ขาย ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ขาย ผัก,  ซื้อ ต้นไม้ พันธ์ุ ผัก,  ซื้อ ผัก,  รับซื้อ ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  รับซื้อ ผัก,  ราคา ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ราคา ผัก,  ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผัก,  ส่งออก ผัก

ขาย รับ ผัก ซื้อ ส่งออก ต้นไม้ พันธุ์ ผลผลิต ถั่วพู

การส่งออก ถั่วพู มาตรฐาน ตลาดกลาง กระทรวงเกษตร ผลผลิต การเกษตร สินค้าเกษตร

ชื่อ (ภาษาไทย) ถั่วพู
ชื่ออื่นๆ (ภาษาไทย) ถั่วพูใหญ่ ถั่วพูตะขาบ ถั่วพูจีน บอบ่ะปะหลี
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Winged pea (young pods)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lotus tetragonolobus L.
มาตรฐานทั่วไป –
มาตรฐานบังคับ –
กลุ่มตาม มกษ. 9045-2559 VP 0543
ASEAN STANDARD –
ข้อมูลทั่วไป ถั่วพู เป็นพืชล้มลุก ผลเป็นฝักแบนยาวมี 4 ปีก มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม ฝักยาวประมาณ 3-4 นิ้ว ภายในมีเมล็ดกลมเรียบเป็นมัน สีขาว น้ําตาลดํา สีของฝักมีทั้งสีเขียว สีม่วง และสีเหลือง ผิวมีทั้ง เรียบและผิวหยาบมาก
วิธีการเลือกซื้อถั่วพูให้ได้คุณภาพดี คือ เลือกฝักอ่อน สีเขียว เนื้อแน่นไม่ฝ่อ ไม่คดงอ ไม่มีรอยไชของ แมลง ไม่ช้ําหรือหัก
คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว
ถั่วพูควรเก็บเกี่ยวหลังเพาะปลูกประมาณ 140-160 วัน หรือหลังจากติดฝักแล้ว 20-40 วัน ซึ่งจะต้องทยอยเก็บในทุกๆ วัน เพราะถั่วพูจะมีฝักที่เติบโตไม่พร้อมกัน ถั่วพูเป็นผักที่เสียง่าย เหี่ยวง่าย และเกิดสีน้ําตาลเร็ว เก็บรักษาไม่ได้นาน
ชนิด
 ถั่วพู
บรรจุภัณฑ์
สําหรับขายส่งภายในประเทศ ถูกบรรจุลงใน
ถุงพลาสติก
 บรรจุใส่ถุงพลาสติก น้ําหนัก 1 ก.ก. หรือ 3 ก.ก. หรือ 5 ก.ก. หรือ 10 ก.ก. สําหรับส่งออกต่างประเทศ ถูกบรรจุลงซอง พลาสติกหรือถาดโฟมและห่อฟิล์ม แล้วบรรจุใส่กล่อง กระดาษหรือกล่องโฟม
 บรรจุใส่ซองพลาสติกหรือถาดโฟมและห่อฟิล์ม น้ําหนัก 100 หรือ 200 กรัม แล้วบรรจุใส่ กล่อง จํานวน 100 หรือ 50 ห่อ รวมน้ําหนัก 10 ก.ก