ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ขาย ผลไม้,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผลไม้,  ซื้อ ผลไม้,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  รับซื้อ ผลไม้,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ราคา ผลไม้,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลไม้,  ส่งออก ผลไม้

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผลไม้ กีวี

การส่งออก ผลไม้ กีวี มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) กีวี
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) –
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kiwi fruit
ชื่อวิทยาศาสตร์ Actinidia deliciosa (A. Chev.)
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 FI 0341
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป กีวีมีลักษณะรูปทรงรีหรือรูปไข่ ขนาดของผลมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึง 5-10 เซนติเมตร มีลักษณะ ใหญ่ที่ขั้วผล และด้านท้ายผลเล็กลง ผิวเปลือกมีสีเขียวหรือสีน้ําตาล มีขนสีน้ําตาลปกคลุมทั่วผล เนื้อ ผลดิบจะแข็ง และเมื่อสุกจะอ่อนนิ่ม สีเนื้อมีทั้งสีเขียว สีเขียวแกมเหลืองหรือสีเหลือง
วิธีการเลือกซื้อกีวีให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกลูกที่เนื้อแน่น ไม่มีรอยบุบช้ํา จุดด่างดํา หรือมีเปลือก เหี่ยวย่น และไม่อ่อนนิ่มจนเกินไป
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
กีวี ควรเก็บเกี่ยวหลังจากเพาะปลูกไปอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป หากเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง กีวี่จะมีอายุอยู่ได้ 3-10 วัน แต่ถ้าเก็บ ไว้ในที่อุณหภูมิประมาณ 0 องศาเซลเซียส จะสามารถเก็บรักษากีวี่ได้นาน 2 เดือน
ขนาด/พันธุ์
 กีวี ทอง จีน – กล่อง 22 ลูก
 กีวี ทอง นิวซีแลนด์ – กล่อง 22 ลูก
 กีวี นิวซีแลนด์ – กล่อง 58- 117 ลูก
 กีวี ฝรั่งเศส – กล่อง 33 ลูก
 กีวี ออสเตรเลีย – กล่อง 5 -10 ก.ก.
 กีวี อิตาลี
บรรจุภัณฑ์
สําหรับค้าส่งภายในประเทศและต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่กล่องกระดาษ
 บรรจุใส่กล่องกระดาษ น้ําหนัก 4 ถึง 10 ก.ก.