เนื้อสัตว์จากพืช ผัก Plant Based Meat,  โรงงาน OEM ผลิต สร้าง ทำ แบรนด์ รับทำ อาหารสำเร็จ

Flexitarianism เทรนด์ไดเอทของผู้บริโภคยุคใหม่ โรงงาน|ผลิต|ทำแบรนด์|สร้างแบรนด์|อาหาร|กึ่ง|สำเร็จ

วันนี้เป็นสายวีแกน อีกวันกินเนื้อสัตว์ บางวันเน้นผัก บางวันกินปลา นี่คือผู้บริโภคอีกหนึ่งกลุ่มที่ไม่ยึดติดกับการกินแบบใดแบบหนึ่ง และคนทำธุรกิจสาย Plant-based ห้ามทิ้งพวกเขาเด็ดขาด เราเรียกคนกลุ่มนี้ว่า Flexitarianism ซึ่งพวกเขาจะเน้นการกินแบบ Plant-based เป็นหลัก แต่บางครั้งก็อาจจะกินเนื้อสัตว์บ้าง โดยมีตัวเลขจาก Nestléé ระบุว่า กว่า 87 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภคอเมริกันที่เป็นชาววีแกนและคนที่กินเนื้อสัตว์มักจะไดเอทด้วยการกิน Plant-based ส่วนผู้บริโภค 50 เปอร์เซ็นต์ในอังกฤษเป็น Flexitarianism เนื่องจากความต้องการของคนยุคใหม่นั้นค่อนข้างยืดหยุ่น ไม่ได้ยึดติดและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา