ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ผัก ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต บัวหิมะ

การส่งออก บัวหิมะ มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) บัวหิมะ
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) บัวหิมะสด ผลบัวหิมะหัวบัว หิมะ รากบัวหิมะ บัวหิมะจีน เสวี่ยเหลียนกว่อ
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Yacon
ชื่อวิทยาศาสตร์ Polymnia sonchifolia Poepp.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VR 2984
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป บัวหิมะ เป็นพืชหัวใต้ดิน รูปร่างทรงกระบอก ด้านหัวท้ายเรียว ตรงกลางป่องออก เปลือกบาง สีผิวของหัวมีสีน้ําตาลอมม่วง เนื้อด้านในสีออกเหลืองนวลหรือขาว รสชาติคล้ายแห้วผสมมันแกว
วิธีการเลือกซื้อบัวหิมะให้ได้คุณภาพดี คือ ผลอวบ ไม่เหี่ยว ไม่มีรอยแผลหรือรอยไชของแมลง เปลือกมีสภาพสดใหม่ ไม่ลอกออก
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
บัวหิมะ ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 4-5 เดือน ล้างน้ําให้สะอาดและสะเด็ดน้ําให้แห้ง ให้เก็บในอุณหภูมิห้องและ อากาศไม่ชื้น ห้ามแช่เย็นแบบทั่วไปเป็นอันขาดเพราะความชื้นจะทําให้บัวหิมะหัวเน่าได้
ชนิด
 บัวหิมะ
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุใส่ ถุงพลาสติก
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 2 หรือ 5 หรือ 10 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกห่อด้วยโฟมตาข่าย แล้วบรรจุใส่ในกล่องกระดาษ
 ห่อด้วยโฟมตาข่ายแบบแยกชิ้น แล้ว บรรจุใส่กล่องกระดาษ น้ําหนัก 5 หรือ 7 หรือ 10 ก.ก