ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต หอมแดง

การส่งออก หอมแดง มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) หอมแดง
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) หอม หอมเล็ก หอมไทย หอมหัว
หอมบัว ปะเช้ส่า ปะเชอก่อ ตังชัง ชัง
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Shallot
ชื่อวิทยาศาสตร์ Allium cepa L. var. aggregatum
G.Don
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VA 0388
ASEAN STANDARD ASEAN Stan 14 : 2009
ข้อมูลทั่วไป หอมแดง เป็นพืชล้มลุก มีหัวใต้ดิน เกิดจากใบเกร็ด เรียงซ้อนกันเป็นรูปทรงกลมหรือรูปไข่กว้าง 1-3.5 ซม ยาว 1.5-4 ซม. มีหลายหัวเกาะกลุ่มด้วยกัน เปลือกหุ้มสีม่วงหรือสีน้ําตาล
วิธีการเลือกซื้อหอมแดงให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกเปลือกที่มีสีม่วงอมชมพูเข้ม เปลือกแข็งและแห้งไม่เน่า หรือชื้นเกินไป หัวมีขนาดประมาณหัวแม่มือ
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
หอมแดง ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 70-110 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์และฤดูกาลในการปลูกด้วย หากปลูกในฤดูฝนซึ่งเป็นนอก ฤดูการปลูก จะสามารถเก็บเกี่ยวหอมแดงได้เมื่อมีอายุได้ 45 วัน โดยให้สังเกตว่าสีของใบเขียวจางลงและเหลืองหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นก็หมายความว่าหอมนั้นแก่พอที่จะทําการเก็บเกี่ยวได้แล้ว และในการจัดการหลังเก็บเกี่ยวนั้นให้ทําเช่นเดียวกับการปลูกหอมหัวใหญ่หรือกระเทียม หากต้องการเก็บหอมไว้ใช้ในการเพาะพันธุ์ ก็จะต้องเลือกหัวที่มีความแข็งแรง ไม่มีโรคและแมลง ซึ่งควรเก็บเกี่ยวตอนแก่และจัดแยกส่วนเก็บไว้ทําพันธุ์ออกมาต่างหากจากส่วนที่นําไปขาย หลังจากนั้นให้นําไปผึ่งให้แห้ง แล้วจึงฉีดพ่นยาป้องกันเชื้อราในอัตราที่เจือจางแล้วนําไปผึ่งให้แห้งอีกครั้ง เก็บไว้ในที่เย็นและแห้ง
ชนิด
 หอมแดง
 หอมแดงไม่ตัดหมวดพริกแดงตุ้มพม่าแห้ง
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศบรรจุลงถุงกระสอบตาข่าย
 บรรจุกระสอบพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 หรือ 20 ก.ก.