ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก ส้มเขียวหวาน ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ ส้มเขียวหวาน

การส่งออก ผลไม้ ส้มเขียวหวาน มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ส้มเขียวหวาน
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) มะเขียว มะบาง มะขุน
มะแง มะจุก
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Mandarin
ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus reticulata Blanco Syn.
มาตรฐานทั่วไป มกษ.14-2550
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FC 0206
ASEAN STANDARD ASEAN Stan 9 : 2008
ข้อมูลทั่วไป ส้มเขียวหวาน มีลักษณะรูปทรงผลค่อนข้างกลม เนื้อนิ่ม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5-7 เซนติเมตร เปลือกนอกเป็นสีเขียว เมื่อผลส้มแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองแดง ผิวผล เรียบเกลี้ยงและเป็นมัน เปลือกอ่อน ผิวหนา และมีน้ํามันที่เปลือก ภายในมีเนื้อลักษณะฉ่ําน้ํา แบ่งออกเป็นกลีบๆ มีสีส้ม แต่ละกลีบจะมีเมล็ดสีขาวอยู่ภายใน เมล็ดมีลักษณะเป็นรูปไข่ ปลายแหลม สีขาวนวล
วิธีการเลือกซื้อส้มเขียวหวาน ให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกผลที่มีเปลือกขรุขระ หรือมีเส้นสีน้ําตาลตาม เปลือกส้ม จําไว้ว่าไม่ควรเลือกผลที่เปลือกเงาวาว หรือเป็นสีเขียวจัด เพราะจะได้ส้มเขียวหวานรสเปรี้ยวแทน
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ส้มเขียวหวาน ควรเก็บเกี่ยวหลังจากออกดอก 8-10 เดือน หลังเก็บเกี่ยวแล้วควรนําส้มเขียวหวานมาทําความสะอาดแล้วคัด ขนาดกับบรรจุลงภาชนะกล่องกระดาษหรือตระกร้าพลาสติกส่งไปจําหน่าย หรือเก็บรักษาส้มเพื่อรอการจําหน่ายทําได้หลาย วิธี เช่น การเก็บในห้องเย็น การเคลือบผิวส้มด้วยน้ํายา การเก็บรักษาที่ได้ผลดีต้องใช้ระบบการเก็บรักษาที่มีอุณหภูมิต่ํา เพราะจะช่วยรักษาคุณภาพและลดการเน่าเสีย ควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5-8 องศาเซลเซียส ซึ่งจะเก็บรักษาได้นานประมาณ 2-4 สัปดาห์
ขนาด
มาตรฐานขนาด ASEAN STANDARD
Size Code Diameter (mm)
1 >80
2 71-80
3 61-70
4 51-60
5 41-50
 ส้มเขียวหวาน/เขียวหวานสีน้ําตาล – เบอร์ 0
 ส้มเขียวหวาน/เขียวหวานสีน้ําตาล – เบอร์ 00
 ส้มเขียวหวาน/เขียวหวานสีน้ําตาล – เบอร์ 1
 ส้มเขียวหวาน/เขียวหวานสีน้ําตาล – เบอร์ 2
 ส้มเขียวหวาน/เขียวหวานสีน้ําตาล – เบอร์ 3
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงพลาสติกหรือตะกร้า
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
 บรรจุใส่ตะกร้า น้ําหนัก 10 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกห่อด้วยโฟมตาข่ายหรือกระดาษ แล้วบรรจุใส่กล่องกระดาษ
 บรรจุใส่กล่อง น้ําหนัก 5-10 ก.ก.