ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก ลองกอง ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ ลองกอง

การส่งออก ผลไม้ ลองกอง มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ลองกอง
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) ลังสาดเขา
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Lansium, Longkong
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aglaia dookoo Griff.
มาตรฐานทั่วไป มกษ.11-2549
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FI 2488
ASEAN STANDARD ASEAN Stan 8 : 2008
ข้อมูลทั่วไป ลองกอง มีลักษณะรูปทรงกลม มีเปลือกค่อนข้างหนา โดยเปลือกผลอ่อนหรือผลดิบมีสีเขียวเข้ม และเมื่อแก่ หรือสุกจะมีสีเหลืองอ่อนหรือสีครีม ด้านในจะเป็นเนื้อผลแบ่งเป็นกลีบๆ 4-5 กลีบ เนื้อผลมีสีขาวใสหรือออก ขาวขุ่น เนื้อมีลักษณะหนา และฉ่ําไปด้วยน้ํา
วิธีการเลือกซื้อลองกองให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกลองกองผิวเรียบ ไม่มีรอยด่างดํามากเกินไป และควรมีขนาด ผลใกล้เคียงกัน
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ลองกอง ควรเก็บเกี่ยวหลังจากดอกบานแล้วประมาณ 180-220 วัน ผลลองกองมีอายุเก็บรักษาสั้นมาก เพราะผลจะหลุด ร่วงออกจากช่อ และจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลภายในเวลา 6-8 วัน แต่ถ้าเก็บรักษาโดยใช้แผ่นฟิล์มยึด และเก็บรักษาไว้ที่ อุณหภูมิ 17 องศาเซลเซียส จะเก็บได้นานถึง 20-30 วัน
ขนาด/พันธุ์
 ลองกอง – เบอร์เล็ก/เบอร์กลาง/ใหญ่
 ลองกอง(ช่อ) – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 ลองกอง(ช่อ) – เบอร์ยอด (1)/รอง (2)/รวม (3)
 ลองกองแห้ง(ตันหยงมัส) – เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ บรรจุใส่ถุงพลาสติก หรือตะกร้า ทรงสี่เหลี่ยม หรือห่อกระดาษแบบแยกพวง แล้วใส่กล่องกระดาษ
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5-10 ก.ก.
 บรรจุใส่ตะกร้าทรงสี่เหลี่ยม น้ําหนัก 15-20 ก.ก. สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่กล่องกระดาษ
 ห่อกระดาษ แล้วบรรจุใส่กล่องกระดาษ น้ําหนัก 7-10 ก.ก.