Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

มาทำความรู้จัก Plant-based Food โรงงาน|ผลิต|ทำแบรนด์|สร้างแบรนด์|อาหาร|กึ่ง|สำเร็จ

ราคาขาย :

ราคาตลาดกลาง :

Krungthai COMPASS มองว่า การขยายตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Plant-based Food จะเป็นโอกาสหนึ่งของผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอาหารรองรับเทรนด์ในอนาคตที่การบริโภคเนื้อสัตว์ อาจโดน Disrupt จากพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกที่หันมาให้ความสาคัญกับสุขภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า โดยในบทความส่วนนี้จะนำเสนอประเด็นที่ผู้ประกอบการควรรู้ก่อนที่จะเข้ามาในธุรกิจ Plant-based Food เพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในตลาดนี้ได้ง่ายขึ้น

Plant-based Food เป็นอาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein) ที่มีแนวโน้มเติบโตได้อีกมาก

Plant-based Food มีสัดส่วนตลาดที่ใหญ่สุดในตลาด Alternative Protein ขณะที่ โปรตีนทางเลือกอื่นๆ ยังมีขนาดตลาดค่อนข้างจำกัด เช่น Mycoprotein ที่เป็นการ ใช้ราที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสำหรับการทำโปรตีน4 และ Insect Protein ซึ่งเป็น โปรตีนที่ทาจากแมลงที่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของผงแป้ง รวมทั้งโปรตีนทางเลือกที่มี การใช้เทคโนโลยีในการผลิตซับซ้อนขึ้นอย่าง Cultured Meat ที่เป็นการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อสัตว์จากห้อง Lab5 เรามองว่า Cultured Meat เป็นอีก Sub-Sector ที่น่าสนใจ แต่ยังมีข้อจำกัดในการ ขยายตลาด โดยแม้ Cultured Meat เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าโปรตีนทางเลือก อ่ืนๆ และมีความเหมือนเนื้อจริง มากกว่าทั้งรสชาติ และเนื้อสัมผัส รวมทั้งมีผู้ประกอบการ รายใหม่เข้ามาแข่งขันได้ยากกว่า แต่เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีและ R&D ขั้นสูง จึงยังเป็นข้อจำกัดของผู้ประกอบการในการขยายตลาด และคาดว่าต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 10 ปี กว่าที่ Cultured Meat จะเข้าช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดโปรตีนที่ทำจากเนื้อสัตว์โลกได้ 10% ขณะที่ Plant-based Food จะทดแทนส่วนแบ่งตลาดโปรตีนที่ทำจากเนื้อสัตว์โลกได้ 18% ในอีก 10 ปีข้างหน้า ดังน้ัน การยกระดับไปสู่ Plantbased Food จึงมีโอกาสมากกว่าด้วยต้นทุนที่ถูกกว่า

Plant-based Food ทำจากอะไรและอยู่ในรูปแบบไหนบ้าง?

Plant-based Food เป็นผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือกที่ใช้วัตถุดิบที่ทำจากพืช เช่น ถั่ว เห็ด สาหร่าย ข้าวโอ๊ต อัลมอนด์ ซ่ึงให้โปรตีนสูง โดยที่ Plantbased Food จะอยู่ในรูปแบบของอาหารที่หลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อ นม ไข่ โยเกิร์ต เนย อาหารทะเล เป็นต้น อันที่จริง Plant-based Food อาจไม่ใช่เรื่องใหม่และเราต่างคุ้นเคยกับ Plant-based Food มานานแล้วแต่เป็นในรูปแบบของโปรตีนเกษตรซึ่งเป็นที่นิยมมานานแล้วในกลุ่มผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติ แต่ด้วยนวัตกรรมด้านวิทยาศาตร์การอาหารที่ก้าวหน้าไปมาก ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาด มีความหลากหลาย รวมทั้งให้รสชาติ กลิ่นและสีสัน เหมือนกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์มากขึ้น

ทำความรู้จักกับเทรนด์ Plant-based Food ในชีวิตประจำวัน

ผลิตภัณฑ์นม บริษัท ครอสแม็กซ์ รีเทล จำกัด ขยายตลาดนมจากอัลมอนด์ ที่ให้โปรตีนสูงแบรนด์ “ฮูเร่”(Hooray) เนื่องจากเล็งเห็นว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันก็พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องของการดื่มนมวัว ซึ่งจะทำให้เกิดอาการท้องอืด จึงพัฒนานมจากอัลมอนด์ที่มีโปรตีนและแคลเซียมในปริมาณสูงตามที่ ผลิตภัณฑ์นม ร่างกายต้องการ

โยเกิร์ต บริษัท Danone ผู้ผลิตนมรายใหญ่ของโลกที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ Plant-based Yogurt ที่ ชื่อ Actimel Yoghurt Drink โดยใช้วัตถุดิบจากอัลมอนด์และข้าวโอ๊ต และมีจุลินทรีย์ แลคโตบาซิลลัส คาเซอิ (AL. Casei) ที่มีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหาร รวมทั้งวิตามิน D โยเกิร์ต และ B6 เพ่ือให้คุณค่าทางอาหารไม่ต่างจากโยเกิรต์ ทั่วไป

อาหารพร้อมทาน ร้านอาหารเชนใหญ่อย่าง Sizzler นำวัตถุดิบซึ่งเป็นเนื้อจากพืช 100% มาพัฒนาสูตรอาหาร ได้ 4 เมนู คือ Beyond Steak With Pepper, Omni Steak with Mushroom Sauce,Beyond Caramelized Onion Burger และ Beyond Chili Dog เพื่อจับตลาดกลุ่มคนรัก สุขภาพ

เนื้อ -บริษัท Beyond Meat และ Impossible Foods ที่พัฒนาสีของเนื้อจากพืชให้ใกล้เคียง กับเนื้อจริงมากที่สุด โดย Beyond Meat ใช้สารสกัดจากบีทรูท (Beet Root Extract) ร่วมกับสารจากเมล็ดของต้นคำแสด (Annatto) ที่ให้สีธรรมชาติที่มีสีแดง ขณะที่ Impossible Foods ใช้สารสกัดจากปมของรากถั่วเหลือง ซ่ึงสารประกอบนี้มีโครงสร้างคล้ายกับโมเลกุลของไมโอโกลบินที่พบในเนื้อสัตว์

-บริษัท NovaMeat ซึ่งเป็น Startup ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ Plant-based Meat โดยใช้ เทคโนโลยี Bio-hacking และ Bio-printing ในการจำลองโครงสร้างเนื้อเยื่อ 3 มิติ เพื่อให้ ได้ลักษณะปรากฎและเนื้อสัมผัสที่เสมือนจริง ต่างจากการทำเนื้อทางเลือกด้วยเครื่อง Extruders ที่ใช้ในการขึ้นรูป Plant Proteins ที่แม้เนื้อสัมผัสจะเหมือนเนื้อจริงแต่ยังไม่ สามารถสร้างเนื้อสัตว์ได้ทุกประเภท ส่วนวัตถุดิบที่ใช้จะใช้โปรตีนจากถั่วลันเตาและโปรตีน จากข้าว เส้นใยจากสาหร่ายและไขมันบางชนิด เช่น น้ามันมะกอก หรือการผสมกันระหว่างเนื้อ น้ามันสกัดคาร์โนล่าร์และน้ามันมะพร้าว

ไข่ บริษัท Noblegen ซึ่งเป็น Startup สัญชาติแคนาดาที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่ผงวีแกนที่ชื่อ “EUNITE” เพื่อทดแทนแหล่งโปรตีนไข่ที่ได้จากสัตว์ เช่น ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่นกกระทา เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่มีปัญหาสุขภาพที่ต้องการหลีกเลี่ยงการบริโภคไข่ โดยเป็นการใช้ เชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์โบราณ (Ancient Micro-Organism) ชื่อ Euglena Gracilis ผลิตไข่ โปรตีนที่มีคุณสมบัติด้านโภชนาการที่ดี โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตัดต่อพันธุกรรม

ทะเล บริษัท Good Catch ผู้ผลิตทูน่าที่ทำจากพืชที่มีเนื้อสัมผัส และรสชาติที่แทบไม่ต่างจากปลาทูน่าปกติ แต่ไม่มีกลิ่นคาวปลา โดยมีส่วนผสมของโปรตีนจากถั่ว 6 ชนิด ได้แก่ ถั่วเลนทิล(Lentils) ถั่วขาว (Navy Bean) ถั่วลันเตา (Pea) ถั่วลูกไก่ (Chickpea) ถั่วเหลือง (Soy) และถั่วปากอ้า (Fava) ซึ่งนำไปปรุงรสด้วยน้ามันจากสาหร่าย (Algal Oil) ทำให้นอกจากทะเล จะมีรสชาติที่เหมือนกับปลาทะเล แต่ยังให้คุณค่าทางอาหารที่ไม่แตกต่างกัน

Plant-based Food กลุ่มไหนน่าสนใจ?

Krungthai COMPASS มองว่า การยกระดับจากผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชในรูปแบบเดิมๆ อย่างโปรตีนเกษตรแปรรูป หรือนมจากถั่วหรือธัญพืชต่างๆ มาเป็นกลุ่ม Plant-based Food ที่ได้หยิบเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การอาหารมาใช้อย่างชาญฉลาด เพื่อดัดแปลงให้วัตถุดิบจากพืชมีทั้ง “รสชาติ รูปลักษณ์ เนื้อสัมผัส และกลิ่น” ที่ไม่แตกต่างจากเนื้อสัตว์ หรือมีลักษณะผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ แต่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารครบถ้วน จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้ Plant-based Food กลุ่มที่น่าจับตามองในไทยส่วนใหญ่ยังสอดคล้องกับเทรนด์ ในต่างประเทศ ได้แก่ Plant-based Meat, Plant-based Meal และ Plant-based Egg โดยหากดูแนวโน้มจากรายงาน Plant base Meat, Eggs and Dairy 2018 ของ The Good Food Institution จะพบว่า อาหารในกลุ่มดังกล่าวมีอัตราการเติบที่สูงในตลาดสหรัฐฯ

1) กลุ่ม Plant-based Meat

ส่วนหนึ่งมาจากในระยะหลังๆ ร้านอาหารในไทยที่เป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการต่างประเทศเริ่ม ทำการตลาดและนาเสนอเมนูที่เจาะกลุ่มลูกค้าที่ไม่รับ ประทานเนื้อสัตว์ในไทยมากขึ้น รวมทั้งร้านอาหารในไทยที่เจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมีแนวโน้มเติบโต ทำให้ผู้บริโภคชาวไทยมีความเข้าใจและรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Plant-based Meat มากขึ้น นอกจากนี้ การตั้งราคาที่แข่งขันได้ อาจทำให้สินค้า Plant-based Meat น่าสนใจยิ่งขึ้นโดยแม้ Plant-based Food ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และเจาะตลาด เฉพาะกลุ่ม ทาให้สามารถต้ังราคาได้สูงกว่า Traditional Protein ใน Category เดียวกัน แต่หากพิจารณาราคาสินค้าต่อหน่วยในปร ิมาณโปรตีนที่เท่ากันจะเห็นว่าสินค้า Plant-based Meat Burger มีราคาสูงกว่า Meat Burger ท่ัวไป 40% ขณะที่ Almond Milk มีราคาสูงกว่า Dairy Milk ถึงเกือบ 1,500% ซึ่งราคา Plant-based Meat Burger ที่แตกต่างกันกับ Meat Burger ไม่มากนัก อาจทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

2) กลุ่ม Plant-based Meal

กลุ่มนี้ได้รับอานิสงส์จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการรับประทาน แต่ยังคงช่วยเรื่องสุขภาพ อีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหารทำให้อาหารพร้อมทานมีคุณลักษณะไม่แตกต่างจากอาหารปรุงสด นอกจากนี้ ผู้ประกอบการก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในรูปแบบอาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง รวมถึงอาหารที่เก็บได้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ต้องแช่เย็นสำหรับตัวอย่างที่น่าสนใจ ได้แก่ บริษัทในต่างประเทศ ชื่อ Atlantic Natural Foods ที่พัฒนาอาหารในกลุ่ม Plant-based Meal โดยใช้ชื่อแบรนด์ Loma Linda ซึ่งมีเมนูอาหารที่หลากหลาย รวมถึงเมนูอาหารไทยอย่างผัดไทย แกงเผ็ด แกงเขียวหวานไก่ และทูน่าซอสพริกหวาน ซึ่งใช้เวลาอุ่นในเตาไมโครเวฟเพียง 1 นาทีก็สามารถรับประทานได้ทันที

3) กลุ่ม Plant-based Egg

แม้ในต่างประเทศจะมีสัดส่วนตลาดไม่ใหญ่นัก แต่มีอัตราการเติบโตสูง เนื่องจากสามารถ ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่หลากหลาย ทั้งในกลุ่มที่ดูแลสุขภาพ รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคที่แพ้ ผลิตภัณฑ์จากไข่ โดยเฉพาะผู้บริโภควัยเด็ก (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน Box: การแพ้ ผลิตภัณฑ์จากไข่ ช่วยหนุนให้ผู้บริโภคหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ไข่จากพืชมากขึ้น) อีกทั้ง ในมุมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตอาหารที่ใช้ Plant-based Egg สำหรับ เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารมองว่า Plant-based Egg มีอายุการเก็บรักษา (Shelf Life) ที่นานกว่าผลิตภัณฑ์ไข่ท่ัวไป โดยเฉพาะไข่เหลวที่มักเน่าเสียง่ายและต้องเก็บไว้ในห้องทำความเย็น ทำให้สามารถบริหารจัดการวัตถุดิบได้ง่ายกว่า8 ปัจจัยดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้ Plant-based Egg มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี กลุ่ม Plant-based Milk & Dairy ในระยะต่อไปอาจยังไม่ได้เป็นตลาดที่น่าสนใจมากนัก เพราะแม้จะมีขนาดตลาดที่ใหญ่และผู้บริโภคก็คุ้นเคยกับสินค้าในกลุ่มนี้แล้ว อีกทั้งสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในหลากหลายกลุ่ม อาทิ ผู้ที่ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้บริโภคที่แพ้นมวัว รวมถึงมีผลิตภัณฑ์และตัวเลือกที่หลากหลาย เช่น นมพร้อมดื่มเนย โยเกิรต์ ไอศครมี แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เข้ามาเล่นตลาดนี้กันมากขึ้น จึงทำให้การแข่งขันรุนแรง

การแพ้ผลิตภัณฑ์จากไข่ ช่วยหนุนให้ผู้บริโภคหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ไข่จากพืชมากขึ้น ไข่ไก่มักเป็นหนึ่งในอาหารที่หลายคนเกิดอาการแพ้ โดยเฉพาะผู้บริโภคที่เป็นเด็ก เกิดราว 0.5 – 2.5% ของประชากร โดยอาการแพ้จะมีลักษณะตั้งแต่อาการผื่นแพ้เล็กน้อยไปจนถึงการแพ้ชนิดรุนแรง (Anaphylaxis) ทั้งนี้ จากข้อมูล Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act (FALCPA) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ไข่เป็น 1 ใน 8 สารภูมิแพ้สำคัญที่ต้องระบุในฉลากที่แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับการแพ้อาหารอย่างชัดเจน เพื่อแจ้งเตือนให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการหลีกเลี่ยงการแพ้อาหาร รวมถึงเป็นแนวทางในการระมัดระวัง การรับประทานอาหารให้แก่บุคคลในครอบครัว

ตลาดสด โรงงาน ผลิต ขาย รับทำ เนื้อสัตว์ จาก พืช ผัก เทียม Plant Based Meat Food เนื้อ ปลอม
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors