ขาย รับ ซื้อ ส่งออก มะไฟ ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ มะไฟ

การส่งออก ผลไม้ มะไฟ มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) มะไฟ
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) แซเครือแซ ผะยิ้ว ส้มไฟ หัมกัง
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Burmese grape
ชื่อวิทยาศาสตร์ Baccaurea ramiflora Lour.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FI 2452
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป มะไฟ มีลักษณะรูปทรงกลม ขนาดผลประมาณ 2.5 ซม. ผลมีผิวเรียบ ผลมีเปลือกค่อนข้างหนา เปลือกผลมีสีครีมอมเหลือง หรือ สีเหลือง เนื้อมีสีขาวหรือขาวใสอมชมพู เมล็ดจะแบนและมีสีน้ําตาล
วิธีการเลือกซื้อมะไฟให้ได้คุณภาพดี คือ เนื้อสีขาวใสแน่นไม่เละ ไม่ช้ําไม่เน่าเสีย หรือมีรอยดํา คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยวมะไฟ ที่ปลูกด้วยเมล็ดจะเริ่มติดดอกและติดผล เริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 4-5 ปี และจะให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องนานมากกว่า 30 ปี ส่วนการปลูกด้วยกิ่งตอนจากต้นที่ให้ผลแล้วจะเริ่มติดดอกติดผลได้ภายใน 2-3 เดือน แต่จะมีอายุของต้นเพียงไม่กี่ปี หลังเก็บเกี่ยวนํามะไฟสุกที่ตัดไว้มาใส่ในภาชนะ ที่โปร่งระบายอากาศดี แล้ววางไว้ในที่อากาศถ่ายเท จะก็บรักษาไว้ได้นาน โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น
พันธุ์
 มะไฟไข่เต่า
 มะไฟชมพู
 มะไฟเหรียญทอง
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงพลาสติกหรือใส่เข่ง
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
 บรรจุใส่เข่ง น้ําหนัก 20 หรือ 25 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่กล่องกระดาษ
 บรรจุใส่กล่อง น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.

ตลาดสด โรงงาน ผลิต ขาย รับทำ เนื้อสัตว์ จาก พืช ผัก เทียม Plant Based Meat Food เนื้อ ปลอม
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors