เนื้อสัตว์จากพืช ผัก Plant Based Meat,  โรงงาน OEM ผลิต สร้าง ทำ แบรนด์ รับทำ อาหารสำเร็จ

FreshQ นวัตกรรมการหมักเพื่อชาว Plant-based โรงงาน|ผลิต|ทำแบรนด์|สร้างแบรนด์|อาหาร|กึ่ง|สำเร็จ

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า FreshQ เกิดมาเพื่อธุรกิจ สาย Plant-based โดยเฉพาะ นวัตกรรมดังกล่าวเป็นการถนอมพืชผักของคุณให้คงความสด กรอบ อร่อย มีอายุยาวนานกว่าพืชผักทั่วไปด้วยการใช้การหมักแบบเฉพาะตัวของ FreshQ โดยจะมีการคัดสรรแบคทีเรียที่ดีมาต่อสู้กับแบคทีเรียที่ไม่ดีคล้ายกับกระบวนการผลิตโยเกิร์ต ซึ่งทาง FreshQ ได้มีการจับมือกับธุรกิจ Plant-based ต่างๆ เพื่อทำให้วัตถุดิบจาก ธรรมชาติของพวกเขาสดใหม่ ลด Food Waste จากการเน่าเสียของวัตถุดิบ ช่วยควบคุมความอร่อย ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้กินผักสดๆ ที่เพิ่งเด็ดจากต้นเลยทีเดียว