ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ซื้อ ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ถั่วลันเตา

การส่งออก ถั่วลันเตา มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ถั่วลันเตา
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) ถั่วหวาน ถั่วแขก
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sugar pea, Sweet peas, Garden pea, Pea
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pisum sativum subsp.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VP 0528
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป ถั่วลันเตา เป็นพืชล้มลุก ลักษณะฝักอวบ สีเขียวอ่อน เปราะกรอบ ไม่เหนียว ซึ่งต้องเก็บในระยะฝัก อ่อนซึ่งจะเต็มไปด้วยน้ําตาล หากฝักแก่ น้ําตาลฝักจะถูกเปลี่ยนเป็นแป้งทําให้ความหวานลดลง ซึ่งจะมีเส้นใย และความเหนียวมากขึ้น
วิธีการเลือกซื้อถั่วลันเตาให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกฝักอ่อน ๆ สีเขียว เนื้อแน่นไม่ฝ่อ ตรงๆ ไม่คดงอ
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ถั่วลันเตา ควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 45-70 วัน เก็บ 3 วัน/ครั้ง เป็นเวลา 15-25 วัน (ถ้าดูแลรักษาดี) ตอนเก็บ ผลผลิตควรให้มีขั้วติดฝัก ไม่ควรล้างน้ํา คัดฝักเสียทิ้งและผึ่งให้แห้ง 1 คืน ก่อนบรรจุลงในตะกร้าพลาสติก
ชนิด
 ถั่วลันเตา
 ถั่วลันเตาจีน
 ถั่วหวาน
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกหุ้มด้วยพลาสติกฟิล์ม บรรจุลงในกล่องกระดาษ
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 1 หรือ 5 หรือ 10 ก.ก.
สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุใส่ถาดโฟมและห่อ ด้วยฟิล์มพลาสติก แล้วบรรจุใส่กล่องกระดาษ
 บรรจุถาดโฟมและห่อด้วยฟิล์ม น้ําหนัก 200 หรือ 500 กรัม แล้วบรรจุใส่กล่อง ให้น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.
 บรรจุใส่กล่องกระดาษ น้ําหนัก 5 หรือ 10 ก.ก.