ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต มะเขือเทศ

การส่งออกมะเขือเทศ มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) มะเขือเทศ
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) บะเขือส้ม มะเขือส้ม ตะก่อชิ
ตรอบ น้ําเนอ ตีรอบ ฮวงเกีย
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Tomato
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum Mill.;
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VO 0448
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป มะเขือเทศ เป็นพืชล้มลุก ผลมีรูปร่างและสีแตกต่างกัน ขนาดเล็กประมาณ 3 เซนติเมตรจนถึงใหญ่ ประมาณ 10 เซนติเมตร รูปร่างมีทั้งกลม กลมแบน หรือกลมรี ผิวบางเป็นมัน ผลดิบมีสีเขียวหรือ เขียวอมเทา เมื่อสุกจะมีสีเหลือง สีส้ม หรือสีแดง เนื้อภายในฉ่ําด้วยน้ํารสเปรี้ยว มีเมล็ดเป็นจํานวนมาก เมล็ด รูปไข่สีน้ําตาลอ่อนและแบน
วิธีการเลือกซื้อมะเขือเทศให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกที่ขั้วยังมีสีเขียวปรากฏให้เห็นอยู่บ้างนิดหน่อย ผิวเต่งตึง ไม่เหี่ยวหรือช้ํา ผลของมะเขือเทศจะต้องอ่อนและลื่นเป็นมัน มะเขือเทศที่อร่อยที่สุดเมล็ด ข้างในจะเป็นสีเหลืองไหม้ เนื้อเป็นสีแดง เนื้อเป็นทราย และจะต้องมีน้ําเยอะ
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
มะเขือเทศ ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 4-5 เดือน ต้องเก็บในระยะที่ไม่แก่จัด และให้ขั้วผลติดมาด้วย เพื่อพอส่งขายผลจะสุก พอดี ส่วนการเก็บเกี่ยวมะเขือเทศส่งโรงงานอุตสาหกรรม ต้องเก็บในระยะผลสุกเป็นสีแดง และเก็บแบบไม่ให้ขั้วผลติดมากับผล ผล มะเขือเทศที่ยังไม่สุกดี รักษาที่อุณหภูมิ 18–22 องศาเซลเซียส ส่วนผลที่แก่ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13–15 องศาเซลเซียส ได้นาน 4–7 วัน
พันธุ์
 มะเขือเทศเชอร์รี่  มะเขือเทศเนื้อ
 มะเขือเทศท้อเขียว  มะเขือเทศผลใหญ่
 มะเขือเทศท้อแดง  มะเขือเทศราชินี
 มะเขือเทศท้อแดงปนเขียว  มะเขือเทศเรดฮันนี่
 มะเขือเทศโทมัส  มะเขือเทศสีดา
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุใส่ถุงพลาสติก หรือตระกร้า และมีชั้นรองเป็นกระดาษ
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5-10 ก.ก.
 บรรจุใส่ตะกร้า น้ําหนัก 5-10 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่กล่องกระดาษ
 บรรจุใส่กล่องกระดาษ น้ําหนัก 5-10 ก.ก.