ขาย ต้นไม้ พันธุ์ พืชไร่,  ขาย พืชไร่,  ซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ พืชไร่,  ซื้อ พืชไร่,  รับซื้อ พืชไร่,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ พืชไร่,  ราคา พืชไร่,  ส่งออก พืชไร่

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก มันเทศ ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต พืชไร่ มันเทศ

การส่งออก พืชไร่ มันเทศ มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) มันเทศ
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) –
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sweet potato
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea batatas (L.)
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VR 0508
ASEAN STANDARD ASEAN Stan 38 : 2014
ข้อมูลทั่วไป มันเทศ มีลักษณะรูปทรงกระบอก ด้านหัวท้ายเรียว ตรงกลางป่อง สีผิวของหัวและสีของเนื้ออาจจะเป็นสีแดง เหลือง ขาว หรือสีนวล แตกต่างกันไปตามพันธุ์ ผิวอาจจะเรียบหรือขรุขระ และมักจะมีรากแขนงเกิดในร่องของหัว
วิธีการเลือกซื้อมันเทศให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกหัวที่มีผิวสด ไม่มีแมลงเจาะ
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
มันเทศ ควรเก็บเกี่ยวหลังจากเพาะปลูกประมาณ 90-150 วันขึ้นไป หลังเก็บเกี่ยว ต้องผึ่งหัวมันให้แห้งสนิท อย่าให้เปียกชื้นเก็บในห้องที่มีอากาศเย็นอยู่เสมอ อย่าให้ร้อนจัด หรือเย็นจัดจนเกินไป เก็บรักษาที่อุณหภูมิประมาณ 10-15 องศาเซลเซียสอุณหภูมิเช่นนี้ช่วยเก็บหัวได้นานถึง 3 ปี โดยหัวไม่งอก และแตกตาออกมา
ขนาด
 มันเทศ (มันแดง) เบอร์เล็ก
 มันเทศ (มันแดง) เบอร์ใหญ่
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงพลาสติกใส หรือถุงกระสอบหรือ กล่องกระดาษ
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 7-10 ก.ก.
 บรรจุใส่กล่อง น้ําหนัก 10-15 ก.ก.
 บรรจุใส่ถุงกระสอบ น้ําหนัก 20-30 ก.ก.