โรงงาน OEM ผลิต สร้าง ทำ แบรนด์ รับทำ อาหารสำเร็จ

ชา สมุนไพร ยา กะเม็ง แห้ง แปรรูป ผง โรงงาน|OEM|รับทำ|ผลิต|ทำแบรนด์

กะเม็ง: Hanliancao (旱莲草)
กะเม็ง หรือ ฮั่นเหลียนเฉ่า คือ ส่วนเหนือดินแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Eclipta
prostrate L. วงศ์Compositae1

ชื่อไทย: กะเม็ง, กะเม็งตัวเมีย, คัดเม็ง (ภาคกลาง); หญ้าสับ, ฮ้อมเกี่ยว (ภาคเหนือ)

ชื่อจีน: ฮั่นเหลียนเฉ่า (จีนกลาง), อั่วโหน่ยเช่า (จีนแต้จิ๋ว)

ชื่ออังกฤษ: Yerbadetajo Herb1
ชื่อเครื่องยา: Herba Ecliptae1
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหหลังการเก็บเกี่ยว:
เก็บเกี่ยวส่วนเหนือดินในระยะออกดอก ตากแดดหรือตากในที่ร่มให้แห้ง เก็บรักษาไว้ในที่มีอากาศเย็นและแห้ง มีการระบายอากาศดี

การเตรียมตัวยาพร้อมใช้:
หลังเก็บเกี่ยวสมุนไพรแล้ว แยกสิ่งอื่นที่ปะปนออก ล้างน้ำอยางรวดเร็วให้ สะอาด ผึ่งไวให้ แห้งหมาด ๆ นํามาหั่นเป็นท่อน ๆ ตากให้แห้ง

คุณภาพของตัวยาจากลักษณะภายนอก:
ตัวยาที่มีคุณภาพดีต้องมีลําต้นกลมสีเขียวเข้ม มีลายเส้นตามแนวยาว เมื่อนําลําต้นและใบ
มาแช่น้ำจะมีสีเขียวผสมสีหมึก

สรรพคุณตามตําราการแพทย์

แผนจีน:
กะเม็ง รสเปรี้ยวอมหวาน เย็น มีฤทธิ์บํารุงตับและไต ใช้แก้อาการมึนศีรษะ ตาลาย ผมหงอกเร็ว ปวดเมื่อยบริเวณเอวและหัวเข่า หูอื้อ ฝันเปียกจากภาวะยินของตับและไตพร่อง และมีฤทธิ์ห้ามเลือด ทําให้เลือดเย็น ใช้แก้อาการเลือดออกเพราะภาวะยินพร่อง ทําให้เลือดร้อน เช่น เลือดกําเดาไหล ไอเป็นเลือด ปัสสาวะ ถ่ายเป็นเลือด ตกเลือดในสตรี

สรรพคุณตามตําราการแพทย์

แผนไทย:
ต้นกะเม็ง รสขมเฝื่อนเย็น สรรพคุณ แก้ลมให้กระจาย แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ ห้ามเลือด บํารุงเลือด แก้โรคโลหิตจาง แกไอเป็นเลือด อาเจียนเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด อุจจาระเป็นเลือด แก้ไอ กรน แก้ริดสีดวงทวาร แก้เจ็บตา แก้เจ็บคอ ใช้ทาพอก แก้ผื่นคัน แก้ฝีพุพอง รักษาแผลตกเลือด

ขนาดที่ใช้และวิธีใช้:
การแพทย์แผนจีน ใช้ 6-12 กรัม ต้มเอาน้ำดื่ม
ข้อห้ามใช้ข้อควรระวัง และอาการข้างเคียง:
การแพทย์แผนจีน ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ม้ามพร่อง ไตยินพร่อง และพวกปัสสาวะบ่อย ๆ ไม่หยุดหรือถ่ายเป็นน้ำมาก ๆ

ข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง:

มีรายงานว่าสารสกัดน้ำและสารสกัดบิวทานอลมีฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ในหลอดทดลองและสารสกัดมีฤทธิ์ปกป้องตับจากสารพิษ carbontetrachloride ในหนูตะเภาเพศเมียได้ผลดี 5,6 ยาต้มจากต้นกะเม็งมีสรรพคุณแก้โรคบิด โดยทั่วไปรับประทานครั้งเดียวก็เริ่มเห็นผล

ต้นกะเม็งผงมีฤทธิ์ห้ามเลือดในสุนัขเมื่อใช้ภายนอกได้ผลดีและยังช่วยให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงหัวใจของหนูตะเภาดีขึ้น เมื่อให้หนูขาวที่ได้รับสาร cyclandelate ขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม รับประทานสารสกัดแอลกอฮอล์ในขนาด 0.4 มิลลิตร เทียบเท่ากับผงสมุนไพร 60 กรัม/กิโลกรัม ทุกวัน ติดต่อกัน 4 วัน พบว่าจํานวนเซลล์เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น 483 เซลล์/ตารางมิลลิเมตรแสดงว่าสารสกดแอลกอฮอล์สามารถลดฤทธิ์ของ cyclandelate ต่อการลดจํานวนเซลล์เม็ดเลือดขาวได้การศึกษาพิษเฉียบพลันโดยให้ผงยาทางปากหนูถีบจักร พบว่าค่า LD50มีค่าเท่ากับ 163.4 กรัม/กิโลกรัม

การทดลองทางคลินิกพบว่า เมื่อให้ผู้ป่วยโรคหัวใจรับประทานสารสกัดต้นกะเม็งในขนาด15 กรัม/ครั้ง (เทียบเท่าผงยา 30 กรัม) วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกันนาน 1 เดือน พบว่า สารสกัดดังกล่าวสามารถบรรเทาอาการวิงเวียนศรีษะปวดเค่นอก ปวดหลัง หายใจขัด หรือแน่นหน้าอกได้ผลดีนอกจากนี้ต้นกะเม็งมีสรรพคุณลดไข้ในเด็ก สามารถใช้รบประทานหรือต้มน้ำอาบก็ได้