ายนําเข้าห้องเย็นทันที หากเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติ เมล็ดเกาลัดอาจจะ เน่าเสียจากเชื้อราได้ง่าย อุณหภูมิที่เหมาะสมของห้องเย็น ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์ประมาณ 70% ถ้าความชื้นสัมพันธ์ต่ํามากเกินไปเนื้อในเมล็ดเกาลัดจะแห้งแข็ง ไม่สามารถบริโภคได้
พันธุ์
 เกาลัดจีน
 เกาลัดญี่ปุ่น
 เกาลัดแบบแกะเปลือก
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุลงในถุงพลาสติกหรือ ถุงกระสอบตาข่าย
 บรรจุถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
 บรรจุถุงกระสอบตาข่าย น้ําหนัก 10 หรือ 20 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุลงในถุงกระสอบตาข่าย หรือถุงกระสอบผ้า
 บรรจุถุงกระสอบตาข่าย น้ําหนัก 10 หรือ 20 ก.ก.
 บรรจุถุงกระสอบผ้า น้ําหนัก 20 ก.ก.