ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก ราสเบอร์รี่ ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ ราสเบอร์รี่

การส่งออก ผลไม้ ราสเบอร์รี่ มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ราสเบอร์รี่
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) แรสเบอร์รี
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Raspberries
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rubus idaeus L.;
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FB 0272
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป ราสเบอร์รี่ มีลักษณะรูปทรงผลมีสีแดงขนาดเล็ก สามารถรับประทานได้ซึ่งมีทั้งรสหวานและเปรี้ยว วิธีการเลือกซื้อราสเบอร์รี่ให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกที่ผลสวย ดูนุ่มนวล ไม่มีรอยเน่าเสีย ขึ้นราหรือ แฉะ มีสีแดงจัด ไม่ช้ํา
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ราสเบอร์รี่ ควรเก็บเกี่ยวหลังจากปลูกประมาณ 4-6 เดือน ขึ้นไป หลังเก็บเกี่ยวล้างน้ําร้อนแบบเร็วๆประมาณ 30 วินาทีหลังจากนั้นเทลงบนผ้าเพื่อคลายความร้อน แล้วค่อยนําไปแช่เย็น หรือแช่ในช่องฟรีซ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ (-23) – (-18)องศาเซลเซียส จะเก็บรักษาไว้ได้นาน
ขนาด
 ราสเบอร์รี่ อเมริกา กล่อง
 ราสเบอร์รี่ อเมริกา แพ็ค
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่กล่องพลาสติก แล้วบรรจุใส่กล่องกระดาษ
 บรรจุใส่กล่องพลาสติกน้ําหนัก 200 หรือ 500 กรัม แล้วบรรจุใส่กล่องกระดาษ จํานวน 10 หรือ 12 แพ็ค ต่อกล่อง