การเก็บ รักษา ผัก ผลไม้

การเก็บรักษา ผัก ผลไม้ ทุเรียน การเก็บผลไม้ ผลไม้อินทรีย์

ดัชนีการเก็บเกี่ยว

การพิจารณาความแก่ของผลทุเรียนมีหลายวิธี เช่น

  • นับอายุผล ตั้งแต่วันดอกบานจนถึงวันเก็บเกี่ยวประมาณ 120-135 วันสำหรับพันธุ์หมอนทอง
  • ลักษณะก้านผล เมื่อผลทุเรียนเริ่มแก่ก้านผลจะแข็งและมีสีเข้มขึ้นเมื่อสัมผัสจะรู้สึกสากมือ บริเวณปากปลิงจะขยายใหญ่ขึ้น เห็นรอยต่อชัดเจนเมื่อจับก้านผลแล้วแกว่งผลทุเรียน จะรู้สึกว่าก้านผลมีสปริงมากขึ้น
  • ลักษณะหนาม ปลายหนามเริ่มแห้ง มีสีน้ำตาลเข้ม ร่องหนามห่างเมื่อบีบหนามเข้าหากัน จะรู้สึกว่ามีสปริง
  • ลักษณะรอยแยกบนพู ผลทุเรียนที่แก่จัดจะมีรอยแยกบนพูชัดเจนยกเว้นบางพันธุ์ที่มีลักษณะดังกล่าวไม่ชัดเจน เช่น พันธุ์ก้านยาว
  • การเคาะผล ผลทุเรียนที่แก่เมื่อเคาะจะมีเสียงโปร่งๆ ส่วนเสียงจะหนักหรือเบาแตกต่างกันไปขึ้นกับพันธุ์
  • สีเนื้อ ทุเรียนที่แก่ได้ที่สีเนื้อจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลืองอ่อน หรือเหลืองเข้ม ตามลักษณะประจำของแต่ละพันธุ์
  • น้ำหนักเนื้อแห้ง ทุเรียนที่แก่ได้ที่โดยเฉพาะพันธุ์หมอนทอง ซึ่งเป็นพันธุ์หลักในการส่งออก ควรมีเนื้อแห้งไม่น้อยกว่า 32% ส่วนพันธุ์อื่น เช่น ชะนีและกระดุมทอง ควรมีเนื้อแห้งไม่น้อยกว่า 30 และ 27% ตามลำดับ

อุณหภูมิและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการเก็บรักษา

อุณหภูมิ*
(องศาเซลเซียส)
ระยะเวลาเก็บรักษา
(วัน)
หมายเหตุ
2-59การเก็บรักษานานขึ้นผลทุเรียนจะเกิดอาการ
สะท้านหนาว โดยผิวเปลือกผลจะเป็นสีน้ำตาล
บริเวณปลายหนาม แล้วแผ่ขยายจนทั่วผล เนื้อไม่
สุก และมีอาการยุบตัว เมื่อนำมาเก็บรักษาต่อที่
อุณหภูมิห้องทุเรียนจะแสดงอาการผิดปกติรุนแรง
ขึ้น คือ เปลือกจะปลิ ผิวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลคล้ำ
และเน่าเสียง่าย
1012
13-1514
205-12
>302-9
* ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90%

ทุเรียนจะบรรจุในกล่องกระดาษลูกฟูก ขนาดบรรจุ 10-18 กิโลกรัมต่อกล่องโดยเรียงหนึ่งถึงสองชั้น