ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก มะขามหวาน ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ มะขามหวาน

การส่งออก ผลไม้ มะขามหวาน มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) มะขามหวาน
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) ขาม ตะลูบ ม่วงโคล้ง อําเปียล
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Tamarind
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tamarindus indica L.
มาตรฐานทั่วไป มกษ.23-2557
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FI 0369
ASEAN STANDARD ASEAN Stan 39 : 2014
ข้อมูลทั่วไป มะขามหวาน มีลักษณะรูปทรงเรียกว่า ฝัก มีลักษณะหลายแบบ อาทิ ฝักแบนโค้งงอเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว หรือ ฝักตรงดิ่ง เป็นต้น เปลือกฝักที่ยังอ่อนมีสีเขียว เริ่มแก่หรือห่ามมีสีน้ําตาลซึ่งระยะนี้ เปลือกฝักจะยังติด อยู่กับเนื้อฝัก แกะแยกออกยาก และเมื่อสุกเต็มที่เปลือกจะยังมีสีน้ําตาลเหมือนเดิม แต่เนื้อจะแยกตัวออก จากฝัก เมื่อเคาะจะมีเสียงดังก้อง รู้สึกได้ว่ามีอากาศอยู่บริเวณเปลือกฝัก
วิธีการเลือกซื้อมะขามหวานให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกซื้อฝักมะขามที่แห้ง น้ําหนักเบา เมื่อลองดีดดูที่ฝักจะมีลักษณะกลวงเลือกฝักที่สมบูรณ์เปลือกไม่แตก ไม่มีแมลงเจาะเปลือกเป็นรูหรือมีเชื้อรา
คำแนะนาหลังการเก็บเกี่ยว
มะขามหวาน ควรเก็บเกี่ยวหลังจากปลูกประมาณ 4 ปี เมื่อฝักสุกควรเก็บเกี่ยวอย่างระมัดระวังไม่ให้ฝักแตกฝักที่เก็บเกี่ยวบางครั้งพบคราบดําที่ฝัก เกิดจากราดําขึ้นที่มูลของเพลี้ยจะอยู่ที่ผิวฝัก สามารถขัดออกด้วยฟองน้ําหรือสก๊อตช์ไบรต์ที่ชุ่มน้ํา และเอาฝักที่ขัด/ล้างในน้ําไหลผิวจะสวยและน้ําไม่เข้าเนื้อแล้วนําไปผึ่งให้แห้ง เก็บรักษาได้โดยการ นําไปผึ่ง 2-5 วัน จะเก็บได้นาน 20-30 วัน หรือนําไปผึ่ง 10-15 วัน จะเก็บได้นาน 30-60 วัน
พันธุ์
 มะขามหวานขันตรี/ประกายทอง – เบอร์ A/ B/ C
 มะขามหวานลินจง เบอร์เล็ก/กลาง/ใหญ่
 มะขามหวานอินทผาลัม – เบอร์ A/ B/ C
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงพลาสติกหรือถุงตาข่าย
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ บรรจุใส่กล่องกระดาษ
 บรรจุใส่กล่องกระดาษ น้ําหนัก 7 หรือ 10 ก.ก.