การเก็บ รักษา ผัก ผลไม้

การเก็บรักษา ผัก ผลไม้ มังคุด การเก็บผลไม้ ผลไม้อินทรีย์

ดัชนีการเก็บเกี่ยว

อายุการเก็บเกี่ยวของผลมังคุด คือ ช่วง 11-13 สัปดาห์ (77-91 วัน)
หลังดอกบาน หรืออาจใช้การเปลี่ยนแปลงสีผิวเป็นตัวชี้วัดหรือดัชนีเก็บเกี่ยวได้ดังนี้
ระยะ 1 สีผิวผลเป็นสีเหลืองหรือเขียวอ่อน และมีจุดสีชมพูกระจายทั่วผล เนื้อยังไม่แยกจากเปลือก ผลที่เก็บเกี่ยวในระยะนี้เรียกว่า“ระยะสายเลือด”
ระยะ 2 สีผลเป็นสีเหลืองอมชมพู และมีจุดสีชมพูกระจายทั่วผล เนื้อแยกออกจากเปลือกได้
ระยะ 3 สีผิวเริ่มมีสีชมพูกระจายทั่วทั้งผล เนื้อแยกตัวออกจากเปลือกเต็มที่ จัดเป็นระยะที่เหมาะสมสำหรับการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออก
ระยะ 4 ผิวผลมีสีแดงหรือน้ำตาลแดง เป็นระยะที่เริ่มสามารถนำมาบริโภคสดและส่งออก
ระยะ 5 ผิวผลเป็นสีแดงอมม่วง ซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมสำหรับการรับประทานสดภายในประเทศ
ระยะ 6 ผิวผลมีสีม่วง ม่วงเข้ม หรือ สีม่วงดำ เป็นระยะที่เหมาะสำหรับการรับประทานสด และเป็นที่ต้องการของตลาดในออสเตรเลีย

อุณหภูมิและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการเก็บรักษา

อุณหภูมิ*
(องศาเซลเซียส)
ระยะเวลาเก็บรักษา
(วัน)
หมายเหตุ
<55การเก็บรักษานานขึ้น ผลมังคุดจะเกิดอาการ
สะท้านหนาว คือ สีผิวไม่พัฒนาเข้มขึ้น ในอาการ
รุนแรงสีผิว ขั้วและกลีบเลี้ยงจะเปลี่ยนเป็นสี
น้ำตาล เปลือกแข็ง เนื้อมีกลิ่นผิดปกติ และเน่าเสีย
8-108-10
13-1514-28
>2010-14
* ความชื้นสัมพัทธ์ 90-95%

นอกจากอุณหภูมิแล้ว กรรมวิธีอื่นหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้นว่าการรมด้วยสารเมทธิลโบรไมด์ จะมีผลกระทบทำให้อายุการเก็บรักษาของมังคุดสั้นลงได้สำหรับการบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยให้มังคุดคงความสดได้ดี คือ การบุกล่องด้วยถุงหรือฟิล์มพลาสติก