ขาย ต้นไม้ พันธุ์ พืชไร่,  ขาย พืชไร่,  ซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ พืชไร่,  ซื้อ พืชไร่,  รับซื้อ พืชไร่,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ พืชไร่,  ราคา พืชไร่,  ส่งออก พืชไร่

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก มันสําปะหลัง ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต พืชไร่ มันสําปะหลัง

การส่งออก พืชไร่ มันสําปะหลัง มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) มันสําปะหลัง
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) ต้าวน้อย ต้าวบ้าน มันต้น
มันไม้ มันสําโรง มันหิ่ว
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Cassava
ชื่อวิทยาศาสตร์ Manihot esculenta Crantz
มาตรฐานทั่วไป มกษ.5901-2553
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VR 0463
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป มันสําปะหลัง มีลักษณะรูปทรงหัวคล้ายกระบอกยาว เปลือกชั้นนอกสีน้ําตาลอ่อนถึงแก่ หรือสีชมพูเปลือกชั้นในมีสีขาว ส่วนแกนกลางหรือส่วนสะสมแป้ง มีสีขาว เหลือง หรือสีชมพู
วิธีการเลือกซื้อมันสําปะหลังให้ได้คุณภาพดี คือ ผลมีหัวอวบใหญ่ มีหัวแตกแขนงมาก ไม่มีหัวเล็กลีบสีผิวภายนอกเป็นสีน้ําตาลเข้ม-อ่อน หรือสีขาวครีม ไม่มีรอยแมลงกัดแทะ
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
มันสําปะหลัง ควรเก็บเกี่ยวหลังจากเพาะปลูกประมาณ 6 เดือนขึ้นไป หลังเก็บเกี่ยว ต้องตัดเหง้าและต้นออก ส่วนลําต้นเก็บเพื่อใช้ทําพันธุ์ต่อไป
ขนาด
 มันสําปะหลัง เบอร์เล็ก/เบอร์กลาง/เบอร์ใหญ่
 มันสําปะหลัง แบบปอกเปลือก
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงพลาสติกใส หรือถุงกระสอบ หรือ กล่องกระดาษ
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 8-10 ก.ก.
 บรรจุใส่กล่อง น้ําหนัก 10-15 ก.ก.
 บรรจุใส่ถุงกระสอบ น้ําหนัก 20-30 ก.ก.
 มันสําปะหลังแบบปอกเปลือก บรรจุใส่ซองพลาสติกแล้วปิดผนึกแบบสูญญากาศ น้ําหนัก 0.5 หรือ 1 ก.ก.แล้วใส่กล่อง จํานวน 10 หรือ 20 ซองต่อกล่อง