การส่งออก หน่อไม้ฝรั่ง มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) หน่อไม้ฝรั่ง
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) –
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Asparagus
ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus officinalis L.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VS 0621
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป หน่อไม้ฝรั่ง เป็นพืชที่มีลําต้นอ่อนที่อยู่ใต้ดินมีเนื้อนุ่ม แต่เมื่อเจริญโผล่พ้นดินมีลักษณะแข็งมีใบเล็ก ผอมเรียวคล้ายเข็ม ซึ่งเกิดจากส่วนของลําต้น ใบจริงลดรูปลงเป็นใบเกล็ดรูปสามเหลี่ยมสีน้ําตาล ลําต้นคล้ายใบ (cladode) เจริญออกมาจากซอกของใบเกล็ด 3-6 ใบ สีเขียวมีลักษณะคล้ายเข็ม เรียงกันเป็นรูปทรงกระบอก ยาว 1-2 เซนติเมตร
วิธีการเลือกซื้อหน่อไม้ฝรั่งให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกหน่อที่ตรง ไม่โค้งงอ หน่อยังอ่อน สด ไม่มีโรคแมลง หรือรอยช้ํา
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
หน่อไม้ฝรั่ง ควรเก็บเกี่ยวหลังปลูกไปแล้ว 4-6 เดือน ตัดหน่อแล้วต้องนําหน่อไม้ฝรั่งเข้าร่มทันทีนําไปล้างน้ําสะอาดเพื่อชําระเอาดินและสิ่งสกปรกออก สะเด็ดน้ําให้แห้ง และตัดให้ได้ความยาวตามมาตรฐานการรับซื้อ (นิยมขนาด 25 ซ.ม.) ต้อง ทําการขนส่งออกสู่ตลาดหรือผู้รับซื้อให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ หากขนส่งเป็นระยะทางไกล ควรมีการลดความร้อนให้ หน่อไม้ฝรั่งโดยการใช้น้ําแข็งป่นโรยสลับกับหน่อไม้ฝรั่งเป็นชั้นๆ ในภาชนะบรรจุ
พันธุ์
 หน่อไม้ฝรั่งเขียว
 หน่อไม้ฝรั่งขาว
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายใน ประ เทศและส่งออกต่างประเทศ ถูกมัดกําและบรรจุลงในถุงพลาสติก แล้วบรรจุใส่กล่องโฟมหรือกล่องกระดาษ
 มัดกํา น้ําหนัก 200 หรือ 500 หรือ 1,000 กรัม
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 1 หรือ 3 หรือ 5 หรือ 10 ก.ก.
 บรรจุในกล่อง น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก

รับซื้อ ผัก ผลไม้ สมุนไพร เนื้อสัตว์ ผลผลิตทางการเกษตร Business Matching โรงงาน ผลิต OEM วิสาหกิจชุมชน SME กลุ่ม แปรรูป อาหาร ผลผลิตการเกษตร
    ขนม ขนมกรอกขาย ขนมกระป๋อง ขนมกระป๋องฝาดึงราคาส่ง ขนมกระสอบ ขนมกำไรดี ขนมขายง่าย ขนมขายร้านกาแฟ ขนมปังปี๊บ ใกล้ฉัน ขนมปิ๊บ ขนมปิ๊บราคาส่ง ขนมราคาส่ง ขนมอร่อย ขนมแท่ง ขนมโอท็อป ขายขนมรายได้ดี ขายขนมออนไลน์ ขายส่ง ขายส่งขนม ขายส่งขนมกระสอบ ขายส่งขนมปิ๊บ ขายส่งขนมป๋อง ตลาดมหาชัย ตลาดมหานาค ตลาดไท ทะเลแห้ง ปังปี๊บ ราคาส่ง ใกล้ ฉัน ปังปี๊บ แม็คโคร ราคา ปี๊บราคาส่ง ปี๊บ ราคาส่ง ตลาดไท ผลิต ราคาส่ง รายได้เสริม ร้านขนมปี๊บ ร้านของฝาก ร้านขายขนมปี๊บ ร้านขายส่งขนม สมุทรปราการ สมุทรสาคร อาชีพเสริม อาหารทะเล อาหารแห้ง แปรรูป โรงงาน โรงงานผลิต