ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ผักบุ้ง

ชื่อสินค้าวันที่สำรวจราคาสูงสุดราคาต่ำสุด
ผักบุ้งจีน คละ  
01/04/2022 00:002520
ผักบุ้งจีน คละ  
01/05/2022 00:002520
ผักบุ้งจีน คละ  
01/06/2022 00:002520
ผักบุ้งจีน คละ  
01/07/2022 00:002520
ผักบุ้งจีน คละ  
01/10/2022 00:002015
ผักบุ้งจีน คละ  
01/11/2022 00:002015
ผักบุ้งจีน คละ  
01/12/2022 00:002015
ผักบุ้งจีน คละ  
1/13/2022 12:00:00 AM2015
ผักบุ้งจีน คละ  
1/14/2022 12:00:00 AM2015
ผักบุ้งจีน คละ  
1/17/2022 12:00:00 AM2015
ผักบุ้งจีน คละ  
1/18/2022 12:00:00 AM2015
ผักบุ้งจีน คละ  
1/19/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คละ  
1/20/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คละ  
1/21/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คละ  
1/24/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คละ  
1/25/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คละ  
1/26/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คละ  
1/27/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คละ  
1/28/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คละ  
1/31/2022 12:00:00 AM3025
ผักบุ้งจีน คละ  
02/01/2022 00:003025
ผักบุ้งจีน คละ  
02/02/2022 00:003025
ผักบุ้งจีน คละ  
02/03/2022 00:003025
ผักบุ้งจีน คละ  
02/04/2022 00:003530
ผักบุ้งจีน คละ  
02/07/2022 00:003025
ผักบุ้งจีน คละ  
02/08/2022 00:003025
ผักบุ้งจีน คละ  
02/09/2022 00:003025
ผักบุ้งจีน คละ  
02/10/2022 00:002520
ผักบุ้งจีน คละ  
02/11/2022 00:002520
ผักบุ้งจีน คละ  
02/12/2022 00:002520
ผักบุ้งจีน คละ  
2/13/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คละ  
2/14/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คละ  
2/15/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คละ  
2/16/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คละ  
2/17/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คละ  
2/18/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คละ  
2/19/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คละ  
2/20/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คละ  
2/21/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คละ  
2/22/2022 12:00:00 AM3025
ผักบุ้งจีน คละ  
2/23/2022 12:00:00 AM3530
ผักบุ้งจีน คละ  
2/24/2022 12:00:00 AM4035
ผักบุ้งจีน คละ  
2/25/2022 12:00:00 AM5045
ผักบุ้งจีน คละ  
2/26/2022 12:00:00 AM5045
ผักบุ้งจีน คละ  
2/27/2022 12:00:00 AM4540
ผักบุ้งจีน คละ  
2/28/2022 12:00:00 AM5045
ผักบุ้งจีน คละ  
03/01/2022 00:004540
ผักบุ้งจีน คละ  
03/02/2022 00:004035
ผักบุ้งจีน คละ  
03/03/2022 00:004035
ผักบุ้งจีน คละ  
03/04/2022 00:003025
ผักบุ้งจีน คละ  
03/05/2022 00:003025
ผักบุ้งจีน คัด  
01/04/2022 00:002520
ผักบุ้งจีน คัด  
01/05/2022 00:002520
ผักบุ้งจีน คัด  
01/06/2022 00:002520
ผักบุ้งจีน คัด  
01/07/2022 00:002520
ผักบุ้งจีน คัด  
01/10/2022 00:002015
ผักบุ้งจีน คัด  
01/11/2022 00:002015
ผักบุ้งจีน คัด  
01/12/2022 00:002015
ผักบุ้งจีน คัด  
1/13/2022 12:00:00 AM2015
ผักบุ้งจีน คัด  
1/14/2022 12:00:00 AM2015
ผักบุ้งจีน คัด  
1/17/2022 12:00:00 AM2015
ผักบุ้งจีน คัด  
1/18/2022 12:00:00 AM2015
ผักบุ้งจีน คัด  
1/19/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คัด  
1/20/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คัด  
1/21/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คัด  
1/24/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คัด  
1/25/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คัด  
1/26/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คัด  
1/27/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คัด  
1/28/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คัด  
1/31/2022 12:00:00 AM3025
ผักบุ้งจีน คัด  
02/01/2022 00:003025
ผักบุ้งจีน คัด  
02/02/2022 00:003025
ผักบุ้งจีน คัด  
02/03/2022 00:003025
ผักบุ้งจีน คัด  
02/04/2022 00:003530
ผักบุ้งจีน คัด  
02/07/2022 00:003025
ผักบุ้งจีน คัด  
02/08/2022 00:003025
ผักบุ้งจีน คัด  
02/09/2022 00:003025
ผักบุ้งจีน คัด  
02/10/2022 00:002520
ผักบุ้งจีน คัด  
02/11/2022 00:002520
ผักบุ้งจีน คัด  
02/12/2022 00:002520
ผักบุ้งจีน คัด  
2/13/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คัด  
2/14/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คัด  
2/15/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คัด  
2/16/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คัด  
2/17/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คัด  
2/18/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คัด  
2/19/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คัด  
2/20/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คัด  
2/21/2022 12:00:00 AM2520
ผักบุ้งจีน คัด  
2/22/2022 12:00:00 AM3025
ผักบุ้งจีน คัด  
2/23/2022 12:00:00 AM3530
ผักบุ้งจีน คัด  
2/24/2022 12:00:00 AM4035
ผักบุ้งจีน คัด  
2/25/2022 12:00:00 AM5045
ผักบุ้งจีน คัด  
2/26/2022 12:00:00 AM5045
ผักบุ้งจีน คัด  
2/27/2022 12:00:00 AM4540
ผักบุ้งจีน คัด  
2/28/2022 12:00:00 AM5045
ผักบุ้งจีน คัด  
03/01/2022 00:004540
ผักบุ้งจีน คัด  
03/02/2022 00:004035
ผักบุ้งจีน คัด  
03/03/2022 00:004035
ผักบุ้งจีน คัด  
03/04/2022 00:003025
ผักบุ้งจีน คัด  
03/05/2022 00:003025

การส่งออก ผักบุ้ง มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ผักบุ้ง
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) ผักทอดยอด กําจร
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Morning Glory
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea aquatica Forssk.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VL 0507
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป ผักบุ้ง เป็นพืชไม้น้ําและเป็นไม้ล้มลุก ใบมีลักษณะเป็นใบเดี่ยว ขอบใบเรียบ รูปใบคล้ายหอกเรียวยาว และมีควั่นเล็กน้อยปลายใบแหลม โคนใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ ใบมีความยาวประมาณ 7-15 เซนติเมตร และก้านใบยาว 3-8 เซนติเมตร
วิธีการเลือกซื้อผักบุ้งให้ได้คุณภาพดี คือ มีลําต้นอวบและมียอดติดอยู่ ไม่มีรากบริเวณข้อ ใบสีเขียวสด ใบไม่เหี่ยว มีแมลงกัดบ้างเล็กน้อย
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ผักบุ้ง ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 20-25 วัน เมื่อมีความสูงประมาณ 30-35 เซนติเมตร ให้ถอนต้นผักบุ้งออกจากแปลงปลูกทั้งต้นและราก ควรรดน้ําก่อนถอนต้นผักบุ้งขึ้นมาจะถอนผักบุ้งได้สะดวก รากไม่ขาดมาก หลังจากนั้นล้างรากให้สะอาด เด็ดใบและแขนงที่โคนต้นออก นํามาผึ่งไว้ ไม่ควรไว้กลางแดดผักบุ้งจะเหี่ยวเฉาได้ง่าย จัดเรียงต้นผักบุ้งเป็นมัดเตรียมบรรจุภาชนะ
พันธุ์
 ผักบุ้งจีน
 ผักบุ้งไทย
 ผักบุ้งไทย (ผักบุ้งนา) – มัด (10 กํา)
 ผักบุ้งน้ํา – มัด (25 กํา)
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ มัดเป็นกําแล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติกใส
 มัดกํา น้ําหนัก 100 หรือ 200 หรือ 1,000 กรัม
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 5 หรือ 10 หรือ 20 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกมัดกําแล้วบรรจุ ใส่กล่องกระดาษหรือกล่องโฟม
 บรรจุใส่กล่อง น้ําหนัก 10 หรือ 20 ก.ก

ตลาดสด โรงงาน ผลิต ขาย รับทำ เนื้อสัตว์ จาก พืช ผัก เทียม Plant Based Meat Food เนื้อ ปลอม
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors