การเก็บ รักษา ผัก ผลไม้

การเก็บรักษา ผัก ผลไม้ ลำไย การเก็บผลไม้ ผลไม้อินทรีย์

ดัชนีการเก็บเกี่ยว

อายุเก็บเกี่ยวของลำไยที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วง 6-7 เดือน หลังดอกบานทั้งนี้ขึ้นกับฤดูกาล หากเก็บเกี่ยวเมื่อผลแก่จัดเกินไปเนื้อลำไยจะแห้ง มีสีขาวขุ่นความหวานลดลง และเมล็ดขึ้นหัวหรือเริ่มงอก

อุณหภูมิและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการเก็บรักษา

อุณหภูมิ*
(องศาเซลเซียส)
ระยะเวลาเก็บรักษา
(สัปดาห์)
หมายเหตุ
0.5-14-6สำหรับลำไยที่ผ่านการรมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์
53-4ลำไยที่ไม่รมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เมื่อเก็บรักษา
นานขึ้นผิวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เปลือกจะแข็ง
และเนื้อจะแห้งลง
25-300.5-1
* ความชื้นสัมพัทธ์ 90-95%

การบรรจุเพื่อส่งออกส่วนใหญ่จะบรรจุในตะกร้าพลาสติก ความจุ 2 หรือ 10 กิโลกรัม ซึ่งจะบรรจุทั้งแบบผลเดี่ยวและผลเป็นช่อ ส่วนการบรรจุขนาดขายปลีกควรใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยรักษาความสดและชะลอการสูญเสียน้ำ ซึ่งจะทำให้เปลือกลำไยแข็งช้าลง